ทำไมเงินไหลเข้ากองทุน REIT ต่อเนื่อง

ทำไมเงินไหลเข้ากองทุน REIT ต่อเนื่อง

กองทุน REIT ส่วนใหญ่มักจะเป็นการระดมเงินลงทุน

ท่านนักลงทุนบางท่านอาจไม่รู้จักกองทุน REIT แม้ว่าตลาดหุ้นไทยมีกองทุนประเภทนี้จดทะเบียนซื้อขายในกระดานหุ้นไทยมาหลายปี โดยหลายท่านมุ่งแต่ลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับโลกการลงทุน เม็ดเงินของ smart investor จะไหลไปสู่สินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยพิจารณาจาก อัตราผลตอบแทนคาดหวังเทียบความเสี่ยง ซึ่งสินค้าต่างๆที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยก็เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักลงทุนให้สามารถเลือกลงทุนสินค้าหลากหลายได้ตามวัตถุประสงค์

กองทุน REIT ส่วนใหญ่มักจะเป็นการระดมเงินลงทุนเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยที่สินทรัพย์เหล่านั้นจะมีผู้จัดการกองทุนดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วยกองทุน โดยสามารถกู้เงินเพื่อลงทุนได้ในระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนลงทุน

กองทุนเหล่านี้ได้นำเงินลงทุนไปลงในสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศอาคารสำนักงาน เป็นต้น โดยกองทุนมักได้รับเงินสดจากการโอนสิทธิ์เช่าสินทรัพย์ในระยะเวลายาวมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ข้อดีคือ รายได้ กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ที่มีสัญญาการเช่าระยะยาว ซึ่งมักเป็นบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ดำเนินการในประเทศไทย เงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอ ราคาหน่วยที่ซื้อขายจะผันผวนน้อยกว่าราคาหุ้น

กองทุนประเภทนี้จะเหมาะกับนักลงทุนกลุ่มใด

กองทุนประเภทนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระแสเงินสดต่อเนื่อง โดยกองทุนประเภทนี้มักจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส หรือ อย่างน้อย 2 ครั้งในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากรายได้มาจากค่าเช่าตามสัญญาระยะยาว ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นทางเลือกส่วนหนึ่งของเงินออมเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำมากในปัจจุบัน โดยอัตราผลตอบแทนจะอยู่ราว 4.50-6% ต่อปี

กระแสเงินสดค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่เสี่ยงเลยมั้ย

กองทุนประเภทนี้แม้ว่ากระแสเงินสดจากการเช่าจะสม่ำเสมอ แต่ก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงบ้าง หากลูกค้าที่เช่าสินทรัพย์มีการโยกย้ายหากมีปัจจัยด้านกฎระเบียบ นโยบายภาครัฐ การเมืองเปลี่ยนแปลงไป เช่นเหตุการณ์ BREXIT คนในประเทศอังกฤษลงประชามติขอแยกตัวจากสหภาพอียู ส่งผลให้บริษัทต่างชาติย้ายออฟฟิศออกจากประเทศอังกฤษด้วยเหตุผลเรื่องภาษี การประกาศเก็บภาษีบนกองทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย ส่งผลให้เม็ดเงินบางส่วนต้องแสวงหาอัตราผลตอบแทนเพิ่มผ่านการโยกเม็ดเงินมาลงทุนในกองทุน REIT

นอกจากนี้ การเปลี่ยนมุมมองเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจก็ส่งผลต่อการโยกเม็ดเงินเข้าออกกองทุน REIT ด้วยเช่นกัน โดยหากนักลงทุนประเมินเศรษฐกิจเติบโตชะลอตัว หรือ เสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย อัตราดอกเบี้ยมีโอกาสปรับลง กองทุนประเภทนี้มักได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดหุ้นอาจมีความผันผวนสูง และทิศทางลงทุนไม่สดใส ทำให้อัตราผลตอบแทนอาจต่ำลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนกองทุนประเภทนี้ค่อนข้างแน่นอน คาดการณ์ได้ง่ายกว่า