อย่าทำให้สูญเปล่า

อย่าทำให้สูญเปล่า

ศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้ก่อตั้งสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาพสนาม (ฟีโบ้)

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการทีโอที กล่าวที่งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย” ที่จัดขึ้นโดยชมรมวิชาการและเทคโนโลยีบมจ.ทีโอทีตอนหนึ่งว่า"ไม่อยากให้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นเรื่องของคนขายของ เป็นยุคทองของเวนเดอร์ที่เข้ามาขายซอฟต์แวร์หรือโซลูชั่น เพราะเงินเหล่านั้นที่เราลงก็ออกไปนอกประเทศ แต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสคือมองหาจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบของภาครัฐด้วยกัน ทีโอทีต้องไปเป็นผู้คอนเน็คจุดเชื่อมต่อดังกล่าวให้ได้ ต้นทุนต้องไม่สูง มีเครือข่ายเพียงพอ ระบบหลังบ้านมีเสถียรภาพ ต้นทุนต่ำจูงใจให้มีคนมีเช่าใช้ บริการ อาทิ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ อินเทอร์เน็ตเกตเวย์

          สิ่งที่ ศ.ดร.ชิต พูดไม่ใช่เพียงคนทีโอที ซึ่งเป็นหน่วยงานวิสาหกิจแห่งหนึ่งของรัฐพึงฟังและนำไปคิดตาม แต่หน่วยงานรัฐอื่นๆ ตลอดจนภาคเอกชนทุกรายในปประเทศสามารถหยิบยกนำมาคิด วิเคราะห์หาช่องทางที่จะทำอย่างไรจึงจะเชื่อมประสาน และได้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ เนื่องจากไอซีทีคือองค์ประกอบสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งการบูรณาการระบบจะทำให้เทคโนโลยีสารสนเทศกระจายตัวไปยังพื้นที่ห่างไกล ประกอบด้วย2 ส่วนคือ ฮาร์ด อินฟราสตรักเจอร์ ที่ทำหน้าที่เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศและต่อออกต่างประเทศ เพราะทุกวันนี้โลกเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว สามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้ทั่วโลกผ่านโครงข่ายสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านคลื่นวิทยุ ผ่านสายสื่อสารสื่อสัญญาณบนบก และใต้น้ำ หรือสัญญาณดาวเทียมสื่อสาร โดยภาคเอกชน และภาครัฐต่างได้ลงทุนกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับสิบๆ ปี รวมมูลค่าการลงทุนนับหลายแสนล้านบาทไปแล้ว หากนำทุกสิ่งที่มีมาใช้งานร่วมกันอย่างสอดประสาน โอกาสขับเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าจะส่งสัญญาณที่น่าสนใจ

          ที่สำคัญคือ อย่ามัวแต่ทะเลาะกัน เกี่ยงกัน งานที่จะเดินหน้าก็เลยหยุดอยู่กับที่ขณะที่ประเทศอื่นๆ กำลังพัฒนาไปข้างหน้า แต่ประเทศไทยหยุด รีรอ ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนอื่นแซงหน้า ปิดโอกาสตัวเองให้ถอยมาเป็นแถวหลัง ซึ่งอาจจะเป็นกุศโลบายเพิ่มความสามัคคีในหมู่นานาชาติอีกรูปแบบหนึ่งของไทยที่ไม่ชอบทำตัวโดดเด่นเกินใคร รักษาบรรยากาศการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เป็นได้ แต่ประเด็นนี้คงไม่จำเป็นเพราะถ้าทุกประเทศต่างก้าวไปข้างหน้า การเติบโตในภูมิภาคจะยิ่งสูงขึ้น ประชากรทั้งภูมิภาคก็มีโอกาสจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกัน การเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีควบคู่ไปกับการเจริญก้าวหน้าในชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 650 ล้านคนทั่วภูมิภาค สร้างโอกาสให้คนทุกหมู่เหล่ามีโอกาสที่เท่าเทียม อยู่ดีกินดีกันทั่วหน้า

          ทั้งนี้ ในแง่ของซอฟต์อินฟราสตรักเจอร์ หรือกฎหมายที่อยู่ในขั้นการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีสิทธิที่จะนำเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ประมาณเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม จากนั้นประมาณต้นเดือนมิถุนายน หรือกลางปี 2558จะตั้งบอร์ดดิจิทัล อีโคโนมี่ (ดีอี) มากำกับดูแลการเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งหวังว่ากฎหมายที่ออกมาจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมของประเทศ ไม่ใช่เป็นกฎหมายจำกัดสิทธิของคนในชาติบางคน บางกลุ่ม หรือเป็นกฎหมายที่ให้ความสำคัญต่อความมั่นคงของรัฐมากกว่าสิทธิของประชาชน เพราะหากเป็นเช่นนั้นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่วาดหวังจะนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ คงต้องล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า