3 เคล็ดลับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ

3 เคล็ดลับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ

วันนี้คุณยังคุยกันเรื่องปัญหาคนเจน Y อยู่หรือเปล่า?

หากการทำงานกับคนเจน Y ยังคงเป็นประเด็นที่เกิดในองค์กรคุณอยู่ตอนนี้ แสดงว่า

1. คุณและองค์กรเริ่มจะล้าหลังไม่ทันเกม

2. คุณกำลังจัดคนที่เด็กกว่าคุณเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง

รู้ไหมว่าปัจจุบันคนที่อายุมากที่สุดในเจน Y อายุเกือบ 40 ปีแล้ว! มิหนำซ้ำพวกเขายังดำรงตำแหน่งบริหาร และบางคนอยู่ในฐานะเบอร์หนึ่งขององค์กร และคนเจนนี้คือกลุ่มคนที่ทำให้โลกนี้รู้จักกับ Facebook, AirBnB, Spotify และ Instagram

ตอนนี้หากอยากทันเกมแข่งขัน ควรเริ่มมาใส่ใจเจน Z (เกิดหลังปี 2549) คนที่อายุมากที่สุดของเจน Z ได้เข้าสู่โลกแห่งการทำงานเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นการลงทุนในคนกลุ่มนี้ก็เปรียบเสมือนการลงทุนให้กับอนาคตขององค์กรไปด้วย

3 เคล็ดลับสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ

1. สื่อสารว่า “ทำไม”

เจน Z ต้องการรู้ที่มาที่ไป รู้สาเหตุ ความหมายที่แท้จริงมากกว่าเจนอื่น ๆ การได้ทำงานที่มีความหมายสำหรับพวกเขา ไม่ได้แปลว่าต้องทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หรือทำงานเพื่อสังคม แต่พวกเขาต้องการรู้ว่างานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ มันมีความหมายอย่างไรที่มากกว่าแค่มาทำงานตามที่องค์กรมอบหมายให้

ดังนั้นองค์กรควรสร้างวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ทำให้พวกเขาเห็นว่าการที่องค์กรไปสู่วิสัยทัศน์นั้นได้จะช่วยสร้างความหมายและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อย่างไร

2. สร้างแรงจูงใจเพื่อสร้างนวัตกรรม

เจน Z มีความเป็นเถ้าแก่สูงอยู่ในตัว พวกเขาเกิดมาในยุคที่เทคโนโลยีมีความพร้อมช่วยสนับสนุนให้สามารถสร้างธุรกิจได้ง่ายตั้งแต่อายุน้อย พวกเขาจึงไม่เห็นอุปสรรคที่จะมาขัดขวางการคิดสร้างอะไรธุรกิจใหม่ ๆ

ดังนั้นองค์กรควรส่งเสริม ด้วยการสร้างสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการทำงานให้โอกาสลองผิดลองถูก เพื่อให้เขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญในการหาวิธีใหม่ ๆ ที่ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่าในการทำงาน

3. ส่งเสริมเรื่องการพึ่งพาตนเอง

คนเจน Z ถนัดในการหาความรู้ด้วยตนเองมากกว่าเจนอื่น ๆ ปัจจุบันการเข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคือคำตอบของทุกสิ่งในโลกของคนเจนนี้ มีเพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถช่วยแก้ปัญหา ช่วยเสริมความรู้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อพวกเขาเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน เขาก็ทำเช่นเดียวกัน เช่น หากไม่รู้จะทำ Excel อย่างไรก็เข้าไปดูวิธีใน YouTube หากไม่รู้จะนำเสนองานอย่างไรก็เข้าไปหาในกูเกิ้ล

ดังนั้นการพัฒนาคนเจน Z ที่ได้ผลคือการให้โอกาสเขาได้หาคำตอบของเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง แทนการบอกทุกอย่าง หัวหน้าทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สนับสนุนแทนการเอาวิธีการที่คุณเคยทำไปบอกให้พวกเขาทำตาม สิ่งเหล่านี้จะช่วยเร่งการเรียนรู้และความเป็นผู้นำตนเองให้กับพวกเขา