จุดยืน 'อภิสิทธิ์' ไร้ความหมาย

จุดยืน 'อภิสิทธิ์' ไร้ความหมาย

คะแนนเสียงลงประชามติ อย่างไม่เป็นทางการ

 ที่พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร(กทม.) และภาคใต้ ฝ่ายที่ “เห็นชอบ” หรือ “รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วง ทิ้งห่างฝ่ายที่ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงนั้น

สะท้อนอย่างชัดเจนว่า “จุดยืน” ในการ “ไม่รับ” ร่างรัฐธรรมนูญ และคำถามพ่วงของ “เดอะมาร์ค” อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ “ไม่มีความหมาย”

ไม่มีความหมายเพราะเหตุเหล่านี้

ประการแรก เชื่อว่า มีส่วนไม่น้อยที่คน กทม. และภาคใต้ส่วนใหญ่ คือ ฐานเสียงของ กปปส. และเคยร่วมเคลื่อนไหวและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของ ลุงกำนัน” สุเทพ เทือกสุบรรณ ในการขับไล่ระบอบทักษิณ ทำให้การโหวต รับครั้งนี้ มีทั้งยุทธศาสตร์ ไม่อยู่ฝ่าย ทักษิณและหนุนจุดยืน ลุงกำนันสุเทพ

ประการที่สอง ภาวะ “ผู้นำ” ความเชื่อมั่นของคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีต่อทั้ง “อภิสิทธิ์” และ “ลุงกำนัน” สุเทพ ถูกตัดสินออกมาแล้ว อย่างเห็นได้ชัด และยังสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่า ถ้าไม่มี “ลุงกำนัน” สุเทพ หนุนหลังอย่างที่ผ่านมา “อภิสิทธิ์” ก็ลำบาก

ประการที่สาม ความต้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง แก้ปัญหาคอร์รัปชันนักการเมือง และปฏิรูปประเทศ ตามแนวทางที่ กปปส. เคยนำพาประชาชนออกมาเคลื่อนไหวได้หลายแสนคน และพลังเงียบที่สนับสนุน เป็นอีกแนวทางที่ “ลุงกำนัน” สุเทพ มีความชัดเจน แต่ “อภิสิทธิ์” ไม่ชัดเจน

ประการที่สี่ กระแสร่วมของคนแทบทุกภาคที่ “อยากเลือกตั้ง” และไม่คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นปัญหาใหญ่อย่างที่นักการเมืองคิด

ทั้งหมดล้วนมีผลให้ “จุดยืน” ของ “อภิสิทธิ์” ไม่มีผลไปเติมเต็มคะแนนของฝ่ายเพื่อไทย และคนเสื้อแดงแต่อย่างใด