ได้เวลาเดินหน้าประเทศไทย

ได้เวลาเดินหน้าประเทศไทย

ภาคเอกชนตอบรับ "รัฐบาลใหม่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการเดินหน้าประกาศแผนลงทุน

หลักหมื่นล้านบาทกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ว่ากันตามจริงในห้วงเศรษฐกิจชะลอตัว หรือท่ามกลางวิกฤติการณ์ช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการค้าปลีกทั้งกลุ่มลงทุนโครงการขนาดใหญ่ หรือกลุ่มลงทุนร้านขนาดเล็ก ยังคงเดินหน้าขยายกิจการในอัตราเร่งเพื่อช่วงชิงโอกาสทางการตลาด ในการเข้าถึงลูกค้าก่อนคู่แข่ง เป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้ "ช้าก้าวเดียว" อาจหมายถึงการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดที่ยากจะกู้กลับคืน จึงไม่แปลกที่ทุนใหญ่ น้อย โหมลงทุนสวนกระแสมาโดยตลอด ซึ่งการลงทุนโครงการชอปปิงมอลล์ขนาดใหญ่ใช้เวลาก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี หรืออาจมากกว่านั้น ประจวบเหมาะกับจังหวะของเศรษฐกิจหรือกำลังซื้อที่มี "ขึ้น-ลง" เป็นวัฎจักร

ช่วงเศรษฐกิจกำลังไต่ระดับการฟื้นตัว เป็น "ขาขึ้น" อีกรอบจึงส่งประโยชน์โดยตรงต่อโครงการที่พร้อมเปิดให้บริการนับจากนี้ ภายใต้ความเชื่อมั่นว่า ทุกๆ รัฐบาลต้องการมี "ผลงาน" เชิงประจักษ์แจ้งชัดเจน ยิ่งเป็นรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขเวลา "ระยะหนึ่ง" รัฐบาลก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเคลียร์ปัญหาเก่า ปูทางขับเคลื่อนประเทศ พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการเร่งด่วน เรียกว่าเป็นช่วง "Re-Set" ที่เอกชนต้องการเห็นเพียง "การเดินหน้า" อย่างชัดเจน จริงจัง เพราะปัญหาการเมืองภายในประเทศหลายระลอกในช่วงที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะ "ถอยหลัง" ขณะที่เพื่อนบ้านอาศัยจังหวะนี้เดินหน้ายุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ "มาเลเซีย" มีการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กฎหมายต่างๆ ให้ทันยุคทันสมัย นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนับสนุนของรัฐบาล ทำให้ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา มาเลเซียดึงนักลงทุนเข้าประเทศได้อย่างมาก

หากเทียบศักยภาพประเทศไทยเป็นทำเลยุทธศาสต์ศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียน เป็นประตูเปิดสู่เพื่อนบ้านซึ่งกำลังเปิดประเทศ ขณะเดียวกันมี "การท่องเที่ยว" เป็นอุตสาหกรรมหลักที่เชื่อมต่อการลงทุน การสร้างรายได้ การกระจายตัวทางเศรษฐกิจได้ทั่วประเทศจากทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมจากนักเดินทางทั่วโลก มีความหลากหลายวัฒนธรรม ประเพณี บันเทิง เอนเตอร์เทนเมนท์ สินค้าและบริการ ขนาดประชากรกว่า 60 ล้านคน มีกำลังซื้อไม่น้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนซึ่งกำลังเป็นขุมทองของกลุ่มทุนของซีกโลกตะวันตก รวมทั้งนานาประเทศที่ดาหน้าเข้ามาปักฐานธุรกิจขยายตลาดเป็นแหล่งรายได้ใหม่ทดแทนตลาดเก่า

ความได้เปรียบของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางของ "นักท่องเที่ยว" ซึ่งสถานะหนึ่งนับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ดีของไทยในการสื่อสาร ส่งต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การลงทุน สู่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี เสียงตอบรับที่มีต่อนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วงที่ประเทศยังคงจัดระเบียบ กำหนดกรอบ กติกาต่างๆ ไม่ต่างจากเสียงตอบรับที่มีต่อ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ของภาคเอกชนที่เชื่อว่าได้คนคุยภาษาเดียวกัน!! จะสามารถผลักดันวาระเร่งด่วนที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวโยงและต้องบูรณาการธุรกิจหลายภาคส่วนเดินหน้าได้ราบรื่นกว่าทุกยุคสมัย

จากนี้ไปได้เวลาเดินหน้าประเทศไทยอย่างจริงจังกันเสียที