เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้น

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจของไทยในเดือนมิ.ย.ที่ทาง ธปท .รายงานไปเมื่อสิ้นเดือนก.ค.ที่ผ่านมา