ความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่ากับความไม่เท่าเทียม

ความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่ากับความไม่เท่าเทียม

คำว่า"ความเหลื่อมล้ำ "ดูจะเหมือนเป็นคำยอดนิยม ที่หลายคนมักยกขึ้นมากล่าวอ้าง โดยเฉพาะในยามที่

บ้านเมืองเกิดความขัดแย้ง หรือความแตกแยก หรือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของผู้คนในอดีต ซึ่งอาจเป็นเพราะความเหลื่อมล้ำ เป็นปัญหารากเหง้าของสังคมไทยมานาน แต่เมื่อบ้านเมืองเริ่มเห็นปลายอุโมงค์ของความสงบอยู่ จึงมีคนพูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำกันมาก โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคน ยิ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนเสนอให้เก็บภาษีคนรวยมากๆ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ภาษีมรดก ภาษีที่ดิน หรือภาษีคนจน โดยมีเหตุผลคือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ หรือหลายคนเสนอให้อัดฉีดเงินให้คนจนมากๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

หลายคนเกิดความสงสัยว่า "ความเหลื่อมล้ำมันคืออะไรกันแน่?" นโยบายที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ ควรเป็นนโยบายที่มุ่งผลในทิศทาง ที่ทำให้คนทั้งประเทศมีรายได้เท่ากันหมดจริงหรือ?

ตัวอย่างเช่น ถ้าบริษัท ก. กับ บริษัท ข. รวยเท่ากัน และ 2 บริษัทนี้ไปประมูลงานรัฐฯ แต่บริษัท ก. ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประมูล หรือ บริษัท ก. ติดสินบนพนักงาน เพื่อให้มาซึ่งการชนะการประมูล การแข่งขันบนพื้นฐานของความมั่งคั่งที่เท่ากัน แต่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ถือว่าไม่มีความเหลื่อมล้ำหรือ?

หากใครเรียนด้านเศรษฐศาสตร์ คงรู้กันว่า ในยุคที่เศรษฐกิจโลก ยังแบ่งเป็น 2 ขั้ว คือ ขั้วทุนนิยม กับขั้วสังคมนิยม นั้น ฝั่งสังคมนิยม มีหลักการว่า ประชาชนต้องมีรายได้เท่าเทียมกัน โดยรัฐบาลเป็นผู้บริหารความมั่งคั่งของคนในชาติ หมายความว่า ประเทศมหาอำนาจในขั้วทุนนิยมอย่าง ประเทศสหรัฐ ที่มีกลุ่มนายทุนเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จะมีความเหลื่อมล้ำในสังคมมากหรือ? นั่นหมายความว่า ประเทศมหาอำนาจในขั้วสังคมนิยมอย่างประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย จีน ที่คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ (จน) เท่ากัน ไม่มีความเหลื่อมล้ำในสังคมหรือ?

" การที่เศรษฐีนั่งรถเบนซ์ แอร์เย็นๆ ขณะที่คนเดินดินกินข้าวแกง ต้องใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่ทั้งแน่น ทั้งร้อน แถมถ้าวันไหนฝนตกหลังเลิกงาน ต้องปิดหน้าต่างดมกลิ่นตัวซึ่งกันและกัน และมองออกนอกหน้าต่างเห็นเศรษฐีนั่งรถเบนซ์ แอร์เย็นๆ น่าจะทำให้รู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำบ้าง ไม่มากก็น้อย "

สรุปแล้วความเหลื่อมล้ำคืออะไร? ฉะนั้นเมื่อกลุ่มคนที่เสนอนโยบายออกมาใน ทิศทางที่ต้องการทำให้รายได้ของคนในสังคมเท่ากัน และชูประเด็นนโยบายใน ทิศทาง นั้น คงไม่ใช่คอมมิวนิสต์ และอยากให้ประเทศไทยเราเหมือนสหภาพโซเวียตรัสเซียในอดีต

คำถามคือ เราจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างไร? ได้ยินว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีไอเดียอยากลดความเหลื่อมล้ำ โดยส่งเสริมให้คนต่างจังหวัด กลับไปทำมาหากินที่บ้านเกิด เพื่อจะทำให้คนรายได้น้อย ไม่ต้องมานั่งรถเมล์ร้อนๆ แล้วเห็นพวกเศรษฐีนั่งรถเบนซ์แอร์เย็นๆ? ฟังดูเหมือนดี แต่นักเศรษฐศาสตร์คงมีข้อท้วงติงว่า แรงงานที่ควรจะอยู่พัฒนาประเทศกลับบ้านนอกกันหมดแล้ว ใครจะทำงานพัฒนาประเทศในเมืองกันล่ะ

... ถ้าจะถกเถียงกันเช่นนี้ ก็กลับมาคำถามเดิมอีกว่า จะพัฒนาประเทศให้รวยเท่ากัน หรือจนเท่ากันเหรอ คือคำตอบของการลดความเหลื่อมล้ำ... วันนี้ ผู้อ่านอาจนึกเองได้บ้างว่า แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ ที่มุ่งเน้นให้คนในชาติมีรายได้เท่ากันของเรามาถูกทางหรือยัง? คงต้องมาหาคำตอบตอนหน้า !!!