อุปสรรคสร้างชาติ

อุปสรรคสร้างชาติ

ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาจากพร้อมทุกๆ ด้านเสมอไป

ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ผมใช้เวลาเดินทางเพื่อดูงานในต่างประเทศน้อยลงกว่าเดิมพอสมควร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการส่งไม้ต่อให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ในเครือได้ทำหน้าที่แทน เพราะการเปิดโลกเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาถึงเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งของธุรกิจในทุกวันนี้

แม้ผมจะเดินทางน้อยลง แต่กับบางทริปก็ไม่อาจปฏิเสธได้ อย่างเช่นครั้งนี้ที่ผมเดินทางไปเป็นประเทศเล็กๆ มีประชากรไม่เกินสิบล้านคน แต่กลับมีบทบาทบนเวทีโลกสูงมาก ถึงขนาดที่ประธานาธิบดีของมหาอำนาจอย่าง“สหรัฐ” เคยประกาศย้ายสถานฑูตของตัวเอง มาตั้งที่เมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งในประเทศนั้น ซึ่งแน่นอนว่าเรียกเสียงประท้วงจากหลายๆประเทศทั่วโลกทันที

ประเทศนี้ก็คือ “อิสราเอล” ที่ถือได้ว่ามีจุดกำเนิดมาจากความขัดแย้งของหลาย ๆ ชาติ และถือกำเนิดขึ้นบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของหลายศาสนา โดยลำดับแรกก็คือศาสนาคริสต์ในฐานะที่เมืองที่พระเยซูถูกจับและถูกตรึงกางเขนรวมถึงโบสถ์ Church of the Holy Sepulchre ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ถูกตรึงกางเขน และเป็นหลุมศพของพระเยซูก็ล้วนอยู่ในประเทศอิสราเอลแห่งนี้

ในขณะเดียวกันในเมืองเยรูซาเล็มนี้ก็มีมัสยิดอัล-อักซอ ที่ถือว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญรองลงมาจากนครมักกะแห่งซาอุดิอาระเบีย เพราะเป็นสถานที่ที่ศาสดามุฮัมมัด ได้ละหมาดก่อนที่จะถูกนำตัวขึ้นสู่ชั้นฟ้าเบื้องสูงในเหตุการณ์ที่เรียกกันว่า “อิสรออ์และมิอ์รอจญ์” ยิ่งย้อนไปในประวัติศาสตร์ก็จะพบความสำคัญของนครแห่งนี้ยิ่งไปกว่าเดิม เพราะเยรูซาเล็มคือที่ตั้งของพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ นับตั้งแต่ยุคศาสดาโซโลมอน (971-931 ก่อนคริสต์กาล) ตามหลักศาสนายูดาห์นิกายออร์โธด็อกซ์ก่อนจะถูกทำลายและสร้างใหม่หลายครั้ง

ครั้งสุดท้ายได้รับการบูรณะเป็นพระวิหารแฮรอดแต่ก็ถูกทำลายโดยชาวโรมันจนเหลือแต่ซากกำแพงเก่าที่ที่ชาวโลกรู้จักในนาม กำแพงร้องไห้ ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยมาเยือน จึงมีรูปสวมหมวกคลุมศีรษะสีดำเหมือนชาวยิว เดินไปวางมือที่กำแพง และสอดกระดาษเล็กๆ ใส่ในรูตามกำแพงตามประเพณี ซึ่งมักจะเป็นข้อความขออภัยและความหวังในสิ่งต่างๆ ดินแดนแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนา และความขัดแย้งทั้งทางศาสนาและการเมือง

ทั้งที่ภูมิประเทศค่อนข้างแห้งแล้งเพราะรายล้อมไปด้วยทะเลทราย ระบบชลประทานก็ต้องอาศัยความเป็นเลิศในการออกแบบอย่างถึงที่สุดเพราะแหล่งน้ำสำคัญคือทะเลสาบ Galilee ทางเหนือนั้นต้องรับภาระในการหล่อเลี้ยงประชากรทั้งประเทศเพราะทะเลเดดซีทางตอนกลางของประเทศนั้นเค็มจัดจนยากที่จะนำมาใช้

การมาเยือนเยรูซาเล็มของผมไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาใด แต่เป็นเพราะความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไฮเทคที่หลายๆ ท่านอาจยังไม่รู้ว่าราวๆ 1 ใน 3 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอุตสาหกรรม NASDAQ นั้นถือกำเนิดหรือมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอิสราเอล อุตสาหกรรมไฮเทคของอิสราเอลนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องการทหาร จึงมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลาโหมตามมามากมาย ซึ่งเชื่อว่ากองทัพไทยและกองทัพของอีกหลายๆประเทศต่างก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของอิสราเอล

นั่นคือข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และตัวแปรอื่นๆ มากมายทำให้คนอิสราเอลไม่มีทางเลือกมากมายเหมือนคนในประเทศอื่น หากต้องการโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องเป็นด้านที่ทำได้ยากจนไม่มีใครอยากทำ หรือทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ ที่มาแห่งความสำเร็จจึงไม่จำเป็นต้องมาจากความถึงพร้อมในทุกๆ ด้านเสมอไป แต่ข้อจำกัดและอุปสรรคทั้งหลายก็อาจใช้เป็นตัวผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้เช่นกัน