'ขยะ'กำลังจะท่วมเมือง

'ขยะ'กำลังจะท่วมเมือง

เรื่องของ ”ขยะ” กำลังเป็นปัญหาสำคัญของโลก

 รวมทั้งประเทศไทยที่กำลังเริ่ม เตาะแตะ” หาหนทางแก้ปัญหา ท่ามกลางกระแส ค้านดะ” ของกลุ่มที่อ้างตัวเป็นนักอนุรักษ์แบบไม่ลืมหูลืมตา และการประชาสัมพันธ์ที่อ่อนปวกเปียก สุดท้ายก็เลยไม่มีกระแสทัดทาน ปล่อยให้พวกค้านเสียงดังกว่า

000 หลายพื้นที่ หลายจังหวัดรวมทั้งในกทม. ของท่านผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ บริพัตร กำลังมีแนวคิดเรื่องโรงไฟฟ้าขยะ โดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกทม.ที่ผู้คนช่วยกัน “ผลิต”ขยะมากถึงวันละหมื่นตัน กำลังจะมีโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกที่หนองแขม... แต่ก็มีความสามารถในการ จัดการ” กับขยะได้เพียงวันละ 300-500 ตันเท่านั้น

000 ดังนั้นการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในกทม. ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นอีกหลายแห่ง ด้วยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 2 ด้านพร้อมกัน ด้านหนึ่งเพื่อเร่งกำจัดขยะที่กำลังจะล้นเมือง และอีกด้านก็เพื่อเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า...แต่หลายพื้นที่ก็ยังทำท่าว่าจะประสบความสำเร็จยาก

000 ที่ผ่านมา...มีการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จมาแล้วระยะหนึ่ง แต่เสียงคัดค้านก็ยังเป็นไปอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งเพราะชาวบ้านเจ้าของพื้นที่กังวลกับขยะจำนวนมหาศาล ที่จะต้องถูกนำมากองเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลิต

000 จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่จะต้องเร่งทำความเข้าใจ และวางมาตรการไม่ให้เกิดผลกระทบ สร้างความมั่นใจให้เกิดกับ”ชุมชน”อย่างชัดเจน รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ท้องถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศชาติจะได้รับ... ถ้าเกิดความเข้าใจ คงจะไม่มีใครคิดขัดขวางความเจริญของตัวเอง

000 เหมือนอย่างตอนนี้หลายพื้นที่ในกทม. ที่เริ่มมีข่าวการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ มีการระบุสถานที่พักขยะ ก็เริ่มมีกระแสต่อต้าน รวมทั้งหลายพื้นที่ในต่างจังหวัด อย่างเช่นที่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านกำลังเริ่มปักป้ายคัดค้านกันตลอด 2 แนวข้างทาง...แต่เมื่อถามถึงความ”กังวล”หลายคนก็ตอบไม่ได้

000 ปัญหา”ขยะ”เป็นเรื่องใหญ่ เหมือนอย่างเรื่อง”รีไซเคิล”เรื่องการ”แยกขยะ”ที่พูดกันกันมานาน หลายสถานที่ตอบสนองด้วยการตั้งถังขยะ แยกประเภท 2 ถังบ้าง 3 ถังบ้าง…แต่ปัญหาคือชาวบ้านยังไม่เข้าใจ แบบไหนคือขยะแห้ง แบบไหนเป็นขยะเปียก แล้วแบบไหนรีไซเคิลได้

000 เคยนั่งสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะในสนามบิน หลายคนทิ้งโดยไม่อ่านป้ายกำกับ เป็นไปได้ทั้งอาจเกิดจากความมักง่าย หรือความไม่รู้ และอีกจำนวนไม่น้อยที่ยืนมองด้วยความลังเล สุดท้ายก็ทิ้งลงถัง ถูกมั่งไม่ถูกมั่ง ชัดเจนว่าเป็นเพราะไม่เข้าใจ

000 สะท้อนชัดการพัฒนาบ้านเมืองแบบไทย ไทย ที่คิดกันแต่โครงเมื่อกระแสโลกแยกขยะ ก็”เอาด้วย”แต่ไม่เคยบอกกล่าวชาวบ้านว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร แม้บางที่จะปรับป้ายกำกับให้เข้าใจง่ายว่า “ขยะที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้” ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจเท่าที่ควร หากไม่ได้รับการอธิบาย

000 การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่ ที่น่าจะเสนอให้ท่านนายกฯ และหัวหน้า คสช.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามาตรา 44 มากกว่าอีกหลายๆ เรื่อง เพราะจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงทั้งระบบ ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจกับประชาชน ชุมชน ไปจนถึงการช่วยกันจัดการ

000 ต้องเร่งบอกชาวบ้านให้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และต้องรีบตระหนกให้ทันโลก ที่หลายชาติกำลังประสบภาวะ”ขยะล้นเมือง” แบบเดียวกับเมืองใหญ่หลายแห่งของไทย รวมทั้งภาครัฐเองก็ต้องเร่ง”คิดอ่าน”วิธีการให้เหมาะใจโดยเร็ว

000... ส่วนพวกที่เกิดมาค้าน ไม่เอาทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน ไม่เอาทั้งโรงไฟฟ้าขยะ อาจจะต้องกลับไปอยู่กับธรรมชาติ ตามถ้ำ ตามป่า จะได้ไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาตามกระแสโลก และต้องไม่ลืมว่าแม้แต่การก่อกองไฟก็สร้างมลพิษ...

แม้แต่ผายลมก็ยังไม่ควร !!!

 ...........................................

อัชชาวดี [email protected]