ต่อลมหายใจค่ายมือถือ?

ต่อลมหายใจค่ายมือถือ?

มือถือ เข้ามามีบทบาทสำคัญ และเปลี่ยนแปลงชีวิตเราในห้วงเวลาไม่กี่ปีมานี้ มันกลายมาเป็นปัจจัยที่ 5 ที่ขาดไม่ได้ไปโดยปริยาย

ข้อมูลการใช้งานมือถือของเมืองไทย รวบรวมโดย veedvil.com พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2559 หรือ Q4/2016 พบว่าผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Mobile Subscribers) นับเฉพาะผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ AIS dtac และ TrueMove พบว่าในช่วงสิ้นปี 2016 ยอดผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 90 ล้านคน(เลขหมาย)

ทั้ง AIS และTrueMove มีผู้ใช้เพิ่ม มีเพียง dtac ที่ผู้ใช้ลดลงรวม 772,000 หมายเลข

มาต้นปี 2017 ยอดผู้ใช้งานรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ยอด 90.7 ล้านคน

มีเพียง TrueMove เท่านั้นที่มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นรวม 1,274,130 หมายเลข

จำนวนผู้ใช้มือถือเพิ่มขึ้น แต่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลสเน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัทลูกของเอไอเอส และบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทลูกของทรูมูฟ กลับเสนอไปที่รัฐบาล ขอยืดจ่ายงวด 4G งวดที่ 4 ออกไป 7 งวด และไม่ขอชำระอัตราดอกเบี้ยแก่รัฐบาล

ทั้ง 2 ค่าย อ้างเหตุผลว่า ราคาประมูลสูงเกินกว่าราคาความเป็นจริงถึง 6 เท่า หากรัฐบาลไม่ช่วยจะทำให้ภาคธุรกิจทั้งสองบริษัทได้รับผลกระทบในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม ในการขับเคลื่อนประเทศไทย

เหมือนคนไทยกำลังได้รับรู้ ความจริง อีกด้านหนึ่งคือ ค่ายมือถือที่เสนอราคาประมูลแข่งกันเองเคาะตัวเลขแบบบ้าคลั่ง ไม่รู้สึกว่า มูลค่าที่เคาะไป แพง

คนไทยเหมือนจะโดนชักจูงให้เชื่อว่า 4G เร็วกว่าแรงกว่าด้วยสัญญาณที่ครอบคลุมกว่า จึงพากันเฮโลไปใช้คลื่น 4G ด้วย เชื่อในข้อความโฆษณา การสื่อสารไร้ขีดจำกัด

แม่ พ่อ อยู่ต่างจังหวัด คุยกันพร้อมได้เห็นหน้าลูก ให้หายคิดถึง

แต่วันนี้ ค่ายมือถือบอกว่า ถ้าไม่ยืดจ่ายงวด 4G งวดที่ 4 ออกไป 7 งวด บริษัทจะได้รับผลกระทบในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคม

ผมมีคำถามง่ายๆ ว่า ที่ประมูลมานั้นวางโครงข่ายไปถึงไหนแล้ว

ผมถามง่ายๆ อีกว่า ค่ายมือถือขอยืดเวลาจ่ายค่างวด แล้วผู้ใช้บริการอย่างเราๆ ท่านๆ จะต่อรองอะไรได้บ้าง ขอยืดเวลาจ่ายบิลค่าบริการรายเดือนได้หรือไม่

วันนี้ มีประชุมครม.รอ วัดใจ ว่า จะต่อลมหายใจค่ายมือถือหรือไม่?