จาก BNK48 กับเสื้อสัญลักษณ์นาซี ถึง คนหนุ่มสาว ยุโรป-อเมริกา

จาก BNK48 กับเสื้อสัญลักษณ์นาซี ถึง คนหนุ่มสาว ยุโรป-อเมริกา

น้ำใส BNK เกิด พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) การที่เธอใส่เสื้อสัญลักษณ์นาซี น่าจะเป็นเพราะเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับระบอบนาซีและปฏิบัติการอันน่าสยดสยอง

ที่เรียกว่า Holocaust หรือ การล้างเผ่าพันธุ์คนยิวของฮิตเลอร์ ผู้นำและผู้ก่อตั้งนาซีขึ้นในเยอรมนี สัญลักษณ์นาซี มีความสำคัญและควรจดจำอย่างยิ่ง เมื่อเชื่อมโยงกับปฏิบัติการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นชาวยิวที่มุ่งหวังให้หมดไปจากโลกใบนี้ ขณะเดียวกัน ก่อนที่จะประเมินตัดสินระบบการศึกษาของไทยหรือตัดสินความรู้รอบตัวของเธอ เราลองมาดูผลสำรวจในเรื่องนี้ในยุโรปและอเมริกากันดู 

จากการสำรวจความคิดเห็น ความรังเกียจยิว ในยุโรปของ CNN ที่ปรากฏในข้อเขียนของ Richard Allen Greene (https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/) ชี้ให้เห็นว่า ทัศนะรังเกียจยิวยังคงมีอยู่ไม่น้อยในยุโรป ในขณะที่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว (Holocaust) เริ่มจะจางหายไป จากผลสำรวจของ CNN มีคนยุโรปมากกว่า 1 ใน 4 เชื่อว่า ชาวยิวมีอิทธิพลมากเกินไปในธุรกิจและการเงิน เกือบ 1 ใน 4 กล่าวว่า ยิวมีอิทธิพลมากเกินไปในความขัดแย้งและสงครามทั่วโลก 1 ใน 5 กล่าวว่า พวกยิวมีอิทธิพลมากเกินไปในสื่อและเชื่อว่ามีอิทธิพลในการเมืองด้วย ในขณะที่ 1 ใน 3 ในการสำรวจกล่าวว่า พวกเขารู้น้อยหรือแทบจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเหตุการณ์ Holocaust ที่มีการสังหารชีวิตชาวยิวไปถึง 6 ล้านคนในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของระบอบนาซีของฮิตเลอร์ในช่วงทศวรรษ 1930 และ 1940 

คำถามคือ คนยุโรปลืมเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวไปแล้วหรือ ? คำตอบคือ คนยุโรปประมาณ 1 ใน 20 ในประเทศที่ทำการสำรวจ กล่าวว่า พวกเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Holocaust แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านมาไม่ถึง 75 ปีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังคงมีผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น อยู่หลายหมื่นคนทุกวันนี้ การขาดความรู้เกี่ยวกับ Holocaust เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากสำหรับคนหนุ่มสาวในฝรั่งเศส 1 ใน 5 ของคนอายุระหว่าง 18 ถึง 34 บอกว่า ไม่เคยได้ยินเรื่อง Holocaust เลย 1 ใน 3 กล่าวว่า คนยิวใช้ Holocaust เป็นเครื่องมือเพื่อหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ในออสเตรีย ประเทศที่ฮิตเลอร์เกิด ร้อยละ 12 ของคนหนุ่มสาวกล่าวว่า พวกเขาไม่เคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับ Holocaust ขณะเดียวกัน ออสเตรียยังเป็นประเทศที่มีจำนวนคนมากที่สุดที่กล่าวว่า พวกเขาไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเกี่ยวกับ Holocaust ซึ่งมีประมาณสี่ในสิบ สำหรับการสำรวจทั่วทั้งยุโรป ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า พวกเขารู้เกี่ยวกับ Holocaust พอสมควร ในขณะที่ 1 ใน 5 บอกว่า รู้มาก 

คนอเมริกันเองก็ไม่ได้ดีกว่าคนยุโรปนัก มีสำนักสำรวจแห่งหนึ่งรายงานว่า ร้อยละ 10 ของผู้ใหญ่ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับ Holocaust และครึ่งหนึ่งของประชากรที่เกิดระหว่าง ค.ศ. 1980-2000 (น้ำใสเกิด ค.ศ. 1999) ไม่สามารถบอกชื่อค่ายกักกันได้แม้แต่ค่ายเดียวและร้อยละ 45 ของผู้ใหญ่อเมริกันก็ไม่สามารถบอกได้เช่นกัน แต่คนยุโรปยังเชื่อว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาความทรงจำเกี่ยวกับ Holocaust มีความสำคัญ 2 ใน 3 ของคนยุโรปกล่าวว่า การจดจำ Holocaust จะช่วยให้แน่ใจว่าเหตุการณ์เช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีก ยิ่งในโปแลนด์ ตัวเลขเพิ่มถึงร้อยละ 80 ที่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องจดจำเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ ด้วยโปแลนด์เป็นประเทศที่มีค่ายกักกันที่ Auschwitz ที่เป็นค่ายที่หฤโหดที่สุด กว่าครึ่งของคนยุโรปเห็นว่า การจดจำ Holocaust จะช่วยต่อสู้กับทัศนะรังเกียจคนยิวในปัจจุบันได้ แต่ในขณะเดียวกัน 1 ใน 3 ของคนยุโรปกล่าวว่า คนยิวใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ แต่อีก 1 ใน 3 ไม่เห็นด้วย และเกือบ 1 ใน 3 ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ 

และทัศนคติจะมีความแหลมคมมากขึ้นต่อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่าง Holocaust อิสราเอล ชาวยิวและทัศนะรังเกียจยิว ด้วยคนยุโรปประมาณ 54 % เห็นว่า อิสราเอล มีสิทธิ์ที่จะดำรงอยู่ในฐานะรัฐของชาวยิว และความเห็นดังกล่าวนี้มีมากถึง 2 ใน 3 ในโปแลนด์ 1 ใน 3 เชื่อว่า การวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอล มีแนวโน้มที่จะถูกขับเคลื่อนจากทัศนะรังเกียจยิว ในขณะที่อีก 1 ใน 3 เห็นว่ามันไม่เกี่ยวกัน และเกือบ 1 ใน 5 เห็นว่า ทัศนะรังเกียจยิวในประเทศของตนนั้นเป็นการตอบโต้ต่อพฤติกรรมของชาวยิวทั่วไป ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของพวกเขา 

อย่างไรก็ตาม 1 ใน 3 ของประชากรที่ CNN ทำการสำรวจเห็นว่า อิสราเอลใช้ Holocaust ในการสร้างความชอบธรรมกับการกระทำในปัจจุบันของพวกเขา ซึ่งประชากรครึ่งหนึ่งในโปแลนด์ก็เห็นด้วย แต่ 1 ใน 5 ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของคนยุโรปเห็นว่า ผู้สนับสนุนอิสราเอลใช้ข้อกล่าวหาเรื่องความรังเกียจยิวในการปิดปากไม่ให้วิจารณ์อิสราเอล ในขณะที่เพียง 1 ใน 10 ไม่เห็นด้วย 

1 ใน 3 ของคนยุโรปเห็นว่า การระลึกถึงและการจดจำเหตุการณ์ Holocaust เบี่ยงเบนความสนใจต่อความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน และโดยเฉพาะประชากรจำนวนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในเยอรมนี ออสเตรีย โปแลนด์และฮังการี ก็เห็นเช่นนั้น 

จากข้อมูลการสำรวจข้างต้น จะพบว่า คนรุ่นใหม่ในโลกตะวันตกไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ Holocaust แต่พวกเขาอาจจะรู้จักสัญลักษณ์นาซี แต่ถ้าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ Holocaust มากนัก การรู้จักว่า สวัสติกะคือสัญลักษณ์ของนาซีจะมีความหมายหรือความสำคัญมากน้อยเพียงไร ?  

อย่างไรก็ตาม การรำลึกและการจดจำ Holocaust ย่อมมีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเช่นนั้นอีก เฉกเช่นเดียวกันกับการรำลึกและการจดจำเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรให้ Holocaust มาบดบังความโหดร้ายทารุณที่กำลังเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันด้วย และก็ไม่ควรให้ Holocaust ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการหาประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในปัจจุบันด้วย