กองทัพหุ่นยนต์มาปลุกเราแล้ว!

กองทัพหุ่นยนต์มาปลุกเราแล้ว!

ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ ในจังหวะเดียวกับที่ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานเครือซีพี พูดถึงการลงทุน

ในธุรกิจเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ไบโอเทค ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0” และเป็นแกนหลักของการลงทุนในอาเซียน

คุณธนินท์กล่าวปราศรัยในสัมมนา The Nikkei Asia 300 Global Business Forum ตอนหนึ่งว่า

ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัว และปรับธุรกิจให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่นการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และยานยนต์ไร้คนขับ การใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งธุรกิจบริการจะได้ประโยชน์ และในทศวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจะทำให้มนุษย์มีสุขภาพดี อายุยืนถึง 200 ปี...”

หัวใจของความสำเร็จของผู้นำธุรกิจคือการจับแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงให้ได้ทันการ หรือจะให้ดีต้องสามารถทำนายว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรกำลังจะเกิด และจะต้องปรับตัวเองเพื่อมิใช่เพียงแค่ “ตั้งรับ” เท่านั้น หากแต่จะต้อง รุกไล่ ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ที่จะต้องตระหนักให้มากกว่านั้นก็คือ แม้องค์กรและบุคลากรพร้อมจะปรับจะเปลี่ยน แต่หาก ทำช้าไปน้อยไป” (too late, too little) ก็อาจจะยังล้มเหลวได้เพราะเทคโนโลยีใหม่ ไม่ได้จำกัดเฉพาะบางเรื่องบางอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่ยังมีผลกระทบจากหลายแง่มุม บางครั้งมาพร้อมๆ กันจากหลากหลายทิศทาง ปรับด้านหนึ่ง แต่ขาดการปรับอีกด้านหนึ่ง ก็อาจนำไปสู่ความปราชัยในการแข่งขันได้

หุ่นยนต์มาแน่ และจะมาทดแทนมนุษย์ในหลายๆ มิติเพราะความสามารถในการ เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า self-learning ซึ่งแปลว่ายิ่งเราป้อนข้อมูลมากเท่าไหร่ ยิ่งเราให้คอมพิวเตอร์สั่งสมประสบการณ์มากเพียงใด คอมพิวเตอร์นั้นก็จะ “ฉลาด” มากขึ้นทุกที สามารถทำอะไรได้มากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์มีเรื่องของอารมณ์ ความแปรปรวน เรื่องของทัศนคติ และปัญหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน

ผมจึงเชื่อว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นทุกขณะ เพราะมันสามารถนำเอาจินตนาการของมนุษย์ ไปทำให้เกิดเป็นความจริงได้อย่างน่ามหัศจรรย์

รถยนต์ไร้คนขับ หุ่นยนต์ดูแลคนวัยชรา บ้านในอวกาศ การผลิต 24 ชั่วโมง เป็นเพียงบางภาพที่กำลังเห็นเด่นชัดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งแปลว่าสังคมไทยที่จะก้าวไปสู่ความเป็น 4.0 จะต้องมีแผนชัดเจนในอันที่จะก้าวเข้าไปเป็นส่วนสำคัญของวิวัฒนาการนี้

แต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อหุ่นยนต์มา บทบาทของตำแหน่งงานในกระบวนการการผลิต จะต้องมีการปรับและตกแต่งกันอย่างกว้างขวาง รุนแรงและเร่งร้อนอย่างไร

แม้ทุกวันนี้เราก็เริ่มเห็นผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวงการอาชีพทุกอาชีพ ไม่มีข้อยกเว้น อยู่ที่ว่าผู้คนในแต่ละวงการตระหนักในความรุนแรงของความเปลี่ยนแปลง และลงมือปรับตัวเองตลอดเวลาเพื่อ ป่วน” (disrupt) ตัวเองก่อนที่จะถูกพลังข้างนอกเข้ามา ปั่นธุรกิจและชีวิตจน ป่วน และถูกเบียดตกขอบไปก่อนที่จะรู้ตัวหรือไม่

ในวิกฤตของความปรับเปลี่ยนนั้นมีโอกาสมหาศาล แต่หากเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันเพียงพอ ร่างกายและสมองเราก็อาจจะอ่อนเปลี้ยเพลียแรง เกินกว่าที่จะมีพลังพอที่จะใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์กับเราเองได้

กองทัพหุ่นยนต์มาปลุกแล้วครับ!