อนาคตคนไทย 4.0

อนาคตคนไทย 4.0

 • 16 กรกฎาคม 2562

  วิทยาศาสตร์กับความเชื่อในสังคมไทย

  ท่านผู้อ่านเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่า คนไทยดูๆ ก็เป็นคนที่รับวัฒนธรรมต่างประเทศได้ง่าย

 • 18 มิถุนายน 2562

  โอกาสและอนาคตใหม่ของไทยในฐานะครัวของโลก

  ประเทศไทยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นครัวของโลก แต่เมื่อโลกเปลี่ยนไป ลูกค้าเปลี่ยน ครัวของโลกและเมนูของครัวโลกก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย เมื่อ 23 พ.ค.

 • 22 พฤษภาคม 2562

  ทำไมเราจึงต้องมองไปในอนาคต

  ทำไมเราจึงต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคต? เพราะการละเลยอนาคตจะทำให้เราไม่เห็นโอกาสและภัยคุกคาม การไม่มองอนาคต คือการตั้งอยู่ในความประมาท

 • 23 เมษายน 2562

  ใครคือคนไทย 4.0

  ท่านผู้อ่านคิดว่า คนไทย 4.0 เป็นใครคะ โดยทั่วไปทุกคนก็มักจะตอบว่าเป็นคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย

สถานการณ์รอบวัน

rss

NOW26

Live