นักรบ เนียมนามธรรม

ซีอีโอ บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)