บทความพิเศษ

ดูบทความทั้งหมด

26 พฤศจิกายน 2562
294

เข้าเมืองตาหลิ่ว (ไม่) ต้องหลิ่วตาตาม

ผู้เขียนได้รับจดหมาย เขียนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกซื้อห้องชุดในโครงการอาคารชุด พื้นที่ต่างจังหวัดท่องเที่ยว

สรุปเนื้อความ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เรียน ท่านนายกสมาคมฯ /  ดิฉันติดตามบทความอาคารชุด คอนโดมิเนียมของท่านมาโดยตลอด มีประโยชน์แก่ผู้สนใจ ผู้ซื้อห้องชุด และดิฉันค่อนข้างมาก เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะ

ดิฉันจำเป็นต้องโยกย้ายการทำงานในต่างจังหวัด ซึ่งทางต้นสังกัดบริษัทฯ มีสัญญาจ้างกับบริษัทฯแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่างานตามหน้าที่ความรับผิดขอบของดิฉัน และบริษัทฯต้นสังกัด จะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งมอบงานให้แก่บริษัทฯ ผู้ว่าจ้าง อาจต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 - 6 ปี ดิฉันมีความสนใจเลือกซื้อทรัพย์ห้องชุด มือสอง  ซึ่งพร้อมอยู่ พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ มากกว่าการเลือกเช่าอพาร์ทเม้นท์ เหตุเพราะสามารถเข้าอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ในห้องชุดได้ทันที 

ดิฉันได้มีโอกาสเข้าสำรวจ เยี่ยมชมห้องชุดกับโครงการอาคารชุดมากกว่า 10 แห่ง(โครงการ) ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณที่จัดเตรียมไว้  ดิฉันเห็นว่ามีโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่ง น่าสนใจ เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ปฏิบัติงาน การเดินทางค่อนข้างสะดวก ใกล้สถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ต้องติดต่อ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลเอกชน - รัฐบาล อีกทั้งโครงการดังกล่าว มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน และมีอัตราค่าส่วนกลางที่เหมาะสม

โครงการที่ดิฉันสนใจ บริษัทผู้ประกอบการ ผู้ขาย เพิ่งส่งมอบห้องชุด จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ลูกค้าเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีเจ้าของชุดในโครงการอาคารชุดดังกล่าว ประกาศขายห้องชุดให้ผู้สนใจภายนอกทราบ แต่สิ่งที่ดิฉันพบเห็นเมื่อเข้าเยี่ยมชมห้องชุดดังกล่าวเป็นครั้งที่ 2 - 3 พบว่ามีเจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัยบางราย นำสัตว์เลี้ยงไว้ภายในห้องชุด และเดินภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด ในขณะเดียวกัน ก็พบว่ามีการใช้เเก๊สหุงต้มเพื่อประกอบอาหารไว้ภายในห้องชุดอีกด้วย นิติบุคคลอาคารชุดให้ข้อมูลกับดิฉันว่านิติบุคคลอาคารชุด ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง และนำเเก๊สหุงต้มเข้ามาในอาคารชุด ซึ่งทางนิติบุคคลอาคารชุดได้บอกกล่าว ตักเตือนแก่เจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัยรายดังกล่าวทราบแล้ว แต่มิได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและเเก๊สหุงต้มแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากดิฉันตัดสินใจซื้อห้องชุดกับผู้ขายห้องชุดของโครงการ อาคารชุดดังกล่าว หากในภายหลัง มีผู้ซื้อห้องชุด หรือผู้พักอาศัยรายอื่น เอาเยี่ยงอย่าง ดังเช่นเจ้าของ ห้องชุดเลี้ยงสัตว์เลี้ยง หรือใช้เเก๊สหุงต้มกระทำ มีจำนวนเพิ่มขึ้น

กรณีดังกล่าวจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้หมดไปจากโครงการอาคารชุดอย่างไร ขอ คำแนะนำ จากท่านนายกสมาคมฯ ขอบคุณค่ะ ขอแสดงความนับถือ ผู้จะซื้อห้องชุด

ผู้เขียนขอบคุณท่านผู้จะซื้อห้องชุดรายดังกล่าว เห็นว่าการใช้ประโยชน์ห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคารชุด เจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัย ผู้เช่า หรือบริวารของเจ้าของห้องชุดทั้งหลาย ทุกราย ต่างมีหน้าที่ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด เมื่อมีผู้ละเมิด ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุดมีหน้าที่บอกกล่าว ตักเตือนให้ผู้ที่ละเมิด ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ เป็นต้น 

ทั้งนี้ เพื่อให้การอยู่อาศัย การใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์ส่วนกลาง หรือสิ่งอำนวยสะดวกต่างๆ สอดคล้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด และพระราชบัญญัติอาคารชุด เมื่อนิติบุคคลอาคารชุดได้ทำหน้าที่บอกกล่าว ตักเตือนแล้ว แต่เจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัย ไม่นำพาต่อคำตักเตือน แนะนำให้นิติบุคคลอาคารชุดดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล เพื่อบังคับให้เจ้าของห้องชุด ผู้พักอาศัย รายซึ่งปฏิบัติตนอันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมต่อไป

โดย... 

พิสิฐ ชูประสิทธิ์

นายกสมาคมนักบริหารอาคารชุด – หมู่บ้านจัดสรรไทย

“ที่ปรึกษา” ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ

[email protected]

ดูบทความทั้งหมดของ บทความพิเศษ

แชร์ข่าว :
Tags: