แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ สร้างความเข้าใจเพิ่มเรื่องกัญชา

แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ สร้างความเข้าใจเพิ่มเรื่องกัญชา

ภาครัฐและเอกชนร่วมจัด งานสัมมนา “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ กัญชาทางการแพทย์ เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกัญชาให้เป็นวงกว้างมากขึ้น

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา ตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ในปัจจุบัน ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด มีการจัดงานสัมมนา  “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ กัญชาทางการแพทย์ขึ้น ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ 2565 เวลา 9.00 - 12.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

งานสัมมนาดังกล่าว เป็นความร่วมมือจาก สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ CKC และบริษัท เนเจอร์ ไทย วิสดอม ที่จะเผยแพร่งานวิจัยทางวิทยาศาตร์และถ่ายทอดประสบการณ์จากแพทย์ที่นำร่องการใช้กัญชาทางการแพทย์มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ 

ที่สำคัญคือเป็นการสนับสนุนการให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง แพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือกโดยมีงานวิจัยสนับสนุน 

กัญชา

งานสัมมนา  “แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์” จะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2
สํานักงานวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.30 น.  เพื่อถ่ายทอด งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาทั่วโลก และการวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ในไทย ประสบการณ์ รวมทั้ง การใช้กัญชาในทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตามวัน และเวลาดังกล่าว หรือ รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางไลฟ์ของเพจ เนเจอร์ ไทย วิสดอม

แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์