ระบบเรทติ้งทีวีใหม่ (2) : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ

ระบบเรทติ้งทีวีใหม่ (2) : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ

ท่ามกลางบรรยากาศ "มหาสงครามทีวีดิจิทัล" ยังคุกรุ่น ยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เริ่มมองเห็นฝั่ง

แม้ยังแค่เห็นภาพรางๆ ห่างไกลจากฝั่งพอสมควร คือความเคลื่อนไหวในการจัดตั้งระบบเรทติ้งทีวีแบบใหม่

แต่น่าจะถือว่าครั้งนี้กำลังเริ่มมีความหวังมากกว่าครั้งก่อนๆ หลังจาก ECOSYSTEM ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ทุกแพลตฟอร์ม เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากที่สุด ในรอบกว่า 50 ปี เมื่อสิ้นสุดการประมูลทีวีดิจิทัลในวันที่ 27 ธ.ค. 2556 ที่หลังจากนั้นสถานะของทีวีดิจิทัลได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จากการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557

สาระสำคัญ คือ การสิ้นสุดสถานะ "ฟรีทีวีระดับชาติ" ของฟรีทีวีในระบบอนาล็อกทั้ง 6 ช่อง ในวันที่ 25 พ.ค. 2557 หลัง 30 วันเมื่อทีวีดิจิทัล 24 ช่อง ออกอากาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 เม.ย. 2557

ฟรีทีวีระบบอนาล็อก 5 ช่อง ได้รับการอนุมัติให้ออกอากาศ "คู่ขนาน" ในระบบทีวีดิจิทัล

ช่อง 5, ช่อง 11 และ ไทยพีบีเอส ได้รับสถานะใหม่เป็น "ทีวีเพื่อบริการสาธารณะ" สามารถออกอากาศได้ในระบบทีวีดิจิทัล หมายเลขช่อง 1, 2 และ 3 กับ ช่อง 7 แล ะช่อง 9 ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศคู่ขนาด ในช่องทีวีดิจิทัลระบบ HD ที่ประมูลมาได้ ซึ่งโดยอัตโนมัติได้อยู่ภายใต้กฎ MUST CARRY ที่ออกอากาศในโครงข่ายทุกประเภท ตั้งแต่หมายเลข 13-46 กำลังรอประกาศยกเลิกการจัดเรียงลำดับ 1-10 ช่องแรก ที่ให้โครงข่ายจัดการเองจะทำให้หมายเลขช่องทีวีดิจิทัล เรียงลำดับ 1-36 ในทุกแพลตฟอร์ม

ส่วนช่อง 3 ในนามบริษัท บางกอกเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ยื่นขอไปออกอากาศในช่องทีวีดิจิทัล ที่บริษัท BEC ถือหุ้น 99.99% ชื่อบริษัท บีอีซี มัลติมีเดีย จำกัด ที่ประมูลได้มา 3 ช่อง ทำให้สถานะของช่อง 3 อนาล็อก เหลือแค่ใบอนุญาตออกอากาศภาคพื้นดิน หมดสิทธิ์ออกอากาศในโครงข่าย ตามกฎ Must Carry หลังสิ้นสุดระยะเวลาทุเลา 1 ก.ย. ไปแล้ว

กสท. แบ่งกลุ่มโทรทัศน์ออกเป็น 4 ประเภท คือ โทรทัศน์ฟรีทีวีแบบอนาล็อก 6 ช่อง, โทรทัศน์ฟรีทีวีแบบดิจิทัล 48 ช่อง, โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก ที่มีมากกว่า 200 ใบอนุญาต และโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกระดับชาติกับท้องถิ่น ที่มีมากกว่า 300-400 ใบอนุญาต

กสท. อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างประกาศ หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตสำรวจความนิยมของคนดูโทรทัศน์ ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอำนาจของกฎหมาย กสทช. ว่าสามารถออกใบอนุญาตให้บริษัทสำรวจเรทติ้งได้หรือไม่

แต่ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และโฆษณา ไม่ได้ให้น้ำหนักกับการออกใบอนุญาตบริษัทเรทติ้งมากนัก เพราะร่างประกาศหลักเกณฑ์ดูเหมือนจะกลายเป็น "ข้อกีดกัน" บริษัทเรทติ้งรายใหม่ ให้เข้ามามากกว่าจะ "ส่งเสริม" ให้เกิดการแข่งขันกับรายเดิม เพราะเงื่อนไขจะต้องเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่เกิน 25% ตามกฎหมายของ กสทช. ที่ไม่ให้ต่างชาติถือหุ้นเกิน 25% ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

สมาคมมีเดียเอเจนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand : MAAT ) ที่มี "วรรณี รัตนพล" เป็นนายกสมาคมฯ ได้กลับมาแสดงบทบาทเดิมอีกครั้ง หลังจากเมื่อปี 2544 เธอเคยเป็น "หัวหอก" ในการตั้งคำถาม และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผลสำรวจเรทติ้งเนลสัน และใช้ความพยายามชักชวนผู้คนในแวดวงโทรทัศน์ ที่มีอยู่แค่ 6 ช่อง กับบริษัทเอเจนซี่จำนวนหนึ่งมาร่วมลงขัน

จนกระทั่งมีการเปิดประมูลแข่งขันลงทุนระบบเรทติ้งทีวีใหม่ จากบริษัทวิจัยตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ใหม่ ปรากฏผลว่า ผลสรุปอย่างเปิดเผยบริษัทเนลสัน พ่ายแพ้ต่อ บริษัทวิดีโอรีเสิร์ซ แห่งประเทศญี่ปุ่น แต่หลังจากนั้นข้ามคืนเดียว มีการล้มประมูลแล้วกลับไปใช้บริการของ บริษัทเนลสันนับจากนั้นจนปัจจุบัน

ครั้งนี้ สมาคมมีเดียเอเจนซี่ฯ ได้เป็นแกนกลางเชิญตัวแทนของสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งประเทศไทย, สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, ชมรมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล และสมาพันธ์ผู้ประกอบการวิทยุและโทรทัศน์ ฯลฯ แล้วได้ "ฉันทานุมัติ" ร่วมจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (Thailand Media Research Bureau)

เพื่อจัดหาข้อมูลที่ถูกต้อง แก่อุตสาหกรรมโทรทัศน์และโฆษณา ในทุกภาคส่วน ด้วยต้นทุนที่เป็นอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการสื่อ สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการผลิตรายการต่างๆ และผลประกอบการทางธุรกิจ

เพื่อสำรวจและวิจัยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ของอุตสาหกรรมนี้

สถาบันแห่งนี้จะไม่แสวงหากำไร, ดำเนินงานอย่างโปร่งใส, อุตสาหกรรมเป็นเจ้าของงานสำรวจ, อุตสาหกรรมจะมีส่วนกำหนดทิศทางของการสำรวจ และลงลึกตามที่ต้องการ, การควบคุมต้นทุนอย่างเหมาะสม และการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย

รูปแบบโครงสร้างของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ

คณะกรรมการสถาบันฯ จะประกอบด้วยตัวแทนของทุกภาคส่วน เช่น บริษัทเอเจนซี่โฆษณา, เจ้าของผู้ประกอบการสื่อ (ฟรีทีวีอนาล็อก, ทีวีดิจิทัล, ทีวีดาวเทียม, เคเบิลทีวี และผู้ผลิตรายการ) รวม 11 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการฟรีทีวีทั้งอนาล็อก และดิจิทัล 4 คน , ทีวีดาวเทียม 1 คน, เคเบิลทีวี 1 คน, สมาพันธ์ฯ 1 คน และบริษัทเอเจนซี่ 4 คน แต่ละกลุ่มมีสิทธิ์ในการโหวตกลุ่มละ 1 เสียง เพื่อให้แต่ละกลุ่มไปหา "ฉันทานุมัติ" เพื่อมาลงคะแนน โดยนายกสมาคมมีเดียเอเจนซี่ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ มีสิทธิ์ "วีโต้" ในกรณีหาข้อสรุปไม่ได้

บทบาทของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การกำหนดแนวทาง และขอบเขตการสำรวจ, การจัดเตรียม TOR เพื่อคัดเลือกบริษัทสำรวจ, การคัดเลือกบริษัทสำรวจ, การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ฯลฯ

คณะทำงาน 2 ชุดประกอบ

ชุดแรก คณะทำงานด้านเทคนิค จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทีวี ในการวัดผลจากหลายๆ ภาคส่วน เพื่อทำงานตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ, การควบคุมคุณภาพ

ชุดที่สอง คณะทำงานด้านสื่อสาร ในการสนับสนุนสมาชิกและการสื่อสารกับสาธารณะ, การอบรม, การบริหารเว็บไซต์ ฯลฯ

แนวทางและรูปแบบของ "สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ" ที่กำลังเริ่มก่อร่างขึ้นมา ท่ามกลางภาวะสับสนวุ่นวายของการเปลี่ยนผ่านจากอนาล็อก สู่ดิจิทัล น่าจะจำลองมาจากประเทศอังกฤษเป็นหลัก

ประเทศอังกฤษ มีการจัดตั้ง The Broadcasters' Audience Research Board (BARB) เป็นความร่วมมือระหว่าง BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, BSkyB และ องค์กรที่ดูแลการโฆษณาที่ชื่อ Institute of Practitioners in Advertising ให้เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล และควบคุมระบบเรทติ้งทีวี ระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ความนิยม จะเป็นการติดตั้งกล่องบนโทรทัศน์ คล้ายๆ กับระบบของเนลสัน

ระบบเรทติ้งใหม่ของทีวีทุกแพลตฟอร์ม จะเกิดหรือไม่ และจะน่าเชื่อถือกว่าเนลสันหรือไม่ ใครจะลงสนามมาท้าทายเนลสัน ที่ยึดครองตลาดเรทติ้งทีวี และวิทยุในประเทศไทย มายาวนานกว่า 20 ปี ได้สำเร็จหรือไม่ เป็นกระบวนการที่กำลังก่อร่างขับเคลื่อนขึ้นอย่างน่าติดตามยิ่ง