อนาคตคนไทย 4.0

อนาคตคนไทย 4.0

 • 31 ธันวาคม 2562

  ชีวิตคนเมือง: ซื้อออนไลน์ ไปเซเว่น แค่นั้นหรือ?

  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันของคนเมืองในยุคปัจจุบันที่เห็นได้อย่างชัดเจน

 • 4 ธันวาคม 2562

  เด็กคอนโดในวันนี้ คือคนไทย 4.0 ในวันหน้า

  การกวาดสัญญาณในโครงการวิจัยคนเมือง 4.0: อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โดย อ.ภัณฑิรา จูละยานนท์ ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0

 • 5 พฤศจิกายน 2562

  มอเตอร์ไซค์: ปัจจัยที่ 5 ของคนเมือง

  แนวโน้มหลักของการเดินทางในภาคมหานครยังคงเป็นการใช้รถยนต์ส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 • 8 ตุลาคม 2562

  อนาคตเกษตรไทย

  ระเทศไทยเป็นประเทศที่ให้ความสนใจกับภาคเกษตรมากด้วยความที่ว่าเราเป็นประเทศที่พึ่งพิงการเกษตรเป็นหลักมาแต่เก่าก่อน

 • 10 กันยายน 2562

  เราจะอยากรู้อนาคตไปทำไม

  คนส่วนใหญ่อยากรู้อนาคตเพราะมนุษย์กลัวความลำบากและต่างแอบหวังว่าชีวิตในอนาคตจะดีกว่าวันนี้ หรือหากมีเหตุเภทภัยก็อยากจะรู้ล่วงหน้า

 • 13 สิงหาคม 2562

  มามองอนาคตแบบไม่ไสยศาสตร์

  คนส่วนใหญ่อยากรู้อนาคตเพราะมนุษย์กลัวความลำบากและต่างแอบหวังว่าชีวิตในอนาคตจะดีกว่าวันนี้

 • 16 กรกฎาคม 2562

  วิทยาศาสตร์กับความเชื่อในสังคมไทย

  ท่านผู้อ่านเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่า คนไทยดูๆ ก็เป็นคนที่รับวัฒนธรรมต่างประเทศได้ง่าย

 • 18 มิถุนายน 2562

  โอกาสและอนาคตใหม่ของไทยในฐานะครัวของโลก

  ประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นครัวของโลก แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป ลูกค้าเปลี่ยน ครัวของโลกและเมนูของครัวโลกก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย เมื่อ 23 พ.ค.

 • 22 พฤษภาคม 2562

  ทำไมเราจึงต้องมองไปในอนาคต

  ทำไมเราจึงต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคต? เพราะการละเลยอนาคตจะทำให้เราไม่เห็นโอกาสและภัยคุกคาม การไม่มองอนาคต คือการตั้งอยู่ในความประมาท

 • 23 เมษายน 2562

  ใครคือคนไทย 4.0

  ท่านผู้อ่านคิดว่า คนไทย 4.0 เป็นใครคะ โดยทั่วไปทุกคนก็มักจะตอบว่าเป็นคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live