Kid’s Wealth Pat – นวัตกรรมตอบโจทย์วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อย

Kid’s Wealth Pat – นวัตกรรมตอบโจทย์วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อย

ค่าใช้จ่ายการศึกษาของลูกตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาอาจสูงได้ถึงหลักสิบล้านบาท

การวางแผนอย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ โดย Kid’s Wealth Path (แผนที่การเงินสำหรับเด็ก) เป็นนวัตกรรมใหม่จาก FINNOMENA ที่ช่วยตอบโจทย์สำคัญนี้ของพ่อแม่ทุกคน ตั้งแต่การเข้าใจข้อดีข้อเสียของโรงเรียนแต่ละชนิด ไปจนถึงการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถทางการเงินของพ่อแม่ โดย Kid’s Wealth Path Certificate (ใบรับรองแผนที่การเงินสำหรับเด็ก) จะให้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการของแต่ละแผนการศึกษาเด็กอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรายกรณี (Tailor-made) โดยมี 3 ขั้นตอนในการวางแผนการศึกษาลูกแบบครบจบในที่เดียว ดังนี้

ขั้นที่ 1: เลือกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และชนิดหลักสูตร

สิ่งที่ยากและสำคัญเป็นอันดับ 1 ในการวางแผนการศึกษาลูกคือการเลือกโรงเรียนให้ลูกนั่นเอง ปัจจุบันเรามีหลายทางเลือกมาก ๆ ในระดับอนุบาลก็มีให้เลือกทั้งแบบปกติ แบบ 2 ภาษา โรงเรียนทางเลือก และโรงเรียนอินเตอร์ พอมาถึงระดับประถมและมัธยมก็มีโรงเรียนสาธิต โรงเรียนคาทอลิคเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นมาอีก สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือทำความเข้าใจข้อดี/ข้อเสียของโรงเรียนแต่ละประเภท และ “ตัดสินใจ” ทางเลือกที่คิดว่าดีที่สุด ดีกว่ามาเปลี่ยนโรงเรียนลูกกลางคันหลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว อันนั้นจะทำให้เด็กสับสน ไม่มีความสุขได้

งานช้างคือระดับปริญญา

ภาระการเงินที่หนักที่สุดอยู่ที่ระดับปริญญา เช่นระดับปริญญาตรี ถ้าเลือกเรียนในประเทศและสอบมหาวิทยาลัยรัฐไม่ติด ก็ต้องไปเรียนเอกชน ซึ่งค่าเทอมบางที่สูงถึงระดับหลายแสน นอกนั้นยังมีหลักสูตรพวก English Program เช่น BE, BBA ที่ค่าเรียนอยู่ในระดับสูงเช่นกัน

พอถึงระดับปริญญาโท มีพ่อแม่ไม่น้อยที่อยากส่งลูกเรียนปริญญาโทต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายสูงเป็นหลักล้านบาทต่อปี ที่สำคัญกว่านั้นคือผลของเงินเฟ้อที่จะทำให้ค่าเรียนปริญญาโทของลูกคุณสูงขึ้นอีกได้เป็นเท่าตัวใน 10-20 ปีข้างหน้า

เงินก้นถุงเพื่อตั้งตัว

เมื่อเรียนจบสิ่งที่ทุกคนต้องเจอคือการหางานหาการทำ ไม่ว่าจะเรียนเก่งแค่ไหนบางครั้งโชคก็อาจไม่เข้าข้างในช่วงเริ่มต้น การมีเงินก้นถุงตั้งตัวสักก้อนเมื่อเรียนจบจะช่วยให้ลูกเริ่มต้นชีวิตได้ง่ายขึ้นซึ่งหลัก ๆ คือเงินค่าดาวน์บ้าน และเงินแต่งงาน ซึ่ง Kid’s Wealth Path จะให้ท่านผู้ปกครองสามารถใส่ “เงินก้นถุง” ตัวนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่การเงินของลูกด้วย ซึ่งเราแนะนำที่ 1 – 2 ล้านบาท (แต่จะใส่มากน้อยกว่านั้นก็ได้ตามแต่กำลัง และมุมมองผู้ปกครองแต่ละคน)

ขั้นที่ 2: วางแผนจัดพอร์ตเพื่อเก็บเงินก้อนสำหรับการศึกษาลูก

เมื่อผู้ปกครองตั้งเป้าหมายเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือดู “ศักยภาพทางการเงิน” ของตัวเองว่าสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายการศึกษา และแผนการเงินลูกอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่ สิ่งสำคัญคือควรเลือกสิ่งที่เราศึกษาแล้วคิดว่าดีที่สุดสำหรับเด็ก และอยู่ในระดับที่กำลังของผู้ปกครองสามารถรับผิดชอบได้ ไม่ควรฝืนเลือกทางที่เกินกำลังของเรา

Kid’s Wealth Path จะถูกร่างออกมาในขั้นตอนนี้ หลังจากผู้ปกครองเลือกโรงเรียน มหาวิทยาลัย และเงินก้นถุงเสร็จแล้ว ระบบคำนวณจะบอกได้ว่าท่านผู้ปกครองจะต้องเตรียมเงินก้อนเท่าไร หรือถ้าไม่มีเงินก้อนจะต้องเตรียมเงินลงทุนต่อเดือนเท่าไร เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้

ขั้นที่ 3: ลงทุนในแผนการเงินที่ตอบโจทย์เป้าหมายของลูก และศักยภาพของผู้ปกครอง

เมื่อผู้ปกครองเลือกสถานศึกษาลูกเรียบร้อย ประกอบกับการระบุกำลังทรัพย์ที่มีสำหรับการลงทุนทั้งในวันนี้ และรายเดือนเพื่ออนาคตลูกระบบจะประมวลออกมาเป็น Kid’s Wealth Path

Kid’s Wealth Pat – นวัตกรรมตอบโจทย์วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อย

Kid’s Wealth Path จะแสดงให้เห็นประมาณการ Wealth ของเด็กตั้งแต่ปัจจุบันจนจบปริญญาโททั้ง 2 กรณี

1. กรณีที่ผู้ปกครองมีชีวิตอยู่ดีจนลูกจบปริญญาโท (สีเขียว) – บุตรหลานของท่านจะมีเงินเพียงพอสำหรับเรียนจนจบตามเป้าหมาย และมีเงินก้นถุงเมื่อเรียนจบ

2. กรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิตก่อนลูกเรียนจบ (สีแดง) – ทุกกรณีคือผู้ปกครองเสียชีวิตตั้งแต่ลูกเริ่มเรียนอนุบาล จนถึงเสียชีวิตก่อนไปเรียนมหาวิทยาลัย บุตรหลานของท่านจะมีเงินเพียงพอสำหรับเรียนจนจบตามเป้าหมาย และมีเงินก้นถุงเมื่อเรียนจบ เนื่องจากได้รับเงินก้อนจากการทำ Term Life Insurance เข้ามาช่วยไว้

ทั้งหมดเป็นนวัตกรรมการวางแผนการศึกษาลูกด้วย Kid’s Wealth Path ที่นำมาเสนอกันในวันนี้ สำหรับท่านสนใจที่จะลงทุน + ทำประกันชีวิตตามระบบ Kid’s Wealth Path และรับ Kid’s Wealth Path Certificate พร้อมรายละเอียดเฉพาะเจาะจงสำหรับบุตรหลานของท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://finno.me/kwp01

เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
FundTalk รายงาน