ปัจจัยอินเทรนด์ จับหลักเตรียมรับมือปีวอก

ปัจจัยอินเทรนด์ จับหลักเตรียมรับมือปีวอก

สวัสดีครับ ในปีนี้ที่กำลังจะหมดไปด้วยเวลาอันรวดเร็วนั้น เวลาผ่านไปเร็วและมีเรื่อง ราวต่าง ๆ เกิดขึ้นหลากหลายด้าน

ซึ่งในปีที่ผ่านมาในปัจจัยในการประกอบธุรกิจนั้น ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เลี่ยงไม่ได้หลาย ๆ เรื่อง ที่ต้องมีการปรับตัว และบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงคู่ค้า หรือราคาต้นทุนสินค้า มีอยู่โดยทั่วไป และส่วนใหญ่การเปลี่ยนแปลงราคาหลาย ๆ ด้านนั้น ต้องบอกว่าคาดการณ์ยากกว่าในอดีตเยอะ และการเปลี่ยนแปลงนั้นทั้งปริมาณและ ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงยังเป็นอีกประเด็นที่น่าเป็นห่วง 


สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นั้นมีความน่าสนใจในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งหากเราเตรียมตัวให้ ดีในปีใหม่นี้ การทำธุรกิจก็น่าจะเป็นปีที่น่าสนใจ ปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่เกิดขึ้นที่น่าสนมีด้วยกันหลายมิติโดยผมขอคุยกันในกรอบปัจจัย แบ่งเป็นปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

ความผันผวนยังคงอยู่ สำหรับการดูเรื่องการค้าขาย ต้นทุนของสินค้าต่าง ๆ นั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงราคาของสินค้าใด ๆ อัตราแลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ ความผันผวนของอัตรา และราคาดังกล่าวยังคงมีความผันผวนในอัตราไม่น้อยกว่าในปีที่ผ่านมา ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่าง ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอ่อนค่าลง หรือแข็งค่าขึ้นตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพที่เกิดขึ้น การบริหารจัดความความเสี่ยง หรือการปิดความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญ

ซึ่งในอดีต การเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอาจมีการดำเนินการในการคาดการณ์ อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาสินค้าต้นทุนต่าง ๆ และด้วยการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนนั้นความผันผวน (อ่อนค่าและแข็งค่า) ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก และปัจจัยภายนอกประเทศไม่ได้มีมาก (ทั้งการด้านการค้า ความมั่นคงนอกประเทศ และอื่น ๆ) ซึ่งพอปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้คาดหมายเป็นจำนวนบ่อยครั้งขึ้น การคาดการณ์ก็จะทำได้ยากขึ้น การบริหารความเสี่ยงหรือการปิดความเสี่ยงจึงเป็น เรื่องที่สำคัญ และต้องดำเนินการ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั้น สินค้าต้นทุน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ หลาย ๆ รายการก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาทั้งถูกลงมาก ๆ หรือแพงขึ้น ๆ มาก ๆ อาทิ หากเราดูราคาน้ำมันในช่วง 15 ปีหลัง การเปลี่ยนแปลงราคานั้นเคยต่ำสุดที่ระดับ ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐ และแข็งค่าไปกว่า 140 เหรียญสหรัฐ และลดต่ำลงมาในปัจจุบัน พอการเปลี่ยนราคามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงมาก ๆ ก็มีผลด้านของการลงทุนของผู้ลงทุนต่าง ๆ ซึ่งต้นทุนของการประกอบการของเรานั้น ก็จะได้รับผลกระทบจากราคาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยในปีที่จะถึงนี้การ เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านมา

สำหรับปัจจัยในประเทศนั้น

ด้วยความตั้งใจในการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมและสร้าง โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ได้นั้น ทั้งภาครัฐบาล องค์การ และเอกชนได้มีการดำเนินการหลาย ๆ โครงการเพื่อให้เกิด การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ และสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแข่งขันได้ และต่อยอดได้ในอนาคต

การยกระดับการชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน

ในปีหน้านี้ ทางกระทรวงการคลังได้มีนโยบายและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินโครงการยกระดับการชำระเงินและการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยการทำธุรกรรมทางการเงินนี้จะเป็นการเพิ่มการทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมขึ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะช่วยลดต้นทุนในการทำธุรกรรมที่ เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ลูกค้า ผู้ขาย ประชาชน ซึ่งเดิมนั้น นอกจากการทำธุรกรรมที่เป็นเงินสดนั้น การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์จะช่วยลดต้นทุนทั้งเรื่องการเดินทาง การโอนเงินชำระเงิน ที่จะทำได้สะดวกขึ้น และครอบคลุมถึงประชาชนเป็นวงกว้าง

นอกจากนี้การจัดการดำเนินการคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการที่เหมาะสมและทำให้ เกิดการแข่งขันก็จะทำให้ทุกคนในระบบได้ประโยชน์ทั้งเกิดจากความสะดวก การลดค่าบริการโดยรวม และต้นทุนในการดำเนินการต่าง ๆ ด้วย

การยกระดับการชำระเงินดังกล่าวนั้นจะมีผลก็ต้องเกิดกับการปรับตัวและการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการเองด้วย เพราะหากเราเป็นผู้ประกอบการที่มีการเตรียมตัวไว้ ล่วงหน้าเราก็สามารถมีลูกค้ามาใช้บริการที่สะดวกขึ้นและมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้นที่จะมาถึงในปีหน้านี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในที่เกิดจาก เจตนาที่ดีและต้องการให้เกิดการพัฒนาศักยภาพภายในประเทศเป็นหลัก และทำให้เราสามารถแข่งขันกับคนอื่น ๆ นอกประเทศได้ และต้นทุนต่าง ๆ ที่ต่ำลง

การเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเป็นเรื่องที่สำคัญ และการบริหารความเสี่ยงควบคู่กันไปต้องมีการดำเนินการ และปีใหม่ที่จะมีถึงก็ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับ