พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของ ส.ส.บางคน เป็นเรื่องสำคัญ

พฤติกรรมที่น่ารังเกียจของ ส.ส.บางคน เป็นเรื่องสำคัญ

ยอมรับว่าถูกใจอย่างยิ่งที่ท่านประธานรัฐสภา นายชวน หลีกภัย สวมหมวกอาจารย์ใหญ่อบรมเด็กๆ เหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันก่อน

เพราะที่ท่านพูดมาทั้งหมดนั้นเรื่องจริงทั้งนั้น ไม่ว่าเรื่องการใช้สิทธิความเป็น ส.ส. การเดินทาง ค่าเดินทาง ผู้ติดตาม การแต่งตัว การเข้าพบหรือรับการเข้าพบแขกต่างประเทศ การดูงานต่างประเทศบวกชอปปิง การให้คนใกล้ชิดใช้สิทธิแทน ไม่หวาดไม่ไหว จาระไนไม่หมด

จาก ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ เหลือเพียง ส.ส.ผู้ใส่เกือก ที่บางทีก็ยังใส่เกือกไม่เป็น ประเภทใส่สูทแต่สวมรองเท้าเทนนิส

กว่า 20 ปีที่วนเวียนในรัฐสภาได้เห็นอะไรมากมาย ได้แต่คิดว่าถ้าพฤติกรรมของ ส.ส.จำนวนหนึ่งเป็นเช่นนี้ พวกเขาควรได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนสักแค่ไหนถึงจะเหมาะสม ทั้งหมดที่ท่านชวนพูดและอบรมนั้นน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่เฉพาะ ส.ส.ใหม่ ที่สังเกตจากพฤติกรรมการแต่งเนื้อแต่งตัว การพูดจาแสดงออก แต่ ส.ส.ที่เคยทำหน้าที่มาแล้วหลายสมัย พฤติกรรมหลายอย่างก็น่าจะนำมาปรับปรุง อย่าให้เกิดขึ้นอีก

แต่สิ่งที่ท่านชวนพูดมาทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมภายนอกรัฐสภาเท่านั้น เพราะพฤติกรรมภายในรัฐสภาก็มีอีกมากมาย จาระไนไม่หมดเช่นกัน ตั้งแต่พฤติกรรมง่วงเหงาหาวนอน เล่นมือถือ แชท การไม่ตรงต่อเวลาในการเข้าประชุม กดออดแล้วกดออดอีกก็ไม่เข้า การเอาคู่ขาไปแสดงความสนิทสนมอย่างเปิดเผยในบางมุมของอาคาร การลับๆ ล่อๆ ส่อให้คิดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้นอกเหนือการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยจุดประสงค์เรียกความสนใจ นอกเหนือจากการประชดประชัน เสียดสี ส่อเสียดทั้งด้วยคำพูดและพฤติกรรมที่ไม่สมกับท่านผู้ทรงเกียรติ

นอกนั้น ยังมีอีกเช่นแต่งตั้งคนใกล้ชิดเป็นทีมงานที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ เช่นผู้ชำนาญ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งในทางปฏิบัติเกือบไม่เคยทำงานอะไรในฐานะทีมงานผู้ช่วย ส.ส.แต่ รับเงินเดือนรวมๆ กันเกือบแสนบาทต่อเดือน กรรมาธิการจำนวนมากไม่เข้าประชุม องค์ประชุมไม่ครบ เดินไปเดินมา หรือเข้ามาประชุมเพื่อเซ็นชื่อรับเบี้ยประชุม 3,000 บาทแล้วก็เดินออก เวลาต้องลงพื้นที่พบประชาชนไม่ค่อยไปร่วม แต่พอไปต่างประเทศไปด้วยไม่เคยขาด และอีกมากมายจาระไนไม่หมดเฉพาะเรื่องพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ

ที่จริงยังมีอีกพฤติกรรมที่เป็นวงนอกออกไปอีก เกี่ยวกับการหาผลประโยชน์อันมิชอบ ที่เป็นเรื่องใหญ่เกินที่จะพูดถึงในที่นี้ แต่ก็เห็นกันบ่อยๆ ไม่ว่าเรื่องการรับเหมา เป็นนายหน้า รับเหมาช่วงเก็บค่าหัวคิว วิ่งเต้นเอางบประมาณไปลงในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องเกี่ยวข้อง จาระไนไม่หมดอีกเช่นกัน

ที่พูดๆ มานี้เป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเหล่าสมาชิกผู้ทรงเกียรติจำนวนหนึ่ง ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นอย่างนี้ แต่ปลาเน่าในข้องไม่กี่ตัวก็ทำให้เหม็นไปทั้งข้อง

สมาชิกสภาพวกนี้คงเรียก...สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ...ได้ไม่เต็มปาก คงเป็นได้แค่...สมาชิกสภาผู้ใส่เกือก...เท่านั้น