คำพ่อสอน

คำพ่อสอน

เกริ่นนำ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี

ครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานที่สุดในประเทศไทย

พระองค์ทรงครองราชย์ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส กับปวงชนชาวไทยนานัปการ ในการให้ทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม และทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในทุก ๆ ด้าน

พระราชดำรัส หากเราคนไทยใส่ใจ และสนใจนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านความคิด ด้านการงาน ครอบครัว และการใช้ชีวิต เชื่อแน่ว่า จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอน

พระราชดำรัสของพระองค์ที่มอบให้แก่พวกเราชาวไทยในหลากหลายเรื่อง ล้วนแล้วแต่มีคติสอนใจที่อยากให้ทุกคนนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุข ความสำเร็จ และความเจริญของเรา

เปรียบเสมือนเป็น “คำสอนของพ่อ” ที่ยิ่งใหญ่ และมีคุณค่า

ส่วนหนึ่งของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ให้พระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นคนดี การทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคม พระบรมราโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทาน หากน้อมนำมาเพื่อเป็นประโยชน์ และสิริมงคลแก่ชีวิต

พระบรมราโชวาท สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และแก้ไขปัญหาการทำงานได้ด้วย โดยขอยก พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 11 ธันวาคม 2512

“ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้”

ภาคปฏิบัติ

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกสารนายกรัฐมนตรี ข้อความว่า

“นายกรัฐมนตรี มีความรู้สึกไม่สบายใจ และต้องขอโทษพี่น้องประชาชน แทนพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะเป็นบุคคลที่พรรคเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากในห้วงเวลานี้ มีข่าวสารความขัดแย้งภายในพรรคปรากฏตามสื่อต่างๆ มากมาย

จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ถึงแม้จะมีปัญหาอยู่บ้างในการบริหารภายในพรรค เนื่องจากเป็นพรรคที่จัดตั้งขึ้นใหม่​ สมาชิกมาจากหลายกลุ่มหลายสาขาที่มีความมุ่งมั่นจะทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และหน้าที่บริหารในคณะรัฐมนตรี ให้ดีที่สุด

การบริหารบุคลากรเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไร ประชาชนจะมีความเชื่อมั่นในรัฐบาล และทุกพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านให้มากที่สุด"

บทสรุป

พล.อ.ประยุทธ์ ยินยอมให้พรรคพลังประชารัฐ เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี

พลังประชารัฐ ที่ผสมพันธุ์ข้ามกลุ่มเพื่อเป้าหมายเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ์ ที่จะเป็นนายกฯ ต่อไป ย่อมจะต้อง ตระหนักถึงพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “...การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข เรียบร้อยจึงมิใช้การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมความดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้” หาไม่แล้ว พล.อ.ประยุทธ์ ก็ไม่สมควรที่จะต้องเป็นผู้ปกครองประเทศนี้ ต่อไป