จิติพล พฤกษาเมธานันท์

หัวหน้าทีมกลยุทธ์ตลาดการเงินและวางแผนการลงทุน EASY INVESTบล.ไทยพาณิชย์