เฟิงจิง กับ ซีถัง (枫泾 与 西塘)

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

เฟิงจิง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในปีจื้อเหวียนที่12 (ค.ศ.1275) แห่งราชวงศ์เหวียน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกเฉียงใต้สุดของเขตจินซันของเซียงไฮ้

มีขนาดประมาณ 48,750 ตารางเมตร การเดินทางจากสนามบินผู่ตงที่สะดวกที่สุดคือ รถไฟใต้ดินหมายเลข 2 ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ลงที่สถานีรถไฟหงเฉียว แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟความเร็วสูงไปลงที่สถานีจินซันเป่ย ใช้เวลาประมาณ 25 นาที แล้วนั่งแท็กซี่ไปถึงเฟิงจิงอีกประมาณ 20 นาที เป็นเงินประมาณ 50 หยวน

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ภาพ: บ้านริมน้ำ ในชุมชนเฟิงจิง

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ภาพ: บ้านริมน้ำ ในชุมชนเฟิงจิง

สภาพอาคารบ้านเรือนร้านค้าปลูกสร้างอยู่ริมคลอง ส่วนใหญ่ในสมัยราชวงศ์หมิง มีความเงียบสงบสวยงาม แต่บรรยากาศย้อนยุคไป 600 ปี ดังแสดงในรูป 

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ภาพ: บ้านโบราณริมน้ำ ในชุมชนซีถัง

ซีถัง เป็นชุมชนในอำเภอเจียซ่าน เมืองเจียซิงของมณฑลเจ๋อเจียง จัดตั้งอย่างเป็นทางการในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นอำเภอเจียซ่าน ชื่อเดิมว่า เซียถัง (斜塘) และกลายมาเป็นซีถัง (西塘)

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ในปีเจิ้งเต๋อ (ค.ศ. 1506-1521) สภาพชุมชน ทั้งร้านค้าและที่อยู่อาศัยปลูกสร้างอยู่ริมคลองเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่ในช่วงราชวงศ์หมิง มีขนาดใหญ่กว่าคือประมาณ 250,000 ตารางเมตร ซีถังไม่มีรถไฟเข้าถึงโดยตรง การคมนาคมใช้รถประจำทางระหว่างเมือง วิธีสะดวกที่สุดคือ การใช้แท็กซี่วิ่งจากเฟิงจิงประมาณ 30 นาที ค่าโดยสารประมาณ 70-90 หยวน สถาปัตยกรรมโบราณที่นี่มีความหลากหลายกว่าโดยเฉพาะ มีสะพานหินโบราณจำนวนมากแห่ง

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ภาพ: สะพานหินครึ่งวงกลมในชุมชนซีถัง

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ภาพ: สะพานหินมีช่องลอดครึ่งวงกลมตามแบบฉบับจีนในเฟิงจิง

เฟิงจิง กับ ซีถัง  (枫泾 与 西塘)

ภาพ: สะพานไม้ในเฟิงจิง