ซัมเมอร์แคมป์ โอกาสธุรกิจของไทย

ซัมเมอร์แคมป์ โอกาสธุรกิจของไทย

ผมเคยเล่าให้ฟังถึงช่วงเวลาปิดเทอมที่ถือเป็นโอกาสของเยาวชนและผู้ปกครองในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

และพูดถึงเวลาคือโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะและการพัฒนาอารมณ์ เวลาที่เสียไปโดยไร้ค่าถือเป็นค่าสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐศาสตร์

ช่วงเดือน ก.ค. ในบ้านเราถือเป็นฤดูฝน ทั้งเยาวชนและผู้ปกครองต่างต้องทนกับทั้งรถติดและฝนตก แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ครับว่าช่วงเดือนนี้ถือเป็นสวรรค์ของคนในยุโรปเพราะเป็นช่วงซัมเมอร์ หรือฤดูร้อน เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเพราะอากาศดี โรงเรียนก็ปิดเทอมใหญ่ในช่วงนี้ ขณะที่หลายบริษัทก็มีการหยุดครึ่งปีให้กับพนักงาน ทำให้เวลาว่างที่ตรงกันนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาทำให้มีโอกาสเดินทางพักผ่อนนอกบ้านในช่วงหยุดยาวนี้

โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็หยุดปิดเทอมช่วง ก.ค.-ส.ค. เช่นเดียวกับต่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาหยุดยาวนี้ ทั้งในและต่างประเทศก็ต่างนำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของเยาวชน บ้างเน้นวิชาการ อาทิ การเรียนภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือเรื่องเฉพาะทาง เช่น ค่ายเตรียมแพทย์ เป็นต้น

บ้างก็เน้นการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ เพราะพ่อแม่หลายคนก็ไม่ได้เน้นวิชาการเหมือนบ้านเรา ค่ายพวกพัฒนา EQ (Emotional quotient - ความฉลาดทางอารมณ์) จึงเป็นที่นิยมมากกว่า ค่ายพวกนี้มีปรัชญาคือการพัฒนาความรู้ไม่ได้จำกัดแต่เพียงวิชาการในห้องเรียนเท่านั้น ควรส่งเสริมทักษะด้านอื่นของเยาวชนและที่สำคัญที่สุดเพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

ค่ายพัฒนา EQ มีมากมายหลายธีมให้เลือก เช่น ค่ายผจญภัย (Adventure camp) ค่ายอาสาพัฒนา ค่ายเรียนรู้ธรรมชาติ ซึ่งล้วนแต่เน้นให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม และมีความสนุกสนาน

ผมอยากเล่าให้ฟังถึงค่ายผจญภัยเพราะเป็นค่ายที่ได้รับความนิยมสูงสุด และก็ยังสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งเข้าประเทศในฐานะส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการศึกษา อาทิ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนนาดา นิวซีแลนด์ และสหรัฐ ที่มีค่ายผจญภัยมากมาย มีพื้นที่เป็นร้อยไร่ มีมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยสูง มีกิจกรรมให้เลือกเล่นมากมาย

ค่ายเหล่านี้เกิดขึ้นมานานทำให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและภาวะแข่งขันที่สูงทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการนำเสนอกิจกรรมที่ทันสมัย ได้ประโยชน์และสนุกสนาน อาทิ กิจกรรมการต่อแพ เพราะเยาวชนต้องวางแผนทำงานเป็นทีม สื่อสาร ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเพื่อทำอย่างไรให้แพใช้งานได้จริงไม่จมเมื่อนำลงน้ำ และแข่งขันล่องแพไปยังเส้นชัยก็ได้ความสนุกสนานและออกกำลังกล้ามเนื้อ เป็นต้น

กิจกรรมหลายอย่างก็น่าตื่นเต้นจนเรียกได้ว่าพ่อแม่ต้องอิจฉาลูกกันเลยทีเดียว เช่น การปืนหน้าผาจำลอง ซิปไลน์ เรียนรู้การอยู่รอดในธรรมชาติ เช่น ก่อไฟ การค้นหาลายแทงสมบัติ หรือแม้กระทั่งการขับรถโกคาร์ทแข่ง นอกจากนี้แล้วกิจกรรมสันทนาการช่วงกลางคืน เช่น แคมป์ไฟ ส่วนใหญ่เน้นการพัฒนาด้านการสื่อสารและดนตรี เรียกได้ว่าครบครันในค่ายเดียว

หากมองย้อนกลับมาที่เมืองไทยของเราที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม แดดแรง ๆ และอากาศที่ร้อนจนคนไทยบ่นนั้นกลับเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ เอื้อให้มีพรรณไม้สวยงามเขียวขจีและน้ำทะเลที่อุ่นเล่นได้ตลอดทั้งปี หาดทรายละเอียดทอดยาวถือเป็นสิ่งที่ซัมเมอร์แคมป์ในเมืองนอกไม่มี ถือเป็นแต้มต่อทางธุรกิจ (Competitive advantage) อย่างยิ่งหากอยากจะพัฒนาแข่งขันในตลาดนี้

เมื่อมีแต้มต่อในการแข่งขันขนาดนี้แล้ว การเข้าใจตลาด เข้าใจลูกค้า และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานก็เป็นองค์ประกอบแห่งความสำเร็จที่สามารถสร้างเพิ่มเติมได้ไม่ยาก หากอยากจะลงแข่งขันเพื่อดึงรายได้เข้าประเทศของเรา