สี่ยุคของ ‘เสิ่นเจิ้น’ ที่ก้าวสู่การเป็น ‘ซิลิคอน วัลเลย์’

สี่ยุคของ ‘เสิ่นเจิ้น’ ที่ก้าวสู่การเป็น ‘ซิลิคอน วัลเลย์’

เสิ่นเจิ้นยุคแรกที่ทำการประมง ยุคสอง Tech Copycat และเปลี่ยนเป็นผลิตแบรนด์ตัวเองในยุคที่สาม ยุคที่สี่ เสิ่นเจิ้นกำลังก้าวสู่ ซิลิคอน วัลเลย์