แม็คโคร เดินหน้าลุยสร้าง "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" จัดงาน "SME Online Business Matching ครั้งที่ 1"

แม็คโคร เดินหน้าลุยสร้าง "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" จัดงาน "SME Online Business Matching ครั้งที่ 1"

แม็คโคร เดินหน้าลุยสร้าง "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" อย่างต่อเนื่อง ประกาศจัดงาน "SME Online Business Matching ครั้งที่ 1" ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565

แม็คโคร เดินหน้าลุยสร้าง "แพลตฟอร์มแห่งโอกาส" อย่างต่อเนื่อง ประกาศจัดงาน "SME Online Business Matching ครั้งที่ 1" ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565  ซึ่งเป็นกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก จากการผนึกกำลังธุรกิจในเครือซีพี ไม่ว่าจะเป็น แม็คโคร Lotus's และเซเว่น อีเลฟเว่น สร้างโอกาสให้ SME และเกษตรกรไทย เข้าถึงช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งและหลากหลาย งานนี้มีแอปพลิเคชันที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อเป็น "ทางลัด" ให้ SME และเกษตรกร พร้อมแจงประเภทสินค้าที่ตลาดต้องการให้เป็น "ลายแทง" ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารสด กลุ่มอาหารแห้ง-เครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุปโภค หากมีคุณสมบัติเป็น SME ตามหลักเกณฑ์ของ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด สนใจเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย คลิก หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 2 มีนาคมนี้เท่านั้น