ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia สองปีซ้อน จาก HR ASIA

ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia สองปีซ้อน จาก HR ASIA

ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia สองปีซ้อน จาก HR ASIA “บุคลากร” คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กร โดยทาเคดา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม

“บุคลากร” คือรากฐานสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กร โดยทาเคดา ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับพนักงานอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการแสดงศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ เหล่านี้คือความมุ่งมั่นของทาเคดาที่มีต่อบุคลากรผู้ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อสานต่อเจตนารมย์ขององค์กรที่ว่า Better Health for people, and a Brighter Future for the world

HR Asia มอบรางวัล Best Company to Work for in Asia 2021” หรือสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดให้แก่ทาเคดา ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในผู้คว้ารางวัลในปีนี้ และได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลนี้เป็นปีที่สองติดต่อกัน นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่องค์กร และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนให้ทาเคดาเป็นองค์กรสำหรับทุกคนต่อไป

ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ เป็นปีที่สองติดต่อกัน แม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาทุกคนต้องเผชิญกับความท้าทายและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการทำงาน แต่ความทุ่มเทที่มีต่อผู้ป่วยและองค์กรยังคงไม่เปลี่ยนแปลง รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงานของเราทุกคน และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้รับการยกย่องสองปีติดต่อกัน ผมขอขอบคุณฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ทำงานที่ยอดเยี่ยม และส่งเสริมให้พนักงานสามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพนักงานและองค์กร รางวัลนี้ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร จึงทำให้เราถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย” นายปีเตอร์ สตรีบัล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ทาเคดา ประเทศไทย คว้ารางวัล Best Company to Work for in Asia สองปีซ้อน จาก HR ASIA

รางวัล “Best Asia Companies to Work for in Asia 2021 เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่เชิดชูองค์กรทั่วเอเชียที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างยอดเยี่ยม  มีนโยบายสำคัญเป็นรูปธรรมในการดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดรอบด้าน ซึ่งนำไปสู่การสร้างความผูกพันที่ดีที่พนักงานมีต่อองค์กร ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาความคิดและส่งมอบพลังสร้างสรรค์ให้กับองค์กร ส่งผลให้เป็นองค์กรนั้นเป็นสถานที่ทำงานที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย 

ทาเคดา ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะในการทำงาน โดยสร้างสรรค์ระบบการทำงานที่สนับสนุนพนักงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะเปลี่ยนเช่นไร อีกทั้งมีความชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจและมองเห็นโอกาสในการเติบโตภายในองค์กรได้ โดยบริษัทฯ ไม่ละเลยที่จะสนับสนุนความเป็นมืออาชีพให้ทุกตำแหน่งภายใต้ความเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนคือผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าของธุรกิจ