คอมพิวเตอร์สวมใส่ได้ การเดิมพันของ Apple Watch

คอมพิวเตอร์สวมใส่ได้ การเดิมพันของ Apple Watch

หลังจากที่ได้เป็นกระแสข่าวมานาน ในที่สุด Apple Watch ก็ได้เป็นความจริง

เมื่อ Apple ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ชิ้นแรกของบริษัท พร้อมกับวาระการเปิดตัว iPhone 6 เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

หาก Apple Watch ประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่แพ้การเปิดตัวของ iPhone เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา ก็จะเป็นก้าวสำคัญของเทคโนโลยีในรูปแบบของ Smart Devices ที่ถูกวิวัฒนาการจากยุคของคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ เช่น Smartphones, Tablets ฯลฯ เข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากทุกที่ทุกเวลา และรูปแบบการใช้งานที่เกิดขึ้นใหม่จาก Sensors ที่มาพร้อมกับ Smart Devices เช่น GPS, กล้องถ่ายรูป, Motion Sensor ฯลฯ คือความโดดเด่นที่เกิดขึ้นในยุคของคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ ในรูปแบบของ Smartphones, Tablets ฯลฯ ดังเห็นได้จากวิวัฒนาการของ Social Media ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่มุ่งเน้นการแชร์ Location, ภาพ, วีดีโอ ฯลฯ ผ่าน Social Media เช่น Facebook, Instagram, Line ฯลฯ

ความโดดเด่นในยุคต่อไป ในยุคของคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ ย่อมต้องหมายถึงรูปแบบการใช้งานที่มีความพิสดาร จากลักษณะจำเพาะของอุปกรณ์เช่น Apple Watch ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ด้วยอุปกรณ์เช่น Smartphones, Tablets ฯลฯ นั่นก็คือ การที่ผู้ใช้งานจะสวมใส่อยู่ตลอดเวลา และการที่ Apple Watch มี Sensors สำหรับตรวจรับข้อมูลจากผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ผู้ใช้งานไม่ได้ถืออยู่ในมือ ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ การเคลื่อนไหว การเต้นของหัวใจ Location ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปประมวลผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและสุขภาพได้

อย่างไรก็ดี ได้เกิดความผิดหวัง โดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจสุขภาพ เมื่อ Apple Watch ไม่ได้เปิดตัวพร้อม Sensors ที่มีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง และสามารถวัดสัญญาณชีพได้ยังแยบยลยิ่งขึ้น เช่น การนอน น้ำตาลในเลือด การดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร ฯลฯ แต่ถึงกระนั้น Apple ได้ประกาศว่า ต่อไปในอนาคต จะมี Sensors ที่ถูกพัฒนาออกมาสำหรับ Apple Watch อีกเป็นจำนวนมาก

หากนึกย้อนกลับมาสู่ Social Media ในปัจจุบัน User Generated Content เป็นจำนวนมาก ถูกสร้างขึ้นจาก Sensors ที่มาพร้อมกับ Smart Devices เช่น GPS, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ แต่ในยุคต่อไป จะเกิด User Generated Content ที่ถูกสร้างจาก Sensors ที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ เช่นเครื่องวัด การเคลื่อนไหว การเต้นของหัวใจ Location การนอน น้ำตาลในเลือด การดื่มน้ำ การรับประทานอาหาร ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ แม้จะไม่ตื่นเต้น เท่ากับการแชร์ Location, ภาพ, วีดีโอ ฯลฯ บน Facebook, Instagram, Line ฯลฯ แต่กลับเป็นข้อมูลที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในเชิง Big Data และ Analytics

ลองนึกถึงอนาคตอันใกล้ ที่มี Big Data ของสัญญาณชีพที่วัดจาก Sensors ของผู้ใช้งาน Apple Watch ทุกคนในประเทศ ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จย่อมสามารถกระทำ Analytics อย่างชาญฉลาดเพื่อเรียนรู้และนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน Apple Watch ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสามารถ Monitor ผู้ใช้งานเพื่อทำการวินิจฉัยสัญญาณชีพอย่าง Real Time บริษัทประกันสามารถวินิจฉัยสัญญาณชีพเพื่อกำหนดอัตราประกันสุขภาพ ผู้จำหน่ายสินค้ากีฬาสามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสถานะของร่างกายของผู้ใช้งาน ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มสามารถนำเสนอเครื่องดื่มให้กับผู้ที่มีความกระหายน้ำ

ในอนาคตอันใกล้ คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ ย่อมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ Smart Watch อย่างเช่น Apple Watch และผลิตภัณฑ์จากคู่แข่ง เช่น Samsung, Sony, Nike ฯลฯ แม้กระทั่ง Ralph Lauren ก็ได้เปิดตัว Smart Shirt ที่มี Sensors สำหรับวัด ความเครียด การเผาผลาญ การหายใจ การเต้นของหัวใจ พลังงานที่ใช้ ความเร็ว ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทำให้สามารถวินิจฉัยสัญญาณชีพของนักกีฬาอย่าง Real Time เพื่อที่จะพัฒนาเป็นกลยุทธ์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในเชิงกีฬาต่อไป

สมมุติฐานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ คือการที่ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ เช่น Smartphones, Tablet ฯลฯ อยู่ก่อนแล้วเครื่องหนึ่ง ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้จะเป็นการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่พกพาได้ แต่มิใช่เป็นการทดแทนกัน เพราะคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ยังคงอาศัยการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต, Social Media ผ่าน Smartphones ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า มีความสามารถในการประมวลผล และ การแสดงผลที่เหนือกว่า สำหรับทิศทางในอนาคตอันใกล้ ผู้ใช้งานอาจพกพา Smartphones ไม่เกิน 1 - 2 เครื่อง แต่สามารถสวมใส่คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ เป็นจำนวน 3 - 5 ชิ้นพร้อมๆ กัน แต่ในอนาคตระยะไกล จำนวนของคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ต่อผู้ใช้งานย่อมมีโอกาสที่จะขยายตัวอย่างเป็นทวีคูณ

คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ไม่ต่างกับการที่ Smartphones ไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อ iPhone ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา แต่ Apple Watch อาจสร้างเรื่องราวที่ใหม่อย่างก้าวกระโดด หากสามารถทำให้คอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และความสำเร็จในครั้งนี้ ย่อมต้องก่อให้เกิดวิวัฒนาการเข้าสู่ยุคต่อไปของ Social Media และ User Generated Content ด้วยข้อมูลจาก Sensors ของคอมพิวเตอร์ที่สวมใส่ได้ที่จะทำให้เกิดรูปแบบใหม่ของ Big Data ในเร็วนี้ๆ