ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย

 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้สูงวัย

ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทำให้โลกในยุคนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก โดยเฉพาะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาที่การสื่อสารแบบไร้สายได้ครอบคลุมไปยังบริเวณต่างๆ

 ในโลกมากขึ้น

การประกาศปิดตัวของสื่อแบบเดิม ยิ่งตอกย้ำให้รู้สึกว่า ทุกคนต้องปรับเปลี่ยน หากต้องการอยู่รอด

มีผู้เขียนถึงการปรับเปลี่ยนในมุมของธุรกิจมากมายแล้ว วันนี้ดิฉันขอเขียนถึงการปรับเปลี่ยนในส่วนของบุคคล และขอเน้นไปที่ผู้สูงวัยค่ะ

สิบปีที่ผ่านมา ท่านอาจจะสามารถเพิกเฉยต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่เมื่อบุคลากรขาดแคลน ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้น การเข้าถึงผู้บริโภคด้วยวิธีการเดิมๆ มีค่าใช้จ่ายสูง ธุรกิจต่างๆก็ต้องดิ้นรนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดต้นทุน

ในฐานะผู้บริโภคที่ต้องการอยู่ในสังคม รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใช้บริการต่างๆของทั้งภาครัฐและเอกชน ทักษะแรกที่ดิฉันเห็นว่าจำเป็นสำหรับผู้สูงวัย คือ ทักษะทางด้านอินเตอร์เน็ตค่ะ

อย่างน้อยท่านควรจะต้องมีบัญชีอีเมล์ของตัวเอง เพื่อให้เป็นหน้าต่างรับและส่งข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

สำหรับท่านที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนจึงเป็นสิ่งทดแทนที่มีราคาพอรับได้สำหรับผู้สูงวัยทั่วไป

แนะนำให้ท่านมีบัญชีแชทสักหนึ่งบัญชี เลือกเอาเจ้าที่เพื่อนๆหรือลูกหลานของท่านส่วนใหญ่ใช้งานอยู่ เพื่อที่ท่านจะได้เข้าไปพูดคุย ไปอ่าน มีสังคมออนไลน์ ไว้คลายความเหงา

เมื่อท่านมีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีแล้ว ท่านก็ต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น เช่น การรับ-ส่ง อีเมล์ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพ การเพิ่มเพื่อน ยกเลิกเพื่อนในโซเชียลมีเดีย การเรียนรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูล และการลบข้อมูล โดยไม่กระทบกับผู้ใช้อื่นในกลุ่ม

ข้อมูลบางชนิดเป็นข้อมูลที่อยู่ในเครื่องของเรา เราลบออกไปจะทำให้มีพื้นที่ว่างรับข้อมูลใหม่ได้ แต่ข้อมูลบางอย่างจัดเก็บไว้ในพื้นที่สาธารณะ ทุกคนสามารถลบหรือเพิ่มข้อมูลได้ ข้อมูลแบบนี้ หากท่านลบออกไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด ท่านจึงจำเป็นต้องทราบ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลลบต่อส่วนรวมค่ะ

นอกจากนี้มารยาทในการใช้พื้นที่สาธารณะก็เป็นสิ่งที่จำเป็น หลายคนใช้พื้นที่กลุ่มในการคุยเรื่องส่วนตัวกันสองคน ทั้งๆที่สามารถคุยเรื่องส่วนตัวในวงสนทนาส่วนตัวได้แต่เรื่องนี้คิดว่าผู้สูงวัยไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรคุยมากกว่า เลยถนัดที่จะส่งดอกไม้ประจำวัน

กลุ่มทำงานบางกลุ่มห้ามส่งดอกไม้ประจำวัน เพราะเปลืองพื้นที่ บางกลุ่มห้ามนำเรื่องจากที่อื่นมาส่งต่อ ศึ่งเป็นเรื่องของการบริหารจัดการจองแต่ละกลุ่ม

ทักษะในการอ่านเพื่อจับใจความ และแยกแยะข้อมูลที่สำคัญ เป็นทักษะสำคัญที่ดิฉันเคยเขียนถึงไปแล้ว ว่าเป็นทักษะที่จะช่วยให้ท่านสามารถกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของท่านได้

แต่อ่านจับใจความอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากข้อมูลในโซเชียลมีเดียต่างๆ มีทั้งภาพและข้อมูลทั้งที่เป็นจริงและไม่จริง ท่านจึงต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตของท่าน แยกแยะภาพและข้อมูลที่อาจเป็นเท็จออกจากภาพและข้อมูลจริง เชื่อว่าประสบการณ์ดีกว่ากลุ่มอ่อนวัยจะช่วยให้ท่านกรองข้อมูลได้ดีกว่า แต่ก็ไม่แน่เสมอไปค่ะ ดังนั้นท่านจึงต้องเปิดใจกว้าง หากถ้าไม่แน่ใจจริงๆ ควรตรวจสอบกับผู้รู้ค่ะ

ทักษะการเขียนเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นในโลกอนาคต เพราเราจะสื่อสารกันผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น โอกาสพบกันตัวต่อตัวลดลง การพิมพ์เพื่อสื่อสารจึงเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลต่อข้อนิ้วมือ และสายตา ที่อาจเสื่อมสภาพลงเร็วกว่าเดิม ควรต้องดูแลบริหารข้อนิ้วมือ และละสายตาจากหน้าจอไปดูต้นไม้ใบหญ้าสีสวยๆด้วยค่ะ

ทักษะอีกอย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่หากไม่ใช้จะลำบาก จึงต้องทำการฝึกฝนคือ ทักษะในการพูด การที่ท่านต้องพิมพ์เพื่อแชทมากๆ อาจจะทำให้ทักษะในการพูดเสื่อมถอย ควรต้องหาเวลาฝึกฝนการพูดด้วยค่ะ

หากไม่มีโอกาสฝึกฝน แนะนำให้อ่านออกเสียง จะอ่านหนังสือพิมพ์หรือหนังสืออะไรก็ได้ เพื่อบริหารลิ้น ปาก และเส้นเสียงค่ะ

อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เครื่องสามารถจับระบบเสียงพูดเพื่อแปลงเป็นตัวหนังสือ ท่านน่าจะลองใช้ดูนะคะ ดิฉันเขียนบทความนี้โดยการใช้เทคโนโลยีเสียงบางส่วนค่ะ

ขอให้ท่านมีความสุขและสดชื่นไปกับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ค่ะ