วิกิจ ถิรวรรณรัตน์

ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.บัวหลวง

14 มีนาคม 2561
689

ETF ทางเลือกการลงทุนที่ไม่ควรพลาด

ETF ทางเลือกการลงทุนที่ไม่ควรพลาด

เมื่อไม่นานมานี้ Warren Buffet นักลงทุนระดับตำนานได้ชนะพนันมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ โดยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ( มกราคม 2551)  เขาท้าพนันกับผู้จัดการกองทุนแบบ Hedge Fund ที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกและล้ำสมัย ว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า (ซึ่งก็คือมกราคม 2561 )กองทุนดัชนีหรือ ETF ที่ให้ผลตอบแทนตามดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า Hedge Fund  ปรากฎว่าผลออกมาอย่างกับตาเห็น ETF ของBuffet ชนะด้วยผลตอบแทน 10 ปีที่ 85.4% ส่วนกองทุน Hedge Fund ที่เอาเข้ามาแข่งกันได้ผลตอบแทนเพียง 22% ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา  สาเหตุหลักที่ทำให้ผลตอบแทนต่างกันมาก จากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการที่สูง การซื้อขายหุ้นที่บ่อย การดำเนินการแบบ active อาจทำให้บางช่วงถือหุ้นไม่เต็มที่ในขณะที่ตลาดอาจจะปรับตัวขึ้น  ซึ่งแตกต่างจากการลงทุนแบบ ETF ที่กระจายความเสี่ยง มีวินัยคือถือระยะยาวลงทุนเต็มที่ตลอดเวลา และที่สำคัญค่าธรรมเนียมที่ต่ำ ล้วนแต่เป็นการประหยัดต้นทุนการลงทุน ซึ่งแน่นอนเป็นการเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน  โดยเงินพนันที่ชนะเขา (Buffet) นำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล Girl INC of Omaha บ้านเกิด  

ครับ  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ETF มีบทบาทเพื่อการลงทุนมากขึ้นจากประโยชน์ที่ง่าย กระจาย และประหยัดในการลงทุน ในบ้านเราเองก็มี ETF ที่ซื้อขายในตลาดหลายตัวทั้ง BMSCITH,  BSET 100 ,TDEX  ที่อิงกับดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ แต่ล่าสุดจะมี ETF สำหรับหุ้นขนาดกลางเล็ก ชื่อ BMSCG  เพื่อเพิ่มขอบข่ายการลงทุนให้นักลงทุนมากขึ้น    

ETF คืออะไร…เคยได้ยินแต่ไม่รู้จัก ? 

ETF คือ กองทุนรวมชนิดหนึ่งที่มีการนำหน่วยลงทุนไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้ สามารถซื้อขายกองทุนได้สะดวก เสมือนหุ้นตัวหนึ่ง ส่งคำสั่งซื้อขายระหว่างวันได้แบบ Real Time โดยไม่ต้องรอราคา NAV สิ้นวันเหมือนกองทุนรวมทั่วไป 

BMSCG คืออะไร ? 

BMSCG คือ กองทุน ETF ของไทยกองแรกที่มีนโยบายการคัดเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็ก ผสมผสานกับการใช้หลักธรรมาภิบาล ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Management Strategy) โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี ”BCAP Mid Small Cap CG Index TR” มีการกระจายความเสี่ยงลดความผันผวนโดยการจำกัดน้ำหนักหุ้นในแต่ละตัว

ดัชนี BCAP Mid Small Cap CG Index TR คืออะไร ?

BCAP Mid Small Cap CG Index TR ก็เป็นดัชนีนึงที่เหมือน SET, SET100, SET50 หรือแม้กระทั่ง mai ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของดัชนี เพียงแต่เจ้าของ BCAP Mid Small Cap CG Index TR คือ บลจ.บางกอกแคปปิตอล จำกัด (บริษัทลูกของ บล.บัวหลวง หลานของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ นั่นเอง) คำนวณโดย S&P หลักการคัดเลือกหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีธรรมาภิบาล และคัดเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทำไมต้องเลือกหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็ก ?

เพราะว่า  “บริษัทขนาดกลางและเล็กมีโอกาสเติบโตได้ในอัตราที่สูงกว่า จากฐานลูกค้าที่ต่ำกว่าบริษัทขนาดใหญ่

“ทำไมต้องลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีธรรมาภิบาล” ?

 แน่นอนว่า การบริหารงานที่ไม่โปร่งใส ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ดังนั้นการคัดกรองด้วยความโปร่งใสจะเป็นการช่วยให้เราหลีกเลี่ยงเรื่องไม่ควรเป็นเรื่องอย่างการทุจริต ความไม่โปร่งใสในงบการเงิน และช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส มองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  

หากใครชอบหุ้นขนาดกลางเล็ก มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี และต้องการกระจายการลงทุน BMSCG น่าจะเป็นทางเลือกที่ดี

แชร์ข่าว :
Tags:

NOW26