ปปง.ขายทอดตลาด

ปปง.ขายทอดตลาด

วันนี้ 30 มิ.ย.เวลา 10.00 น.

 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จะเปิดให้ชมทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด ในระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค.จำนวน 560 รายการ มูลค่าประมูลเริ่มต้นกว่า 7 ล้านบาท ณ สำนักงาน ปปง. สะพานหัวช้าง

>>> ทรัพย์สินขายทอดตลาด แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 1.ภาพวาด สีน้ำมันจากศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ชุดถ้วยชาม ชุดเครื่องเงิน ชุดเครื่องแก้ว ที่มีคุณค่าและมูลค่าเชิงอนุรักษ์ อาทิ ชุดเครื่องถ้วยเบญจรงค์ลายเทพนมอยุธยา อายุประมาณ 30-40 ปี ผลิตด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักรโดยช่างฝีมือชั้นครู ชุดเครื่องถมเงินลวดลายละเอียดและงดงาม 3.เฟอร์นิเจอร์ไม้แกะสลัก ที่ผลิตจากไม้ที่มีมูลค่าสูง อาทิเช่น ชุดรับแขกไม้แกะสลักลายหงส์ และมังกร ตั่งไม้ขนาดใหญ่ 4.ประติมากรรม ศิลปะโบราณ พระพุทธรูปที่มีคุณค่า 5.รถยนต์ เครื่องประดับอัญมณี ทองรูปพรรณ เรือประมง

>>> ทรัพย์สินนี้ คณะกรรมการธุรกรรม มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กับพวก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์ร่วมกันเรียกรับผลประโยชน์จากการเรียกรับผลประโยชน์จากธุรกิจผิดกฎหมาย เปิดบ่อนการพนันผิดกฎหมายและฟอกเงิน

>>> อธิบดีกรมป่าไม้ ชลธิศ สุรัสวดี เตรียมลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการของชุดพยัคฆ์ไพร ตรวจเข้มรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในเขตท้องที่เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 ก.ค.ภายหลังสั่งการให้ อรรถพล เจริญชันษา และ ชีวะภาพ ชีวะธรรม นำชุดพยัคฆ์ไพร ตรวจสอบรีสอร์ทหรูตามแผนตรวจเข้ม 970 รีสอร์ทในเขตป่าไม้เป้าหมายแรก พื้นที่นำร่องเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภายหลังได้รับรายงานตรวจพบ โรงแรม รีสอร์ท และบ้านพักตากอากาศ 970 แห่งทั่วประเทศในเขตป่าไม้

>>> ชุดพยัคฆ์ไพร ตรวจแล้วพบว่ามีทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ในส่วนที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินก็น่าจะออกมาด้วยความคลาดเคลื่อน และไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวนมาก ชุดพยัคฆ์ไพร ประสานการปฏิบัติร่วมกับ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ศปป4.กอ.กอ.รมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าตรวจเข้มพื้นแรกคือในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาโปกหล่น อ.เขาค้อ

>>> ข้อมูลจากการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ พบ 58 แห่งที่ต้องตรวจสอบเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ให้บังคับใช้กฎหมาย ภายใต้แผนพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กําหนดให้มีการดําเนินคดี กับผู้บุกรุกป่า รายที่เป็นนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล โดยเฉพาะในท้องที่ที่เป็นเขตป่าต้นน้ำลำธารสายหลักของประเทศประกอบด้วย พื้นที่ป่าต้นน้ำปิง วัง ยม น่าน และ แม่น้ำป่าสัก อันสืบเนื่องจากกรณีการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในหลายท้องที่เขตจังหวัดทางภาคเหนือ ที่ยังคงมีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมบนพื้นที่ ป่าต้นน้ำลำธาร ในเขตภูเขาสูงอย่างรุนแรง

 ...............................

สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี [email protected]