กฤชชัย อนรรฆมณี

ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสระด้าน Lean และ Productivity ด้วยประสบการณ์ตรงในภาคการผลิตและการตลาดของ Toyota รวมถึง Productivity Organization ในประเทศไทยและญี่ปุ่น เชี่ยวชาญกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรแบบ Lean
[email protected]

  • 8 เมษายน 2564

    Customer Journey และ การออกแบบโรงพยาบาล

    นับตั้งแต่เข้าประตูโรงพยาบาล จนกระทั่งเดินกลับออกมา เราต้องเดินกันกี่ก้าว?

  • 29 มีนาคม 2564

    Mass Production ตกยุค

    ในบทความนี้ จะชวนผู้อ่านร่วมทบทวนเรื่อง 'Mass Production' ที่ถูกมองว่าเป็น สิ่งล้าสมัยไปแล้ว