#Stronger Together #รักเธอประเทศไทย

#Stronger Together #รักเธอประเทศไทย

สวัสดีครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นและเป็นเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งชีวิต

ทรัพย์สิน จิตใจ กำลังใจ ของพวกเราทั้งหลาย ผมขอแสดงความ เสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บกับเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้กัน และกันให้ผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับ 


ช่วงเวลาที่ท้าทาย

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นมีเหตุการณ์ที่กระทบกับภาวะเศรษฐกิจอยู่เป็นระยะ ๆ โดยการ โตทางเศรษฐกิจนั้นมีการเติบโตในบางกลุ่มอุตสาหกรรม ในขณะที่หลาย ๆ กลุ่มนั้นมี การปรับตัวโตขึ้นช้าลงอย่างเห็นได้ชัด โดยหลายภาคส่วนได้มีการร่วมมือกันในการ ออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อให้เกิดการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของ ประเทศ ซึ่งหลาย ๆ นโยบายนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่และจะมีผลดีต่อการดำ เนินการในอนาคตอันใกล้

หากเรามองด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนั้น ความได้เปรียบของประเทศ เรานั้นมีด้วยกันหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมทั้ง การ ผลิต ค้าปลีกค้าส่ง เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ บริการ ท่องเที่ยว และอื่นๆ ซึ่งด้วยความหลากหลายนี้ กอรปกับตำแหน่งของเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีและ เชื่อมต่อกับประเทศหลาย ๆ ประเทศ และเป็นเสมือนประตูการค้าและการปฏิสัมพันธ์ กับนานาประเทศ

การพัฒนาที่ดำเนินการมาด้วยความมั่นคงและมีการจัดการที่ดีในแต่ละอุตสาหกรรม ต่าง ๆ นั้นทำให้เราสามารถแข่งขันกับคู่แข่งที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ได้ไม่แพ้คนอื่นๆ แต่ด้วยภาวะการเติบโตที่ลดน้อยลงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลทำให้เกิด การโตที่ช้าลงด้วยของภายในประเทศนั้น แต่ภาพโดยรวมของเรายังไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงแย่ลงอย่างมีนัย

ให้กำลังใจ และจิตเข้มแข็ง

ด้วยภาวะโดยรวมของเรานั้นยังมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนแอ และการเติบโตของ เศรษฐกิจยังมีการเติบโตอยู่ถึงแม้จะไม่มากนักในบางอุตสาหกรรม เหตุการณ์ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอาจทำให้เรามีความห่วงและกังวล ซึ่งความห่วงและกังวล นัันมีได้แต่ขอให้อย่าทำให้เราหมดกำลังใจและถดถอย

ในช่วงนี้เราให้กำลังใจกันและกันเพิ่มเติมขึ้น เพราะการมีกำลังใจและจิตใจที่เข้มแข็ง จะเป็นกำลังสำคัญ และด้วยจุดเด่นและความสามารถที่เรามีนั้นเราสามารถแข่งกับคน อื่นๆ ในต่างประเทศได้อย่างแน่นอน

ช่วยกันสอดส่อง คนละไม้คนละมือ

ในระหว่างนี้ความร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลด้วยกันเป็นเรื่องที่สามารถดำเนิน การได้ ไม่ว่าจะเป็นการสอดส่องเรื่องผิดปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เป็นเรื่องที่ ดำเนินการร่วมกันได้ หากมีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติก็แจ้งหรือรายงานให้กับทางหน่วย งานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

การใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ นั้นยังคงต้องดำเนินต่อและทำให้เป็นปกติให้ มากที่สุด เพราะการทำให้เกิดสถานการณ์ต่าง ๆ นั้นเป้าหมายของการทำให้เกิด สถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหลัก ๆ ใดๆ ก็ตาม ถ้าทำให้เศรษฐกิจไม่ดี คนไม่สบายใจ นักท่องเที่ยวไม่มา การทำให้เกิดสถานการณ์นั้นก็จะประสบผลสำเร็จ

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทั้งหลายจะทำให้เราสามารถผ่านเวลาที่ท้าทายไปได้โดยไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกิดไป

ปัจจัยที่ยังส่งเสริมให้เศรษฐกิจของเรา

อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงเป็นระยะ ๆ จากต้นปีที่ผ่านมา เป็นผลให้การทำธุรกิจของเรานั้นถือว่ามีต้นทุนที่ไม่สูง และสินค้าที่ส่งจากเรานั้นมีราคาที่เทียบเป็นสกุลเงินต่างประเทศราคาถูกลง ซึ่งสองปัจจัยนี้เป็นปัจจัยเชิงบวกที่ทำให้สินค้าและบริการของเรานั้นสามารถแข่งขัน กับคู่แข่งขันในต่างประเทศได้

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนั้นเริ่มมีการอนุมัติการลงทุนพื้นฐานต่าง ๆ จะเป็นผลให้โครงสร้างพื้นฐานเหมาะกับการส่งเสริมการดำเนินการหลายภาคส่วน ทั้งภาคการผลิต การบริการ การลดค่าดำเนินการต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคขนส่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างงานในประเทศที่เพิ่มเติมขึ้น รวมถึงการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในหลาย ๆ รายการ

ร่วมให้กำลังใจ ร่วมฝ่าฟันเวลาของความท้าทาย

กำลังใจและจิตใจของเราทั้งหลายเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเทศเรามีดีหลายด้าน ซึ่งหากเรารวมถึงกำลังใจที่เราร่วมกันคนละไม้คนละมือ เราจะสามารถร่วมกันผ่านพ้นเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ด้วยกัน ขอให้เรามีความตั้งใจ และตั้งสติกัน เราทำได้ เราช่วยกันนะครับ #Stronger Together