Omni Channel แห่งยุค AI

Omni Channel แห่งยุค AI

AI กำลังถูกพัฒนาเป็นอีกหนึ่งช่องทาง (Channel) ในการเข้าถึงการซื้อขายสินค้าในระบบดิจิทัล 

Omni Channel คือการประสมประสานหลากหลายช่องทาง (Multi Channel) เข้าสู่การเป็นประสบการณ์เดียวกันในการซื้อขายสินค้า

ปัจจุบัน Omni Channel มักหมายถึง การเชื่อมโยงประสบการณ์ของการซื้อขายบนอีคอมเมิร์ซผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เข้ากับซื้อขายเมื่อลูกค้าเข้าไปอยู่ในร้านค้า

เทคนิคสำคัญสำหรับ Omni Channel คือบิ๊กดาต้าสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าระหว่างช่องต่างๆ และอุปกรณ์ดิจิทัลที่ลูกค้าพกพาที่ทำให้สามารถบ่งชี้ตัวคนของลูกค้าและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โดยมี GPS, 3G - 4G, WiFi และกระทั่ง iBeacon เป็นเทคโนโลยีสำหรับบ่งชี้ตำแหน่งลูกค้า และทำให้ทราบได้ว่าลูกค้าได้มาอยู่ในบริเวณใดของร้านค้าแล้ว

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา Omni Channel สามารถเกิดขึ้นได้เพราะการแพร่หลายของ Smartphone ที่ได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลที่เกือบทุกคนต้องพกพา และพัฒนาการของเทคโนโลยีสำหรับบ่งชี้ตำแหน่งเมื่อลูกค้าได้เข้ามาอยู่ภายในอาคารอย่างเช่น WiFi หรือ iBeacon

แต่ Omni Channel สำหรับยุคต่อไป ที่อาจทำให้เกิดการ Disruption ครั้งมโหฬาร กลับไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้เลย โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกพาอะไรอีกต่อไปแล้ว และไม่ต้องเชื่อมต่อกับ WiFi หรือ iBeacon นั่นก็คือการประยุกต์ใช้กล้องวงจรปิดที่เสริมด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถทำให้บ่งชี้ตัวตนของลูกค้าและทำการโต้ตอบสั่งซื้อสินค้าได้

ในปัจจุบัน ที่ประเทศจีน กำลังทดลองระบบที่มีชื่อว่า Smile to Pay หรือ ยิ้มเพื่อจ่าย โดย Ant Financial บริษัทในเครือของ Alibaba ระบบดังกล่าวใช้กล้องวงจรปิดที่เสริมด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อบ่งชี้ตัวตนของลูกค้า ในขณะที่ลูกค้าสามารถทำการยิ้มเพื่อคอนเฟิร์มการจ่ายเงิน

แนวคิดดังกล่าวโดยผิวเผินอาจเปรียบได้ว่าเป็นเพียง Gimmick หรือของเล่น เพื่อดึงดูดวัยรุ่นผู้ซึ่งติดตามกระแสเทคโนโลยีอินเทรนด์ แต่หากวิเคราะห์ในเชิงลึกอาจทำให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะส่งผลกับเราต่อไปในอนาคต

หลายทศวรรษที่ผ่านมา เทรนด์ของเทคโนโลยีคืออุปกรณ์ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการเชื่อมต่ออย่างไร้สาย และมีขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวกขึ้น จะเห็นได้จากคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์จากหลายทศวรรษก่อนที่ได้วิวัฒนาการมาสู่การเป็น Smartphone และกระทั่ง IOT ต่อไป

แต่แนวคิดที่คล้าย Smile to Pay ไม่เพียงแต่จะทำให้อุปกรณ์ดิจิทัลมีขนาดเล็กลงไป แต่ยังจะทำให้เป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เมื่อลูกค้าสามารถติดต่อกับโลกดิจิตอลเพื่อทำการซื้อขายสินค้า โดยไม่ต้องอาศัย Smartphone หรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิ้น ลูกค้าสามารถใช้วิธีที่ธรรมชาติที่สุด นั่นก็คือรอยยิ้ม หรือวิธีอื่นๆที่ AI สามารถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ผ่านระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5

ความมหัศจรรย์ของ AI คือการมุ่งเน้นมีปฏิสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 จึงเกิดเป็นช่องทางในการมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นธรรมชาติอย่างสูงสุด และกลับไปสู่พฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์ในช่วงไม่กี่มีที่ผ่านมา การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ด้วย AI ได้มีพัฒนาการไปอย่างมาก

ก่อนหน้านี้ ผู้เชี่ยวชาญมองว่า Augmented Reality คือคำตอบในยุคหลัง Smartphone แต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับกล้องวงจรปิดที่เสริมด้วย AI ในยุคนี้เป็นสิ่งที่มิอาจมองข้ามได้เลย และคงจะอยู่เหนือความคาดหมายของอีกหลายคน ว่าจะถูกประยุกต์เป็นอีกหนึ่งช่องทางของ Omni Channel ได้อย่างประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตามผู้ที่บุกเบิกเทคโนโลยีในยุคนี้ กลับมิใช่ Start Up อีกต่อไป เพราะการพัฒนา AI จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทุกรูปแบบ จึงเป็นที่ควรติดตามสำหรับบทบาทของประเทศเล็กๆท่ามกลางสมรภูมิ AI ต่อไป