เจแปนแอร์ไลน์

เจแปนแอร์ไลน์

เจแปนแอร์ไลน์

สวัสดีค่ะ วันนี้จะขอเขียนถึงองค์กรหนึ่งซึ่งฟื้นตัวมาจากความยากลำบากด้วยการปรับเปลี่ยนหลักการบริหารงานโดยเน้นเรื่องบุคลากร

เจแปนแอร์ไลน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2494 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านเยน ทำการบินเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 มีการตราพระราชบัญญัติสายการบินแห่งชาติขึ้น บริษัทจึงมีการเพิ่มทุนเป็น 2,000 ล้านเยน และได้รับอนุญาตให้บินไปต่างประเทศได้ โดยมีการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกในปี 2497 ในเที่ยวบิน โตเกียว-ฮอนโนลูลู – ซานฟรานซิสโก

ในเดือนมิถุนายน 2504 ได้เปิดเที่ยวบินไปยังยุโรป และในเดือนตุลาคมของปีเดียวกัน หุ้นของบริษัทได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในกระดานรอง ของตลาดหลักทรัพย์ โตเกียว โอซาก้า และนาโกยา มีการควบรวมกิจการกับบริษัทซ่อมบำรุงอากาศยาน และสายการบินอื่นๆคือ Nitto Aviation, Fuji Airlines และ North Japan Airlines ในช่วงปี 2506-2507

ในปี 2508 ได้จัดตั้งบริษัทลูกคือ JALPAK เพื่อบริการแพคเกจท่องเที่ยว มีทั้งโรงแรมและบัตรโดยสารเครื่องบิน และในปี 2512 บิษัทถือว่าบินครบรอบโลก คือเปิดเส้นทางบินด้านตะวันตกจนครบ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2513 หุ้นของบริษัทได้ย้ายไปทำการซื้อขายในกระดานหลัก ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โอซาก้า และนาโกยา

ปี 2526 เป็นช่วงที่บริษัทรุ่งเรืองที่สุด ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้านการขนส่งผู้โดยสารและคาร์โก้ จาก International Air Transport Association (IATA) โดยได้รับติดต่อกันห้าปีซ้อน จนถึงปี 2530

ในเดือนพฤศจิกายน 2530 บริษัทก็ถูกแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน หลังจากนั้นในปี 2545 มีการแลกหุ้นกันระหว่าง Japan Air System และ เจแปนแอร์ไลน์ และได้มีการนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ก่อนที่จะเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายใหม่ ในชื่อ Japan Airlines System และแยกธุรกิจ การบินในประเทศและต่างประเทศออกเป็นสองบริษัท ภายหลังในปี 2547 ได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น Japan Airlines Corporation และควบรวมการบินในต่างประเทศและในประเทศเข้าไว้ด้วยกัน

บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ และในเดือนมกราคม 2553 ได้ยื่นเพื่อขอปรับองค์กรใหม่ โดยถอนออกจากการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เพื่อทำแผนการฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อแผนการฟื้นฟูได้รับอนุมัติ ได้รับโครงสร้างและควบรวมกิจการ และเปลี่ยนชื่อเป็น Japan Airlines Co., Ltd. และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในเดือน กันยายน 2555 และมีการทำธุรกิจร่วมกับหลายสายการบิน เช่น บริติชแอร์เวย์ และ ฟินน์แอร์

ปัจจุบันหุ้นของเจแปนแอร์ไลน์ มีจำนวน 353.72 ล้านหุ้น จดทะเบียนซื้อขายใช้รหัสย่อว่า 9201 ราคาปิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม คือ 3,746 เยน คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.325 ล้านล้านเยน มีรายได้ในไตรมาสแรกของปีบัญชี 2560 (1เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2560) เท่ากับ 314,815 ล้านเยน และมีกำไรจาการดำเนินการ 24,747 ล้านเยน โดยมีกำไรต่อหุ้นในช่วงไตรมาสแรกเท่ากับ 55.34 เยน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1.731 ล้านล้านเยน มีส่วนของผู้ถือหุ้น 988,899 ล้านเยน บริษัทคาดว่าจะมีกำไรในปีนี้ (1 เมษายน 2560- 31 มีนาคม 2561) 146,000 ล้านเยน หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 305.5 เยน (จากการคำนวณของบริษัท) และคาดการณ์เงินปันผลหุ้นละ 96 เยนสำหรับผลการดำเนินงานของปีนี้ ถือว่าดีเมื่อเทียบกับสายการบินบริการเต็มรูปแบบอื่นในภูมิภาค

ยังถือว่าพีอีของบริษัทยังต่ำค่ะ ประมาณ 12.26 เท่าเท่านั้น และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเท่ากับ 2,713.84 เยน คิดเป็นราคาต่อมูลค่าทางบัญชี 1.38 เท่า

ปัจจุบัน บริษัททำการบินไปยัง 80 จุดใน 20 ประเทศทั่วโลก มีฮับ หรือศูนย์กลางการบินอยู่ 4 แห่งคือ โตเกียว โอซาก้า นาโกยา และ โอกินาวา เป็นสายการบินในกลุ่มพันธมิตร One World ซึ่งมีคาเธ่ย์แปซิฟิก และบริติชแอร์เวย์อยู่ด้วย

คำขวัญของบริษัทคือ Fly into Tomorrow “บินเข้าไปหาวันพรุ่งนี้” และตั้งเป้าเป็นสายการบินของโลกที่สร้างคุณค่าใหม่ๆก่อนคู่แข่งหนึ่งก้าว

ขอยกไปต่อสัปดาห์หน้าว่า ประธานบริษัทท่านก่อนซึ่งมาจากธุรกิจเซรามิค สามารถพลิกฟื้นบริษัทขึ้นมาได้ โดยอาศัยปรัชญาอะไร และมีการสืบต่ออย่างไร เผื่อท่านจะนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของท่าน เพื่อความอยู่รอดและสร้างความเป็นเลิศต่อไปค่ะ

หมายเหตุ : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง บทความนี้มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวนให้ลงทุนหรือไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว แต่เสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาในการทำธุรกิจเท่านั้น