อสังหาริมทรัพย์มิถุนายนเปิดใหม่ถึง 18,727 ล้านบาท

อสังหาริมทรัพย์มิถุนายนเปิดใหม่ถึง 18,727 ล้านบาท

ในเดือนมิถุนายนที่เพิ่งผ่านไป มีจำนวนโครงการเปิดขายใหม่ทั้งหมด 27 โครงการ ซึ่งลักษณะการพัฒนาเป็นการพัฒนาในกลุ่มที่อยู่อาศัยทั้งหมด

ในเดือนนี้มีจำนวนหน่วยขายรวม 9,065 หน่วย และมีมูลค่าการพัฒนาโครงการรวม 18,727 ล้านบาท

          
โดยประเภทที่มีจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มากที่สุดในเดือนนี้ยังเป็นอาคารชุดเช่นเดือนที่ผ่านมา โดยเปิดใหม่เกินกว่า 70% รองลงมาคือ ทาวน์เฮ้าส์  ส่วนอันดับ 3 คือ อาคารพาณิชย์  บ้านเดี่ยวกลับเปิดน้อยกว่าทำเลที่มีการเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่หากเป็นอาคารชุดจะตั้งอยู่ในบริเวณตามแนวรถไฟฟ้าที่จะเปิดใช้ในอนาคตโดยเฉพาะบริเวณรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) และบริเวณที่เป็นแหล่งงาน เช่น เมกะบางนา รวมถึงแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียว อ่อนนุช-แบริ่ง เป็นต้น

          
เมื่อพิจารณามูลค่ารวมของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดใหม่ในเดือนมิถุนายน 2555 นี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,727 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจำนวน 735 ล้านบาท (เดือนพฤษภาคม 2555 มีมูลค่า 17,992 ล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4% ซึ่งในเดือนนี้ลักษณะการพัฒนาที่อยู่อาศัยจะแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมา โดยจะเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับค่อนข้างถูกถึงปานกลางเป็นสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดจะเน้นที่ราคา 1-2 ล้านบาท มีจำนวนประมาณ 67% ของหน่วยขายที่เปิดใหม่ทั้งหมดในเดือนนี้

           
ผู้ประกอบการที่เปิดตัวโครงการใหม่ในเดือนนี้ จะพบว่าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็น ซี เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  และมีบริษัทในเครือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 1 บริษัท นอกจากนี้ก็ยังมีบริษัททั่วไปอีกจำนวนหนึ่ง

           
อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายนนี้ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์สทาง ได้พบโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่รอเปิดขายใหม่ในอนาคตอีก 324 โครงการ จะสังเกตได้ว่ามีโครงการหลายแห่งที่ได้ประกาศตัวหรือเปิดตัวทางหน้าหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตามในการเปิดขายจริง (ที่มีโบรชัวร์และสำนักงานขายที่พร้อมต้อนรับผู้สนใจซื้อไปเยี่ยมชม) ยังไม่มี จึงถือเป็นโครงการที่ยังไม่เปิดตัวและเมื่อเปิดตัวจริงแล้ว จะได้ดำเนินการสำรวจต่อไป

 

ผู้แถลง:

ดร.โสภณ พรโชคชัย ([email protected]) ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน