Stable Coin คืออะไร และ มีประโยชน์อย่างไร

นิยามของ Stable Coin ก็คือเหรียญโทเคนดิจิทัลที่มีมูลค่าผูกอยู่เท่ากับสินทรัพย์อื่นในอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ เช่น  เหรียญ USDC, USDT, BUSD ซึ่งเป็นเหรียญที่ผูกอยู่กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 โทเคน จะสามารถแลกเปลี่ยนกลับเป็นมูลค่า 1 ดอลลาร์ได้เสมอ

นอกจากเหรียญที่มูลค่าผูกอยู่กับดอลลาร์สหรัฐ ยังมีเหรียญที่ผูกอยู่กับสกุลเงินของประเทศอื่น หรือ สินทรัพย์ประเภทโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ อยู่บ้างแต่อาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่ากับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่เป็นที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ความนิยมในการใช้งาน Stable Coin เริ่มมาจากความต้องการของนักเทรดเหรียญคริปโตที่จะพักเงินที่ได้จากการขายเหรียญคริปโตที่มีความผันผวน โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องดึงเงินออกมาเป็นสกุลเงินธรรมดาเช่นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำเป็นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการแปลงเป็นเงินธรรมดาที่ค่อนข้างสูง

นักเทรดจึงมักจะเก็บเงินไว้ในรูปแบบของเหรียญ Stable Coin ที่มีความผันผวนต่ำ และด้วยความที่มีมูลค่าคงที่ จึงมีการโอนออกมาเพื่อใช้ในเรื่องต่างๆ ที่อยู่นอกระบบของกระดานเทรด เช่น เป็นตัวกลางในการส่งเงินข้ามประเทศ หรือการนำมาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันใน DeFi protocol ประเภทที่เป็นการกู้ยืมเหรียญคริปโต และยังสามารถนำไปใช้งานร่วมกับ Smart Contract ต่าง ๆ ในรูปแบบของการเป็นเงินดิจิทัลได้อีกด้วย

วิธีในการสร้างเหรียญ Stable Coin นั้นสามารถทำได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายและได้รับความน่าเชื่อถือที่สุด คือ การนำสินทรัพย์แบบดั้งเดิม (Traditional Assets) ที่เหรียญนั้นผูกอยู่มาฝากเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันไว้ เช่น ถ้าต้องการสร้าง Stable Coin ที่ผูกกับ ดอลลาร์สหรัฐ จำนวน 1 ล้านเหรียญ ก็จำเป็นจะต้องนำเงิน 1 ล้านดอลลาร์ มาฝากค้ำประกันไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่าจะสามารถแลก Stable Coin นั้นกลับมาเป็นดอลลาร์ได้ในอัตรา 1:1 เสมอ หรือในบางกรณีก็มีการใช้สินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือเท่าเทียมกัน

      นอกจากเหรียญที่ใช้สินทรัพย์แบบดั้งเดิมแล้ว ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้เหรียญคริปโตตัวอื่นๆจำนวนหลายตัว เช่น Bitcoin, Ethereum, USDC มาเป็นตัวค้ำประกัน ซึ่งในกรณีนี้เหรียญคริปโตตัวอื่นๆอาจจะมีความผันผวนจึงจำเป็นจะต้องมีเหรียญหลายประเภทมาช่วยกระจายความเสี่ยง บวกกับจะต้องมีกระบวนการอื่นๆ  เช่น การให้ดอกเบี้ยผ่านทางระบบ Smart Contract มาช่วยส่งเสริมให้คนนำเหรียญคริปโตมาฝากค้ำประกันเพิ่ม เพื่อให้กองทุนค้ำประกันมีขนาดใหญ่ขึ้น

วิธีการอีกประเภทที่แตกต่างอย่างมากจากการใช้สินทรัพย์อื่นมาค้ำประกัน คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการราคาของเหรียญ (Algorithmic Stable Coin) โดยมีการใช้ Smart Contract เป็นตัวควบคุมราคาเหรียญ โดยการควบคุมปริมาณของเหรียญในระบบ เนื่องจากถ้าหากเหรียญราคาตกลงหลุดจากจุดที่เป็นจุดคงที่ แปลว่า Supply ในระบบมีมากเกินไป ตัว Smart Contract ก็จะไปมีกระบวนการไปดึงเหรียญออกมาจากระบบเพื่อลดจำนวนเหรียญ ทำให้ราคาเหรียญกลับมาสูงขึ้นถึงจุดคงที่ แต่ถ้าเหรียญราคาสูงเกินไป แปลว่ามี Demand มาก ตัว Smart Contract ก็จะทำการเติมเหรียญเพิ่มกลับเข้าไปในระบบนั่นเอง

ผู้อ่านจะเห็นได้ว่าเหรียญ Stable Coin มี Use-Case ที่สำคัญๆมากมายในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัล และ ปริมาณการใช้งานของ Stable Coin นั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดตลาดโดยรวมของโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ฉะนั้นแล้วการมีความเข้าใจในตัวของ Stable Coin ที่ท่านถือ ว่ามันทำงานยังไง แล้วอะไรที่ทำให้มัน Stable ก็เป็นเรื่องสำคัญ ที่นักลงทุนไม่สามารถมองข้ามได้นะครับ