ดร.ปริญญา หอมเอนก

ผู้บริหาร เอซิส โปรเฟสชันนิล เซ็นเตอร์ จำกัด
คอลัมนิสต์ประจำ "รู้ทัน... ไซเบอร์"