7 วัน 11 คน ดิจิทัลแบงกิ้ง

7 วัน 11 คน ดิจิทัลแบงกิ้ง

เมื่อ 6 เดือนก่อน ธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งที่ดิฉันเป็นลูกค้ากว่า 10 ปี ได้ส่งคุณหนึ่ง ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนเข้ามาดูแลดิฉันเป็นการส่วนตัว

ที่ผ่านมา คุณหนึ่งจะแวะมาเยี่ยมเยียนสม่ำเสมอ รวมถึงแนะนำกองทุน ผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่ตอบโจทย์ความต้องการของดิฉัน คุณหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เธอเคยเป็นพนักงานประจำสาขา แต่เมื่อสาขาถูกปิดไป จึงถูกย้ายมาทำงานส่วนนี้ และทางธนาคารก็ส่งไปอบรมพัฒนาจนสามารถเป็นที่ปรึกษาแนะนำการลงทุน

เมื่อปลายเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา คุณหนึ่งขอเข้ามาแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของธนาคาร ซึ่งเธอมั่นใจว่าจะตอบโจทย์การวางแผนการเงินของดิฉัน

ไม่น่าเชื่อเลยว่า การซื้อประกันหนึ่งเล่มจากธนาคาร ดิฉันได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบคน

วันแรก คุณหนึ่ง พาคุณสองและคุณสาม เข้ามาโน้มน้าวว่าทำไมดิฉันควรซื้อประกันชีวิต ซึ่งก็ดูเร้าใจมาก คุณสอง อดีตผู้จัดการสาขา บอกว่า หากซื้อประกันชีวิตวันนี้ หากอีก 5 ปีข้างหน้าเสียชีวิตจะได้เงินเท่าไหร่ แต่คุ้มกว่านั้นคือ หากซื้อแล้วพรุ่งนี้ตายเลยจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ พร้อมแนะนำให้ดิฉันตัดสินใจซื้อเดี๋ยวนี้ นั่นคงไม่ใช่จุดขายสำหรับดิฉัน เมื่อกลับมาทบทวนดูว่าผลประโยชน์โดยรวมในแง่การบริหารการเงิน ดิฉันยังมองว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์การวางแผนความมั่งคั่งในอนาคต ดิฉันจึงตัดสินใจซื้อ

วันที่สอง คุณหนึ่ง พาคุณสี่และคุณห้า มาพบดิฉันเพื่อกรอกใบสมัคร ทุกคนมี iPad ส่วนตัว สามารถกรอกและหาข้อมูลผ่านทาง iPad การทำงานดูทันสมัย คล่องตัว ระหว่างกรอกใบสมัคร คุณสี่แนะนำให้ดิฉันใช้บัตรเครดิตของธนาคารเดียวกันนี้รูดซื้อประกันเพื่อสะสมคะแนน เมื่อดิฉันตกลง คุณสี่จึงโทรหาคุณหก เจ้าหน้าที่ธนาคารอีกท่านเพื่อยืนยันการขยายวงเงินรูดบัตรชั่วคราว การกรอกใบสมัครทั้งหมดผ่าน iPad ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง เสร็จแล้วคุณหนึ่งขอให้ดิฉันเซ็นหนังสือมอบอำนาจ เพราะพรุ่งนี้เธอจะต้องวิ่งไปสาขาแต่เช้าเพื่อทำธุรกรรมที่ธนาคารแทนดิฉัน

วันที่สาม ดิฉันได้รับการติดต่อจากคุณเจ็ด เจ้าหน้าที่สาขารามอินทราแต่เช้าเพื่อยืนยันว่าดิฉันได้มอบอำนาจให้คุณหนึ่งจริง

วันที่สี่ ดิฉันได้รับการติดต่อจากคุณแปด เจ้าหน้าที่ธนาคารอีกท่านเพื่อนัดไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล

วันที่ห้า ดิฉันได้รับการติดต่อจากคุณเก้า เจ้าหน้าที่ธนาคารอีกคนหนึ่งเพื่อโทรมาขอสอบถามความพึงพอใจในการซื้อประกันครั้งนี้

วันที่หก ดิฉันได้รับแจ้งจากคุณหนึ่งว่าทางธนาคารยังไม่อนุมัติการซื้อ เนื่องจากต้องการข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลอื่นที่ดิฉันเคยมีประวัติการรักษา จึงส่งคุณสิบเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งมาพบดิฉันเพื่อเซ็นหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลสุขภาพ

เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแต่คนยังไม่เปลี่ยน ภาระหนักจึงตกอยู่กับผู้นำ จากการศึกษาของ MIT Sloan Management Review พบว่า พนักงานมากถึง 80% อยากทำงานกับผู้นำดิจิทัล (Digital Leaders)

ผู้นำดิจิทัล (Digital Leaders) คงไม่ได้หมายถึงผู้นำที่เก่งด้านหาเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจเท่านั้น แต่หมายถึงผู้นำที่มีทัศนคติ พฤติกรรมที่จะช่วยพาคน พากระบวนการในองค์กรให้ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าพร้อมรับโอกาสแห่งอนาคต

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ทำการศึกษาพบว่าผู้นำที่เป็น Idol ในยุคดิจิทัล มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

· ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring communication) ผู้นำที่ดึงเอาพลัง เอา Passion มหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวคนออกมา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมออกแบบกระบวนการและร่วมทางไปกับเส้นทางธุรกิจที่ยังไม่เห็นปลายทางชัดเจน

· ผู้นำช่วยเพิ่ม “มูลค่าคน” จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ (Digitizing Business) ผู้นำต้อง “เพิ่มมูลค่าธุรกิจ” และ “เพิ่มมูลค่าคน” ไปพร้อมกัน ไม่ใช้แค่เพียงหาว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อเข้าถึงลูกค้า เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย แต่ต้องช่วยทำให้คนเห็นว่า คนยิ่งทวีคุณค่ามากขึ้นในกระบวนการต่าง ๆ อย่างไรที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้

· ผู้นำที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ทีม (Opening to the outside world) ผู้นำต้องเปิดโลกทัศน์ให้คน พาออกไปดูไปฟัง ไปเรียนรู้นอกองค์กร นอกอุตสาหกรรมบ้าง

· ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร (Leading transformation) ผู้นำ Idol ทำให้คนรู้สึก “อยากเปลี่ยน” มากกว่า “ถูกเปลี่ยน” ซึ่งเป็นเครื่องมือพาคนให้พร้อมเปลี่ยนแปลงทั้งกายและใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

วันที่เจ็ด ดิฉันได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากคุณสิบเอ็ด ว่าธนาคารอนุมัติแล้วและขอแสดงความยินดีที่ดิฉันได้เป็นครอบครัวประกันชีวิตของทางธนาคาร พร้อมสอบถามความพึงพอใจในการซื้อประกันครั้งนี้อีกรอบ ให้คะแนน 1-10 โดย 1 หมายถึงไม่พึงพอใจที่สุด และ 10 หมายถึงพึงพอใจที่สุด

ท่านคิดว่าดิฉันควรให้คะแนนเท่าไหร่ดีคะ