ไซโลอันตราย

ไซโลอันตราย

คงทราบกันดีว่า ไซโล คือที่เก็บสรรพสิ่งต่างๆ แยกไว้เป็นกลุ่มก้อน ไซโลข้าวก็เก็บข้าว ไม่ปะปนกับไซโลเก็บลูกระเบิด หรือขีปนาวุธ

ไซโลเป็นของดี ช่วยให้เราแยกเก็บสรรพสิ่งไว้ใช้วันหน้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ถ้าทำงานกันแบบไซโล คือต่างคนต่างทำตามหนทางของตนเอง ไม่มีตำราเล่มไหนบอกว่าดี ตำราทุกเล่มบอกคล้ายกันว่า ยุคนี้สมัยนี้ต้องร่วมมือกันทำงาน วงการดิจิทัลมีการเสนอแอปสารพัดอย่างมาช่วยในการอำนวยความสดวกในการทำงานร่วมกัน เครื่องมือก้าวไปไกลมาก แต่ยังมีอีกมากมายหลายวงการ ที่ชอบทำงานกันแบบไซโล ท่านทำของท่าน ฉันทำของฉัน ต่างคนต่างเดินหน้าไปตามหนทางของตนเอง แม้ว่าจะเป็นทีมงานในหน่วยงานเดียวกัน มีวิสัยทัศน์เดียวกัน เหมือนกับบอกว่าเราจะพายเรือไปที่ปลายทางที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทะเล แต่ต่างคนต่างพายไปตามที่่ตนอยากทำ พายซ้ายบ้างขวาบ้าง ตาคนพายจ้องอยู่ที่เดียวกัน แต่มือพายไปคนละทาง เรือลำนั้นจึงหมุนเป็นวงกลม ทุกคนยิ่งขยันพาย เรือก็ยิ่งวิ่งรอบวงกลมนั้นเร็วขึ้น ทุกคนขยันพายมากขึ้นแค่ไหนก็ตาม เรือก็ยังแล่นเป็นวงกลมอยู่ดี พายเป็นวงกลมอยู่นานนับปี จนทุกคนคุ้นเคยว่าการที่เรือแล่นเป็นวงกลมเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่พึงกระทำ เลยตั้งหน้าตั้งตาพายให้แรงขึ้น และดีอกดีใจกับความเร็วที่เพิ่มขึ้น โดยลืมไปเลยว่าไม่ว่าจะพายเร็วแค่ไหน ก็กลับมาที่เดิมเสมอ ใครมาบอกว่าเรือของท่านแล่นเป็นวงกลม ก็โกรธ พาลหาเรื่องคนบอกความจริงด้วยวิธีการต่าง ๆนานา การทำงานแบบไซโลจึงยืนยงคงกระพันได้นานนับทศวรรษ ทั้ง ๆที่ใคร ๆก็บอกว่าไม่ดี

ไซโลที่ยืนยงที่สุดเป็นไซโลขององค์กรที่มีบางกลุ่มให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้ร่วมงานใกล้ชิดของตนอย่างไม่ลืมหูลืมตา แม้ว่าผู้คนมีธรรมชาติที่จะใส่ใจคนใกล้ตัว มากกว่าคนไกลตัว แต่มีการให้ความสำคัญกับกลุ่มของตนจนกระทั่ง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฉันและกลุ่มของฉันต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอ ใครทำอะไรผู้ร่วมงานในกลุ่มของฉันเมื่อไร ฉันลุยแหลก กลุ่มคนที่เชื่อในพรรคพวกมากเกินไปนิยมการบังคับ และบัญชา มากกว่าการจัดการและบริหาร จึงยากเย็นที่จะใช้วิสัยทัศน์ หรือกลยุทธ์ขององค์กร เป็นแกนกลางในการรวมทุกกลุ่ม ในองค์กรให้เข้ามาทำงานร่วมกัน เพราะวิสัยทัศน์ที่ยอมรับได้มีแค่หนึ่งเดียว คือวิสัยทัศน์ของกลุ่มของฉัน กลยุทธ์ที่ใช้ได้ก็มีแค่หนึ่งเดียว คือกลยุทธ์ของกลุ่มฉัน ทันทีที่ปรากกฎไซโลเล่นพวกนี้ขึ้นมา จะเหนี่ยวนำให้เกิดไซโลอื่นๆ ตามมาในลักษณะเดียวกัน สุดท้ายองค์กรนั้นจึงกลายเป็นแหล่งรวมของไซโลมากมายหลายแบบ แต่ทุกแบบมีอาการเดียวกัน คือเล่นพวกอย่างไม่ลืมหูลืมตา

ไซโลเล่นพวกบางไซโลจะจับมือกันได้ ตราบเท่าที่ไม่มีการก้าวก่ายเข้าไปในกิจการของอีกไซโลหนึ่ง จนดูเผินๆ จะเหมือนมีการทำงานร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจเท่านั้น ความร่วมมือของไซโลลักษณะนี้ ไม่ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นเพียงการร่วมมือเพื่อธำรงรักษาความอยู่รอดของวิถีไซโลของแต่ละกลุ่มเท่านั้น อย่าลืมว่าการทำงานแบบไซโล ต่างคนต่างทำนั้น ไม่ต่างไปจากการที่ต่างคนต่างพายเรือไปคนละทาง วิสัยทัศน์ที่แท้จริงจึงมีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้น คือบรรลุความคงอยู่ของไซโลของกลุ่มฉันอย่างยั่งยืน

ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในไซโลเล่นพรรคเล่นพวกนี้ และท่านคิดอยากให้องค์กรของท่านพ้นจากสภาพการเป็นแหล่งรวมของไซโล ท่านหวังว่าจะได้ทำงานในองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ขอแนะนำให้ท่านเลิกล้มความคิดนั้นไปเลย และก้มหน้าก้มตาทำงานของท่านต่อไป พยายามทำเท่าที่โอกาสอำนวยให้ท่านทำได้ อย่าตะกายหาความเป็นเลิศขององค์กรอีกต่อไป ถ้าท่านอยู่ในไซโลเล่นพวกนี้แล้ว คำแนะนำยังคงเป็นอย่างเดียวกัน คือขอให้ทำทุกอย่างที่จะทำให้ไซโลของท่านยืนยงคงกระพันอยู่ได้ตลอดไป เพราะตำราบอกว่าองค์กรที่เต็มไปด้วยไซโลที่เล่นพรรคเล่นพวกเป็นสรณะนั้น ไม่สามารถปรับเปลี่ยนใดๆ ได้ นอกเสียจากองค์กรนั้นจะเล่นพวกจนล่มสลายไปเองในที่สุด