เหลียวหลังแลหน้า'ดีเอสไอ'

เหลียวหลังแลหน้า'ดีเอสไอ'

กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ก่อตั้งมาแล้ว 12 ปี องค์กรนี้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ในแต่ละปีพบการกระทำความผิดรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรม ให้เป็นที่ยอมรับ โอกาสนี้ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 และอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ทวี ประจวบลาภ อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด วันชัย รุจนวงศ์ และ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผ่านงานสัมมนา "เวทีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ (KM DAY)" ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุม 205 โรงแรมเซ็นทรา วันนี้ (4 ก.ย.) ตั้งแต่ 09.00-12.00 น.

>>> เวทีนี้ อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ และโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด วันชัย รุจนวงศ์ จะให้มุมมองอัยการ ประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 และอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ทวี ประจวบลาภ จะให้มุมมองศาล ที่มีต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สะท้อนความเห็นต่อมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านในฐานะเจ้าบ้าน

>>> "ท่านทวี" ในฐานะอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ที่เคยรับสำนวนสอบสวนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะสะท้อนจุดอ่อน จุดแข็ง ของสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส่วน "ท่านวันชัย" แม้จะไม่ได้รับสำนวนคดีจากดีเอสไอ แต่งานด้านคดี "ค้ามนุษย์" ซึ่ง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ ให้ความสำคัญกับงานด้านนี้ จะสะท้อนให้เห็นว่าคดี "ค้ามนุษย์" กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต้องทำคดีอย่างไรเพื่อให้ผู้รับสำนวนต่ออย่างอัยการ จะสั่งคดีเพื่อให้เกิดความยุติธรรม

>>> "ท่านทวี" และ"ท่านวันชัย" จะให้มุมมองด้านการดำเนินการ ปัจจัยสนับสนุนการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

>>> ไม่เพียงเท่านี้ เวทีแห่งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน จะให้มุมมอง ว่า ถ้าจะปรับปรุง พัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพ อะไรคือเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน และถ้าจะปรับปรุงให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ อำนวยความยุติธรรม มีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีตได้อย่างไร

>>> เวทีนี้จะฉายภาพให้เห็นว่า "ดีเอสไอ" ควรจะอยู่ต่อไป หรือถึงคราวต้องยุบ?

>>> กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปริญญา ศิริสารการ บอกว่า ขอชื่นชมกับตำรวจ ที่ใช้มาตรการเด็ดขาดเรื่อง "จอดในที่ห้ามจอด" ด้วยการล็อคล้อ แต่ในสถานการณ์จริง ปรากฎว่า บริเวณหน้าปั้มเอ็นจีวี มีรถจอดรอเข้าเติมแก๊ส ทำเอารถติดบนถนนยาวเหยียด รถที่ไม่ติดแก๊ส ก็พาลติดอยู่บนถนนด้วย จึงอยากถามว่า รถเหล่านี้เข้าข่าย "จอดในที่ห้ามจอด" หรือไม่ ถามว่าตำรวจจะเอายังไง หรือว่า "ปตท." จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดการจราจรหน้าปั้มเอ็นจีวี โดยเฉพาะเส้นวิภาวดี รังสิต

>>> วันนี้ (4 ..) จังหวัดระยอง จัดประชุมเรื่องผังเมืองใหม่ ชาวบ้านจากระยอง ฝากถามว่า ทำไมไม่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้ารับฟัง เจตนาอะไรถึงได้ "ปิดหูปิดตา" ประชาชน