กาตาร์..จิ๋วแต่ยิ่งใหญ่ ชวนไปบุกตลาด (ต่อ)

กาตาร์..จิ๋วแต่ยิ่งใหญ่ ชวนไปบุกตลาด (ต่อ)

กาตาร์มีประชากรประมาณ 300,000 คน มีคนต่างชาติเดินทางเข้ามาทำงานมากกว่าประชากรถึง 7 เท่า 

เนื่องจากคนกาตาร์มีฐานะร่ำรวย เป็นรัฐสวัสดิการ รัฐบาลดูแล

ประชาชนอย่างดี คนกาตาร์ไม่ทำงานบริการและงานที่ใช้แรงงาน ในขณะที่กำลังก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก จึงเชิญชวนให้บริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2022 เป็นโอกาสที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายอุปกรณ์ในการก่อสร้างในการบุกเบิกตลาดในด้านนี้

ความต้องการแรงงานในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นโอกาสของแรงงานไทยที่มีทักษะมีฝีมือโดยเฉพาะช่างเทคนิคต่าง ๆ ชาวกาตาร์นิยมช่างฝีมือจากประเทศไทยเพราะ

ฝีมือการทำงานที่ปราณีต สร้างปัญหาให้กับนายจ้างน้อยกว่าคนงานชาติอื่น กระทรวงแรงงานกาตาร์เคยเสนอข้อตกลงให้รัฐบาลไทยจัดส่งช่างแรงงานทักษะมีฝีมือจำนวน 30,000 คน แต่ไทยไม่สามารถดำเนินการได้ จึงควรดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง

สภาพพื้นดินส่วนใหญ่ของกาตาร์ไม่สามารถทำการเกษตรได้ สภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูร้อนร้อนจัด ฝนตกเพียงปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ไม่มีแม่น้ำมีเพียงน้ำทะเลจึงไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร กาตาร์จึงไม่สามารถผลิตอาหารด้วยตัวเอง ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นโอกาสของประเทศไทยที่เป็นประเทศเกษตรกรรมมีผลิตผลสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ คนกาตาร์นิยมผักและผลไม้ไทย เช่น ลำใย ทุเรียน มะม่วง มะขาม ขนุน และมะพร้าวอ่อน รวมทั้งข้าวหอมมะลิ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แปรรูป ราคาสินค้าไทยจะสูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากมีค่าขนส่งที่สูง แต่ยังจำหน่ายได้ดีอย่างสม่ำเสมอในกาตาร์

สินค้าเกษตรที่กาตาร์มีความต้องการสูง ได้แก่ ต้นไม้และดอกไม้ เนื่องจากปลูกเองไม่ได้ ไม่มีความรู้ในด้านการเพาะดอกไม้และต้นไม้ ดอกไม้ที่จำหน่ายในกาตาร์ราคาสูง

ต้องนำเข้าจากหลายประเทศรวมทั้งไทย กาตาร์มีนโยบายพัฒนาเมืองให้มีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนมาก จึงได้ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่โดยการปลูกต้นไม้ นำเข้าต้นไม้พันธ์ดี ที่สามารถรองรับอากาศร้อนจัด เข้ามาจัดสวนและพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ รวมถึงอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย กาตาร์มีความต้องการพันธ์ไม้จากไทย เนื่องจากมีกล้าพันธ์ที่แข็งแรงคงทนต่อสภาพภูมิอากาศที่ร้อนได้ ผู้ประกอบการธุรกิจจัดสวนและปรับภูมิทัศน์ของไทย จึงควรเข้าไปบุกตลาดต้นไม้และดอกไม้ที่คนไทยมีความชำนาญ

อากาศในฤดูร้อนของกาตาร์อุณหภูมิจะสูงถึง 45-50 องศา นานถึง 5 เดือน บ้านพักอาศัยทุกหลังทุกห้องจะต้องมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องแช่แข็ง แอร์รถยนต์ จึงเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจากประเทศไทยส่งสินค้าเข้าไปขายบ้างแล้ว แต่ยังมีโอกาสขยายตลาดได้อีก รวมถึงสระว่ายน้ำ เครื่องสุขภัณฑ์ และ

เฟอร์นิเจอร์จากไม้ เพื่อรองรับการก่อสร้างที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ศักยภาพทางการเงินและฐานะที่มั่งคั่งของกาตาร์ที่สามารถเข้าไปซื้อทรัพย์สินจากภูมิภาคยุโรปจำนวนมาก เช่น The Shard อาคารที่สูงที่สุดในยุโรปที่ตั้งอยู่ในลอนดอน

ถือหุ้น 95% ห้าง Harrod มูลค่า 1,500 ล้านปอนด์ ถือหุ้น 100% The Olympic Village ที่มูลค่าปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านปอนด์ Former US Embassing ที่ Grosvenor Square ใจกลาง Mayfair อพาร์ทเมนท์ที่แพงที่สุดในโลก One Hyde Park กาตาร์ก็กวาดซื้อไปกว่าครึ่ง 

นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอีกหลายแห่ง ไม่เว้นแม้แต่ London Stock Exchange ที่ปัจจุบันยังถือหุ้นร้อยละ 10 การค้าขายกับเศรษฐที่ร่ำรวยยังมีธุรกิจอีกหลายด้านที่น่าสนใจครับ ขอต่อในตอนต่อไปครับ