แบรนด์กับผลิตภัณฑ์ที่ดีอะไรมาก่อนกัน

แบรนด์กับผลิตภัณฑ์ที่ดีอะไรมาก่อนกัน

ฟังดูเหมือนไก่กับไข่ อะไรมาก่อนกัน เพราะบางคนก็บอกว่าตอบยาก เนื่องจากหาจุดกำเนิดไม่ได้ว่าอะไรมาก่อนกัน

ลองทำให้แคบลง โดยเอาแค่สินค้าชิ้นล่าสุดที่คุณซื้อมา ลองนึกย้อนดูว่า ซื้อเพราะชอบที่สินค้าก่อนหรือแบรนด์ก่อน? ถ้าบอกว่าทั้งสองอย่าง เพราะทั้งแบรนด์และสินค้าเป็นของที่มาคู่กัน จะลำดับอะไรมาก่อนหลังไม่ได้ แสดงว่าสินค้าล่าสุดที่ซื้อมีคุณลักษณะของแบรนด์ที่เป็นที่นิยมหรือแบรนด์ระดับโลก เช่น ซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้(Nike) อาจตอบไม่ได้ว่าคุณซื้อเพราะแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ดี

ถ้าตอบว่าดูคุณภาพของสินค้า อาจเป็นได้ว่าสินค้าชิ้นล่าสุดที่ซื้อมาไม่ใช่แบรนด์ที่ดังหรือไม่มีแบรนด์เลย เช่น หวี กรรไกร ของกิน โดยเน้นดูคุณภาพหรือความอร่อยของสินค้า เทียบกับความคุ้มค่าราคาเป็นหลัก

จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดีไม่มีแบรนด์ก็ได้ แต่แบรนด์ที่ดีมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีไม่ได้

สรุปก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมาก่อน เพราะต้องขอบอกว่าทุกแบรนด์ที่ดัง ดังมาจากการที่ผลิตภัณฑ์มีดีก่อนเท่านั้น จึงเป็นที่นิยมและน่าเชื่อถือ แต่จะสามารถสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแตกไลน์สินค้าได้นั้น เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์ ซึ่งมาทีหลัง เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสร้างแบรนด์ ต้องมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราว่าดีในระดับที่โดดเด่น แตกต่างก่อน เราจึงจะสามารถสร้างแบรนด์ได้ 

บางแบรนด์สามารถดังระดับโลกได้ในระยะเวลาอันสั้น ก็เพราะผลิตภัณฑ์ที่ดี

เมื่อก่อนผู้บริโภคจะติดแบรนด์ เนื่องจากมีสินค้าให้เปรียบเทียบน้อย และไม่ค่อยกล้าเปลี่ยน แต่ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีทางเลือกมาก จึงติดแบรนด์น้อยลง โดยเน้นที่คุณภาพสินค้าก่อนทำให้มีแบรนด์ระดับโลกเกิดใหม่และเขย่าแชมป์เดิมมากมาย เช่น  อันเดอร์ อาร์เมอร์(Under Armour)เป็นแบรนด์ชุดกีฬาที่ดังต่อจากไนกี้แซงหน้าแบรนด์ที่อยู่มาก่อนอย่าง อาดิดาส(Adidas) และพูม่า(Puma)ด้วยผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าที่ใส่สบาย และแห้งเร็ว หรือแบรนด์อย่างหัวเหว่ย(Huawei)และออปโป้(Oppo) ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่มียอดขายเป็นอันดับ 3-4 ของโลก 

ล่าสุดหัวเหว่ย (Huawei) และไลก้า(Leica)สามารถสร้างยอดขายให้แบรนด์ได้ถึง 100% และในบางประเทศถึง 1,000% เลยทีเดียว

ทางลัดในการสร้างแบรนด์จึงเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีนั่นเอง อย่ามัวคิดเยอะเรื่องการสร้างอิมเมจ คาแร8เตอร์ (Image Character)มากมาย อันนั้นคือการสร้างมูลค่าให้แบรนด์ มันเป็นทางอ้อมเช่น อันเดอร์ อาร์เมอร์ เพิ่งมาใส่พรีเซนเตอร์หาตัวตนของแบรนด์ หลังจากที่สินค้าติดตลาดแล้ว

             สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี เพื่อแบรนด์ ผู้บริโภคและสังคมที่ดี