โอกาสและความท้าทายกรุงเทพฯ Capital City แห่งภูมิภาคอาเซียน

โอกาสและความท้าทายกรุงเทพฯ Capital City แห่งภูมิภาคอาเซียน

หากมองข้ามภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้เป็น "ขาลง" ซึ่งจะเป็น ตัว V หรือ ตัว U

             แต่จะช้าหรือเร็วในอนาคตต้องขยับขึ้นอย่างแน่นอน เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของนักลงทุน ผู้ประกอบการ ไทยและทั่วโลก ด้วยทำเลยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของขุมทองแห่งอาเซียน ภูมิภาคที่กำลังเติบโตรอบทิศทาง ตรงข้ามประเทศตะวันตกที่มีความผันผวนสูงรอบด้าน ถนนทุกสายจึงต่างมุ่งหน้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งสิ้น

            ประเทศไทย มี  กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ เรียกได้ว่า เป็น Capital City  ของเออีซี ซึ่งหลายประเทศต้องการเชื่อมเส้นทางผ่านมายังกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา รวมทั้งยักษ์ใหญ่ "จีน" ที่มีโครงการความร่วมมือในการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมต่างๆ เพื่อพัฒนาและขยายเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ร่วมกัน

            ทั้งนักลงทุนต่างประเทศ และนักธุรกิจไทย ต่างเห็นตรงกันว่า  “กรุงเทพมหานคร คือ เซ็นเตอร์ของอาเซียน ที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุนและขยายตลาดมหาศาล เรียกได้ว่า ไม่ต้องไปไหนไกล ปักหลักลงทุนในกรุงเทพฯ เหมือนประตู-หน้าต่างสู่อาเซียนดีๆ นี่เอง”

          บรรดาทุนไทยยักษ์ใหญ่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ต่างปักหลักลงทุนในกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบัน "ย่านใจกลางเมือง" จะแออัดด้วยจำนวนศูนย์การค้าขนาดใหญ่ แต่ระยะ 5 ปีจากนี้ยังจะมีอภิมหาโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ยักษ์เกิดขึ้นอีกจำนวนไม่น้อย สะท้อนศักยภาพของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

            ไม่รวมปริมาณนักท่องเที่ยว เฉพาะประชากรในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันคาดการณ์ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านคน ความต้องการสินค้าและบริการทุกแขนงจึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสสำหรับภาคธุรกิจ ยิ่งอนาคตประสิทธิภาพของโครงข่ายคมนาคมทั่วเมืองทำให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว การหลั่งไหลของผู้คนมาสู่มหานครกรุงเทพ ทั้งชาวไทยและต่างชาติจะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น  ตราบใดที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นศูนย์กลางทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะศูนย์กลางทางการเงิน การลงทุน การศึกษา การแพทย์ 

            เฉพาะย่านราชประสงค์ หนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตล์สำคัญของกรุงเทพมหานคร พบว่าต้อนรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาใช้บริการมากถึงวันละ 400,000 คนต่อวัน หรือมากกว่าปีละ 146 ล้านคน ทีเดียว บริเวณนี้นับเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มธุรกิจหลักทั้งศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงาน ต่างพัฒนาโครงการขึ้นอย่างหนาแน่นทำให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ธุรกิจและไลฟ์สไตล์ นำสู่การพัฒนาย่านราชประสงค์ให้เป็นเมืองแห่งอนาคตของกรุงเทพมหานคร เป็น 1 ใน 3 ย่านที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเอเชีย

            สถานการณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยขณะนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในระยะสั้นบ้าง แต่โอกาสมหาศาลและการเติบโตในระยะยาวของกรุงเทพมหานคร เป็นแม่เหล็กสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนทั่วโลกหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดสาย ที่ผู้ประกอบการสัญชาติไทยจำเป็นต้องเพิ่มอัตราเร่งขึ้นมากกว่าเดิม!!