"เหยื่อ" ในโซเชียลมีเดีย

"เหยื่อ" ในโซเชียลมีเดีย

เมื่อปีที่แล้วมีการปล่อยคลิปเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญาในโลกออนไลน์ ว่าอาหารในประเทศไทย 80% มียาปฏิชีวนะตกค้าง

ซึ่งพาดพิงเกษตรกรในระบบเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีสารตกค้างดังกล่าว.... เรียกว่ามีเจตนาทำลายทั้งเกษตรกร และอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ทำให้ 9 สมาคมปศุสัตว์ต้องรวมตัวกันออกหนังสือชี้แจงให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม รวมถึงนักวิชาการผู้มีความรู้หลายท่านได้แสดงความเห็นผ่านโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางถึงข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในคลิปดังกล่าว

ไม่เท่านั้น ยังพบใน Social Media ว่ามีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ผลิตคลิปด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ส่งต่ออาจติดร่างแหสมรู้ร่วมคิดส่งต่อข้อความเท็จนี้ไปด้วย ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยไม่รู้ตัว ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบทราบถึงผู้ผลิตคลิป ผู้จ้างวาน รวมถึงผู้สนับสนุนเงินทุน ทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมาย

ผ่านไป 1 ปี... ไม่น่าเชื่อว่าคลิปดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งในช่วงนี้ ทำให้พอจะประเมินสถานการณ์ได้ว่า มีการทำงานเป็นกระบวนการ ปล่อยข่าวออกมาเป็นช่วงๆ เพื่อโหมกระแส ซึ่งก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานในการติดตามสอบสวนเพื่อยืนยันว่าผู้นำมาเผยแพร่ใหม่นี้ เป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีรายเดิมหรือไม่ และน่าจะเร่งรัดดำเนินคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

คุณสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 ใน 9 สมาคมปศุสัตว์ที่ออกมาชี้แจงเมื่อปีก่อน ถึงกับต้องขอร้องผ่านสื่อว่า โปรดหยุดการส่งต่อคลิปเท็จดังกล่าว เนื่องจากนักสัตวบาลทั่วประเทศ พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ เพื่อยกระดับเกษตรกรของไทยให้ก้าวสู่สากล แต่คลิปดังกล่าวกลับทำลายความพยายามนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการหมิ่นประมาทวิชาชีพสัตวบาลอย่างสุดขั้ว ซึ่งทุกคนที่ประกอบวิชาชีพนี้รับไม่ได้

เนื่องจากสัตวบาล มีหน้าที่โดยตรงในการดูแล และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยมุ่งเน้นควบคุมให้ตลอดกระบวนการผลิตสัตว์เกิดความปลอดภัย ตั้งแต่ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์จนถึงโต๊ะอาหาร (from farm to table) เพื่อตอบสนองนโยบายการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ด้วยการปลูกฝังให้ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล มุ่งมั่นในหลักการที่ตั้งไว้คือ “รับใช้สังคม ส่งเสริมสามัคคี ศักดิ์ศรีเชิดชู รอบรู้ทันโลก” โดยเน้นเรื่องความกินดีอยู่ดีของเกษตรกร ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดี เพื่อลดต้นทุนทั้งด้านการเลี้ยงและการใช้ยารักษา ที่จะส่งผลให้เกิดผลผลิตสัตว์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา จึงเป็นต้นทางของห่วงโซ่การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อผู้บริโภค ซึ่งจะมีสัตวบาลเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกหลักวิชาการตลอดระยะเวลาการเลี้ยง ทั้งนี้ บริษัทใหญ่ๆ จะวัดผลงานของสัตวบาล ด้วยประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่สัตวบาลจะละเลยหน้าที่ แล้วหันไปปฏิบัติตนเป็นพนักงานขายของ ดังที่คลิปกล่าวอ้าง

หากปล่อยให้โลกออนไลน์ มีแต่ข้อมูลเท็จที่ใส่ร้ายป้ายสีเกษตรกรไทย และให้ร้ายอุตสาหกรรมอาหารของไทย ไปเรื่อยๆ โดยที่คนไทยกลายเป็นเครื่องมือในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นเสียเอง เมื่อถึงวันที่ภาพลักษณ์อาหารไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ต้องสั่นคลอนเพราะฝีมือคนไทยด้วยกัน ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ