Hard Work

Hard Work

ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปมากเพียงไหน และผู้คนในสังคมจะพัฒนาไปในรูปแบบใด เชื่อว่าจะมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ยังคงมี Hard Work เป็นวิถีแห่งชีวิต

ชีวิตการทำงานของที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานกฎหมายจำนวนหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน คงไม่แตกต่างจากในสหรัฐอเมริกาที่ Tom Cruise เคยแสดงไว้ในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสำนักงานกฎหมายเรื่อง The Firm เท่าใดนัก (แม้ว่างานของ Tom Cruise ในภาพยนตร์จะเป็นงานคนละประเภทกับงานที่พวกเราทำอยู่ก็ตาม) นั่นคือ Hard Work

สำหรับบรรดานักกฎหมายที่ชอบงานแบบพวกเรานั้น Hard Work ไม่ได้หมายถึงการตรากตรำ หรือความยากลำบาก แต่มันคือวิถีแห่งชีวิต
คนที่ยึดถือ Hard Work เป็นวิถีแห่งชีวิตไม่ได้แปลว่าจะต้องสูญเสีย Work Life Balance เพราะ Hard Work ไม่ได้แปลว่าในชีวิตเรามีแต่เพียงงานโดยไม่มีครอบครัว เพื่อน กีฬา หรือสิ่งอื่นๆ เพียงแต่หมายความถึงการทำงานอย่างเต็มที่ให้สุดความสามารถ มีความรู้จริงในเรื่องที่ทำ มุ่งทำงานให้เป็นผลสำเร็จด้วยดี ไม่ทำอะไรอย่างครึ่งๆ กลางๆ

Vince Lombardi ยอดโค้ชอเมริกันฟุตบอลผู้เป็นตำนานเคยกล่าวถึง Hard Work ไว้ว่าเป็น '… dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we have applied the best of ourselves to the task at hand.'

แน่นอนว่าคนที่ยึดถือ Hard Work เป็นวิถีแห่งชีวิตมีอยู่ในหลายวงการ ไม่ใช่ในวงการกฎหมายเท่านั้น ซึ่งผมเชื่อว่าคุณชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นหนึ่งในคนประเภทนี้ เพราะคุณชายน้อยทำงานแบบทุ่มเทลงรายละเอียดจนรู้จริง ซึ่งผมจำได้ว่า แม้กระทั่งในเรื่องข้อสัญญาที่เขียนไม่ดี คุณชายน้อยยังซักไซ้จนกระทั่งนักกฎหมายอาวุโสหลายคนต้องยอมแก้ไขตามความเห็นของคุณชายน้อย

คุณชายน้อย เป็นผู้บริหารระดับสูงคนแรกๆ ที่ผมมีโอกาสทำงานด้วยหลังจากที่ผมกลับมาทำงานในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยในขณะนั้นคุณชายน้อยเป็น CFO ของไทยออยล์ (บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าลงทุนในโครงการขนส่งน้ำมันทางท่อ (Thappline) ที่ผมได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายในการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน ซึ่งประกอบด้วย บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านน้ำมันชั้นนำในไทยอีกหลายบริษัท เช่น ปตท. เชลล์ เชฟรอน และเอสโซ่

ต่อมาเมื่อไทยออยล์ประสบปัญหาต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในศาลจากวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งในปี พ.ศ. 2540 ผมก็ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับคุณชายน้อยมากขึ้นในบทบาทของ CFO กับที่ปรึกษากฎหมายที่จะต้องร่วมกันวางแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินทั้งไทยและต่างประเทศของไทยออยล์ เพื่อฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้ ซึ่งทีมงานของเราก็สามารถทำได้สำเร็จจนไทยออยล์สามารถกลับมาเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมีผลประกอบการที่ดีภายในเวลาไม่นานหลังจากนั้น และกลายเป็นหนึ่งในบริษัทลูกที่สำคัญของกลุ่ม ปตท.

คุณชายน้อยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดี จนกระทั่งเกษียณอายุเมื่อประมาณ 5 ปี ที่แล้วในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTTAR ซึ่งเป็นบริษัทที่เกิดจากการควบรวมสองบริษัท คือ บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) เข้าด้วยกัน ซึ่งคุณชายน้อยเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่มีส่วนทำให้ดีลนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยจนได้รับรางวัล CEO (with HR Orientation) แห่งปีจาก World HRD Longress ในปี พ.ศ. 2553

ผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคุณชายน้อยอีกหลายเรื่องต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากแม้จะเกษียณอายุแล้ว แต่คุณชายน้อยก็ยังได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการในบริษัทชั้นนำหลายแห่ง ซึ่ง คุณชายน้อยก็ยังคงยึดถือ Hard Work เป็นวิถีแห่งชีวิตตลอดมา

ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปมากเพียงไหน และผู้คนในสังคมจะพัฒนาไปในรูปแบบใด ทั้ง Generation X, Generation Y หรือ Generation Z ผมก็ยังเชื่อว่าจะมีบุคคลจำนวนหนึ่งที่ยังคงมี Hard Work เป็นวิถีแห่งชีวิต เพียงแต่ในรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น

เพราะ Hard Work เป็นหนึ่งในปัจจัยของความสำเร็จของผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย