15 ตุลาคม 2556
4,085

เวลากับความสำเร็จ

บทความเรื่อง “ค่านิยม” สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ผมเขียนติดต่อกัน 3 ตอนในคอลัมน์ไอทีไร้พรมแดนดูจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ไม่ว่าจะเป็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเข้ามา เพราะเราทุกคนก็สามารถมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ และบางครั้งความแตกต่างนั้นก็มีความเหมือนอยู่เช่นกัน

อย่างอื่นผมต้องขอย้ำว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอก็มีจำนวนไม่น้อย แต่ต้องยอมรับว่าภาพสะท้อนผ่านสื่อต่างๆ จะให้ความสำคัญกับการ “เรียนเร็ว รวยลัด” ทำให้เด็กสมัยนี้หลงไปกับกระแสดังกล่าวได้โดยง่าย

กลายเป็นบทหนักขององค์กรทุกวันนี้ที่ต้องหนีเสือปะจระเข้ เพราะถ้าไม่มีกลไกเพิ่มพูนความรู้ให้คนของตัวเองก็ไม่อาจทำงานในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันนี้ได้ แต่ถ้าลงทุนฝึกอบรมให้ไปแล้วก็อาจเสียบุคลากรของตัวเองไปให้คู่แข่งที่เสนอผลตอบแทนให้ดีกว่าได้เช่นกัน

สิ่งสำคัญสำหรับการฝึกอบรมให้ความรู้คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้จึงไม่ใช่แค่การบรรจุเนื้อหาด้านวิชาการหรือการทำงานเป็นหลัก แต่ยังต้องฝึกให้เขารู้จักคิดอย่างสมเหตุสมผล โดยเฉพาะด้าน Logical Thinking เพื่อให้เข้าใจว่างานทุกอย่างที่ทำนั้นมีวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นนวัตกรรมและก่อให้เกิดสินค้าบริการใหม่ๆ ได้ในอนาคต

ความรู้ใหม่ๆ ที่เขาได้เรียนรู้นั้นจึงต่อยอดไปได้อีกมากมายมหาศาล และยิ่งเขาเรียนรู้และได้ฝึกประสบการณ์ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่องก็ยิ่งทำให้เขายิ่งเก่งและยิ่งแกร่ง และยิ่งได้พัฒนาแก่นแท้ของตัวเองไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เพียงแต่สิ่งเหล่านี้อาจค้านกับความรู้สึกของเขาที่อยากมีช่วงพักบ้าง เพราะเมื่อทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแล้วก็ย่อมอยากสบาย อยากเพียงพอและผ่อนคลายลงบ้างซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์

แต่การจะประสบความสำเร็จได้สูงสุดเราอาจต้องทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ นั่นคือต้องมีแรงกระตุ้นให้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความสำเร็จขั้นต่อไปอยู่ตลอดเวลา ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะผลักดันให้เราหาทางเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

การแสวงหาความสำเร็จ และหาทางเรียนรู้เพื่อเข้าสู่เป้าหมายจะทำให้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ และรู้สึกอยากปฏิวัติตัวเองเพื่อทะยานเข้าสู่ความสำเร็จใหม่ๆ สุดท้ายเขาก็จะเป็นคนที่รู้ลึกรู้จริงในงานที่ทำ และสามารถเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองได้เสมอไม่ว่าจะทำงานให้องค์กรไหน

ค่านิยมในการทำงานที่ได้เงินง่าย งานสบายและดูเหมือนจะสำเร็จได้ง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากมาย จึงไม่ต่างอะไรกับการกินยา 1 เม็ดแล้วจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ทันที ซึ่งเป็นเพียงภาพลวงตา ที่อาจเห็นภาพสวยงามได้ในระยะแรก

แต่ระยะยาว ความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่มีวันเกิดขึ้นได้หากไม่มีความขยันหมั่นเพียร ความทุ่มเท ไม่ท้อถอยต่องานทั้งที่น่าทำและไม่น่าทำ รวมถึงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งคนที่ขวนขวายเช่นนี้ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่า และถึงแม้เขาอาจสะดุดไปบ้าง แต่นั่นก็จะเป็นต้นทุนให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในขั้นถัดไปได้ในที่สุด

สำหรับคนหนุ่มคนสาว วันเวลาที่ผ่านพ้นไปอาจดูไม่รวดเร็วนัก แต่ถ้าเลือกทางผิดและคิดว่าความสบายจะเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ เราอาจพบว่าการกลับตัวเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ถูกต้องนั้นใช้เวลานานกว่าที่คิด

ดูบทความทั้งหมดของ

แชร์ข่าว :
Tags: