คุณมี IDOL ไหม?

คุณมี IDOL ไหม?

คุณมี IDOL ไหม? และใครคือ IDOL ของคุณ?

ก่อนจะเริ่มอ่านบทความนี้ ดิฉันอยากให้คุณตอบคำถาม 2 ข้อนี้ให้ได้ก่อน

IDOL คือต้นแบบ บุคคล หรืออะไรบางอย่างที่เราชื่นชอบและมีอิทธิพลต่อตัวเรา เราจึงมักพยายามเลียนแบบพฤติกรรมหลายอย่างของ Idol ที่ชื่นชอบ นอกจากนั้น Idol ยังมีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ การใช้ชีวิต และการทำงาน

คนที่มี Idol ส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จเร็วว่าคนที่ไม่มี Idol เพราะ

- Idol แสดงให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้ เพียงแค่ลงมือทำ

- Idol ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ การได้รู้ว่ามีใครสักคนได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำอยากเป็น ยิ่งกระตุ้นให้เราต้องทำให้สำเร็จเช่นกัน

- Idol ช่วยให้มีโฟกัสว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะทำ และอะไรคือสิ่งที่เราจะไม่เสียเวลาทำ

- Idol ย้ำเตือนให้รู้ว่าพวกเราคือมนุษย์ ชีวิตคนไม่ใช่เส้นตรง มีล้มมีลุก มีขึ้นมีลง เมื่อเราเห็นความสำเร็จของเขาเกิดจากการผ่านประสบการณ์ทั้งดีทั้งเลวร้าย ทำให้รู้ว่ามันก็ไม่แปลกถ้าเราจะเจออุปสรรค์เช่นกัน ขอเพียงอย่าหยุดเพราะเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน

จากการศึกษาพบว่าเด็กรุ่นใหม่ยิ่งอยากมี Idol เพราะยุคดิจิทัล ทุกอย่างมาเร็วไปเร็ว การลองลงมือทำ ลองผิดลองถูกเองอาจไม่ทัน พวกเขาจึงเฝ้าหา Idol ที่จะมาเป็นแรงขับเคลื่อนพลังภายในของพวกเรา เอาเป็นต้นแบบ และเมื่อไม่สามารถหา Idol ในโลกแห่งความจริงได้จึงไปหาในโลกออนไลน์แทน อย่างที่เราคุ้นเคยกับคำว่า Net Idol

วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้นำจะทำตัวเป็น Idol ในโลกแห่งความจริง ในองค์กรจริง

ก่อนอื่น...เราต้องรู้ก่อนว่าผู้นำรุ่นใหม่เขาอยากมี Idol แบบไหน?

จากการศึกษาของ MIT Sloan Management Review พบว่าพนักงานมากถึง 80% อยากทำงานกับผู้นำดิจิทัล (Digital Leaders)

ผู้นำดิจิทัล (Digital Leaders) คงไม่ได้หมายถึงผู้นำที่ทำงานในองค์กรด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หมายถึงผู้นำที่มีทัศนคติ วิธีคิด พฤติกรรมที่นำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่ต้องเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองโอกาสที่อยู่ข้างหน้า

บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป ทำการศึกษาพบว่าผู้นำที่เป็น Idol ในยุคดิจิทัล ที่เป็นต้นแบบให้ผู้นำรุ่นถัดมา มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

- ผู้นำสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiring Communication) ไม่ว่าคนรุ่นไหนก็มีใครชอบการถูกบังคับ ยิ่งโลกยุคใหม่ที่สับสนงวยงง การจะเอาชนะอุปสรรค์ที่มองไม่เห็นต้องใช้ Passion พาไป ผู้นำจึงต้องสร้างสร้างแรงบันดาลใจ ดึงเอาพลัง เอา Passion มหาศาลที่ซ่อนอยู่ในตัวคนออกมา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม และร่วมทางไปกับเส้นทางธุรกิจที่ยังไม่เห็นปลายทางชัดเจน

- ผู้นำช่วยเพิ่ม “มูลค่าคน” จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ (Digitizing Business) ผู้นำที่เป็น Idol ต้องเข้าใจว่า การ “เพิ่มมูลค่าธุรกิจ” และ “เพิ่มมูลค่าคน” ต้องไปด้วยกัน ไม่ใช้แค่เพียงหาว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรเพื่อเข้าถึงลูกค้าเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย แต่ต้องเข้าใจด้วยว่า การนำเทคโนโลยีมาช่วยไม่ได้แปลว่าคุณค่าของคนจะลดลง ในทางตรงข้ามต้องช่วยทำให้คนเห็นว่า เขายิ่งทวีคุณค่ามากขึ้นเมื่อไปทำในสิ่งที่เทคโนโลยี หรือหุ่นยนต์ทำไม่ได้

- ผู้นำที่ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ทีม (Opening to the outside world) ผู้นำอาจอึดอัด ทำไมพูดไปหลายรอบคนไม่เปลี่ยน บางครั้งเขาไม่เปลี่ยนเพราะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้าง คนที่เริ่มงาน เติบโตอยู่กับองค์กร ๆ เดียว สมัยก่อนมองว่าซื่อสัตย์ มีความผูกพัน แต่ปัจจุบันกำลังถูกมองว่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลง มันผิดไหมที่คนที่อยู่องค์กรเดียวมาตลอดชีวิตจะไม่รู้ว่าข้างนอกเขาเป็นอย่างไร ถึงเวลาที่ผู้นำ Idol จะช่วยเปิดโลกทัศน์ พาออกไปดูไปฟังองค์กรอื่น ไปเห็นคนนอกอุตสาหกรรมบ้าง

- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร (Leading transformation) ผู้นำ Idol เข้าใจว่าคนจะเปลี่ยนเมื่อทำให้เขา “อยากเปลี่ยน” ไม่ใช่ “ถูกเปลี่ยน” จึงใช้ทั้งศาสตร์ใช้ทั้งศิลป์เพื่อพาคนในองค์กรไปกับการเปลี่ยนแปลง สามารถทำให้คนให้ทั้งกายให้ทั้งใจเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

คำถามสุดท้าย…ตอนนี้องค์กรของคุณมีผู้นำ Idol อยู่บ้างไหม?