'แพรวา 9 ศพ' และ อุทาหรณ์ของผู้เป็น พ่อและแม่

'แพรวา 9 ศพ' และ อุทาหรณ์ของผู้เป็น พ่อและแม่

สัปดาห์ก่อน... ผมได้รับ “ข้อความพิเศษ” ส่งมาจากคุณ “คุณกนก รัตวงศ์สกุล” เรื่อง “ลืม” กับ “จำ” ว่าอะไรสำคัญกว่ากัน...