กฤชชัย อนรรฆมณี

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระด้าน Lean และ Productivity ด้วยประสบการณ์ตรงในภาคการผลิตและการตลาดของ Toyota รวมถึง Productivity Organization ในประเทศไทยและญี่ปุ่น เชี่ยวชาญกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแบบ Lean
[email protected]

 • 4 มิถุนายน 2564

  Chip ขาดตลาด และ JIT แบบยืดหยุ่น ของโตโยต้า

  คำแปลตรงตัวของคำว่า Lean คือ ผอมเพรียว เปรียบเทียบกับความกระฉับกระเฉง มีประสิทธิภาพในการทำงาน ขณะที่ ไขมัน เปรียบกับความสูญเสียที่แทรกอยู่

 • 1 มิถุนายน 2564

  Lean Operation การฉีดวัคซีน ตอนที่ 2

  บทความก่อนหน้า ผมนำเสนอแนวคิดสำหรับสถานพยาบาลและองค์กรอื่นๆ ที่มีภารกิจ ฉีดวัคซีนว่า มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้อง เตรียมการก่อนวันฉีดจริง

 • 19 พฤษภาคม 2564

  Lean Operation การฉีดวัคซีน ตอนที่ 1

  การบริการวัคซีนครั้งใหญ่ในประเทศของเรา กำลังเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองลูกค้าจำนวนมากในเวลาจำกัดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 • 17 พฤษภาคม 2564

  ระบบ Lean ในวิถึ Start up เพื่อสร้างนวัดกรรม

  ในปัจจุบันมีธุรกิจเกิดใหม่ Startup ที่ระบบ Lean ได้ประยุกต์ใช้ต่อยอดกับกลุ่มนี้กลายเป็น วิถีการสร้างธุรกิจใหม่ ที่ชวนศึกษาครับ

 • 4 พฤษภาคม 2564

  Go and See ปัจจัยสำคัญ วัฒนธรรม Lean

  ทำความรู้จัก Genchi Genbutsu ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าแนวคิดตาม ‘วิถีโตโยต้า’ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

 • 22 เมษายน 2564

  Lean Logistics เรื่องสำคัญของสถานพยาบาล

  การจัดการ Logistics ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมาก เพราะเป็นต้นทุนสำคัญ รวมถึงเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ ความพึงพอใจของลูกค้า และความสามารถในการแข่งขัน

 • 8 เมษายน 2564

  Customer Journey และ การออกแบบโรงพยาบาล

  นับตั้งแต่เข้าประตูโรงพยาบาล จนกระทั่งเดินกลับออกมา เราต้องเดินกันกี่ก้าว?

 • 29 มีนาคม 2564

  Mass Production ตกยุค

  ในบทความนี้ จะชวนผู้อ่านร่วมทบทวนเรื่อง 'Mass Production' ที่ถูกมองว่าเป็น สิ่งล้าสมัยไปแล้ว