Coding ภาษาแห่งอนาคต

Coding ภาษาแห่งอนาคต

ต้อนรับรัฐบาลใหม่ กับนโยบายทันสมัยทันโลกของ ดร.คุณหญิงกัลยา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาฯ ที่จะผลักดัน Coding เทียบชั้นภาษาที่ 3

ผมจะเล่าให้ท่านฟังว่า Coding คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจอะไรได้บ้าง ตลอดจนเชื่อมโยงให้เห็นภาพกับสิ่งใกล้ตัวเพื่อจะได้ไม่ตกเทรนด์

การ Coding คือการเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ระบบ จักรกล หรือเว็บไซต์ พูดง่าย ๆ ว่าการที่คนจะสั่งให้เครื่องจักรหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือคอมพิวเตอร์ทำงานล้วนต้องสั่งผ่านการ Coding ด้วยภาษาเฉพาะที่กลจักรหรือสมองกลแต่ละชิ้นเข้าใจ

การ Coding ถือเป็นศาสตร์ที่กำลังถูกกล่าวถึงทั้งในและนอกประเทศ ไม่เพียงแต่ในไทยที่บุคลากรในวงการศึกษาไล่ลงมาตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีช่วยศึกษาชูธงเป็นนโยบายหลัก จนถึงอธิการบดีและนักวิชาการที่ต่างประสานเสียงสนับสนุน

ประเทศที่เจริญแล้วอย่างอังกฤษนั้นได้บรรจุวิชา Coding ในชั้นเรียนประถมศึกษาเรียบร้อยตั้งแต่ปี 2557 แล้ว ขณะที่ในสหรัฐ ภาคธุรกิจก็ได้พยายามผลักดัน โดยนายทิม คุก ซีอีโอของแอ๊ปเปิ้ลเรียนเสนอกับประธานาธิบดีสหรัฐ สมควรสนับสนุนการลงหลักสูตร Coding ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เหตุผลที่ผู้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเหล่านี้สนับสนุนการ Coding ให้บรรจุในหลักสูตรที่ลูกหลานของเราจะต้องเรียนในการศึกษาภาคบังคับคือ การ Coding นั้นมีประโยชน์ทั้งในเชิงพัฒนาเยาวชนและพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

การ Coding นั้น ประกอบด้วยศาสตร์จากหลาย ๆ องค์ความรู้มาผสมกัน ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และยังสามารถประยุกต์ผสมผสานกับศาสตร์แขนงอื่นได้อย่างไร้ขอบเขต

นอกจากนี้ การ Coding หรือเขียนโปรแกรมคำสั่งนั้นจะฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์และแก้ปัญหา การวางระบบแบบแผนเพื่อสั่งงาน เช่น การจะสั่งให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ จะต้องเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์ยกขา ก้าวขา และเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทีละขั้นตอน เป็นต้น

ในเชิงพาณิชย์ การ Coding นั้นสามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาหุ่นยนต์หรือระบบโรงงานอัตโนมัติ การออกแบบเกมส์ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบโปรแกรม ระบบ IoT ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่การจัดการข้อมูลอย่าง Big data ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันอย่างมาก

หากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้น การจะทำให้โรงงานใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อลดแรงงาน การจะทำกลยุทธ์การตลาดที่สามารถยิงอีเมลหรือส่งข้อความผ่านมือถือหรือเฟซบุ๊คเฉพาะราย การจะขายของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ล้วนต้องการการ Coding ทั้งสิ้น

การใช้งานเชิงประยุกต์ที่แตกแขนงออกมาจากพื้นฐานของการ Coding นั้นสืบเนื่องมาจากภาษาในการ Coding ที่หลากหลาย ซึ่งภาษาแต่ละภาษาก็เหมาะสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน อาทิ ภาษา C เหมาะกับหุ่นยนต์ ภาษา HTML, CSS สำหรับทำเว็บไซต์ทั่วไป หรือภาษา Javascript เพื่อเพิ่มความสามารถให้เว็บไซต์ ภาษา SQL ที่จะช่วยเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ภาษา Python สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการในการทำการตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น

เมื่อเห็นถึงประโยชน์ทั้งในด้านการพัฒนาเยาวชนและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่การ Coding นำเสนอ บวกกับการเท่าทันโลกสอดรับตลาดแรงงานอันเป็นที่ต้องการของตลาดแล้ว นโยบายการผลักดัน Coding เป็นภาษาที่ 3 ซึ่งถือเป็นภาษาแห่งอนาคตนี้น่าจับตาและน่าเอาทั้งแรงใจและแรงกายช่วยสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง